Framgång, Paldiski och nätfrihet

TALLINN: Alldeles självklart var det en stor lättnad när det lyckades att få den svenske militära inspektören i Östra Ukraine frigiven i går kväll.

Även om glädjen blandades med stark oro för de sju andra som fortfarande sitter kvar i fångenskapen hos de militanta rebellerna.

Vi var på middag på svenska ambassaden här i går kväll, men den middagen kom att domineras och avbrytas av skeendet i Slovyansk.

Trots uppgifter i media ville vi inte bekräfta att han var fri innan dess att han och de från OSCE som förhandlat hans frigivning var i tillfredsställande säkerhet.

Jag hade ju dessutom möjlighet att tala direkt med såväl honom som chefen för OSCE-teamet också om detta.

Det var ju viktigt i går kväll att direkt tacka alla dem som på ett eller annat sätt bidrog till denna framgång – även om vi har all anledning att nu fokusera på de som sitter kvar.

Och alldeles självklart på den allmänna laglöshet som förefaller att bereda ut sig i de områden där de beväpnade separatisterna arbetar i östra Ukraina.

Här i Tallinn avslutades diskussionerna på Lennart Meri-konferensen i går mitt på dagen, och på eftermiddagen passade jag på att åka till den lilla orten Paldiski strax väster om Tallinn.

När vi i början av 1990-talet var mycket engagerade när det gällde att hjälpa det Estland som just återvunnit sin självständighet handlade mycket dels om Narva och dels om Paldiski.

Här i Paldiski fanns den anläggning där den sovjetiska marinen utbildade för driften av sina strategiska atomubåtar, och i den stora och ytterligt hemliga anläggningen fanns två ubåtskroppar med kärnreaktorer.

Om arbetet med denna fråga har Lars Fredén skrivit i sina viktiga böcker från denna period – som högeligen rekommenderas till var och en intresserade av vår tid eller vår del av världen.

Där beskrivs också det besök som Estlands dåvarande premiärminister Mart Laar och jag fick tillstånd att göra här tidigt 1995.

Sedan dess har jag inte varit på platsen, och det var nu mycket tillfredsställande att se hur alla våra mödor och insatser genom åren i denna fråga gett resultat.

Anläggningens två reaktorer är väl ingjutna och kontrollerade, avfallet omhändertaget och anläggningen i dess helhet nu närmast ett internationellt mönster för avveckling av en nukleär installation.

Också svenska experter och svensk finansiering har varit viktigt för detta resultat.

I Paldiski hade jag också möjlighet att besöka och få en genomgång av den estniska arméns viktigaste bataljon – och dit anländer under dagen i dag också element ur den amerikanska luftburna brigaden från Vizenca i norra Italien.

Men själv övergår jag i dag till det nya århundradets framtidsfrågor.

Konferensen NETmundial i São Paulo om de globala nätfrågorna förra veckan gav ett mycket bra resultat. Att delegationerna från Ryssland och Cuba visade missnöje är ett tecken så gott som något på den saken.

Här i Tallinn samlas nu 18 ministrar från och representanter för omkring 60 länder inom ramen gör Freedom Online Coalition för att diskutera hur vi skall gå vidare i det viktiga arbetet för nätfrihet.

Och för mig ger det också möjligheter till koordinering i en rad andra frågor.

I eftermiddag lämnar jag dock Tallinn och återvänder hem till Stockholm för olika ärenden under eftermiddagen och delar av morgondagen. Uppföljning av den europeiska krisen kommer självfallet att dominera.

I morgon eftermiddag flyger jag så till Island för ett möte med de nordiska utrikesministrarna där under tisdag kväll och onsdag förmiddag.

Sedan återstår det att se vad som kommer att ha inträffat intill dess…

4 Responses to Framgång, Paldiski och nätfrihet

  1. De saktmodiga skola ärva jorden såväl i kanaan som annorstädes ty vad hava de hastiga modets söner för avkomma. Mitt rike är icke av denna världen. Konkreta materialister vakna från ert larvkrypande markperspektiv. Metamorphosen skall giva er vingar vad skall ni då med marken till. Friheten förlänas i tanken först när Själen kan släcka sin törst. Av alla dessa separatister hur många är det som lever kvar i ”dialektiken” istället för att hålla de ortodoxa trosprinciperna högre… Respektera människoformen ni inte mäktar att skapa…
    Zhen Shan Ren Hao Sanning Medkänsla Förördragsamhet äro det goda

  2. truthseeker508 skriver:

    ”Alldeles självklart var det en stor lättnad när det lyckades att få den svenske militära inspektören i Östra Ukraine frigiven i går kväll ……Jag hade ju dessutom möjlighet att tala direkt med såväl honom som chefen för OSCE-teamet också om detta.”

    Enligt analytikern Webster Griffin Tarpley är de gripna underrättelseofficerare från NATO/EU som har utnyttjat bl.a bilar märkta ”OSCE” som förklädnad trots att de inte alls företräder OSCE: http://tarpley.net/alleged-osce-observers-are-nato-officers/
    Tarpley menar att de gripna officerarna inte bar militär uniform och därför av Ryssland kan ses som spioner utsända av NATO. Vilket den nyligen tillsatte proryske borgmästaren i Donetsk har hävdat vara fallet. Att den svenske officern friges kan alltså bero just på att han INTE är utsänd av ett land tillhörigt NATO. De uppgivna medicinska problemen är alltså ett svepskäl. De andra gripna underrättelseofficerarna inklusive 5 ukrainska underrättelseofficerare sitter där de sitter och kan möjligen komma att utväxlas i utbyte mot de s.k proryska separatister som har tillfångatagits av den med NATO allierade Kiev-regimen. Se denna länk med en tvintervju på tyska av OSCE vice krischef Claus Neukirch där han explicit förnekar att de gripna underrättelseofficerarna företräder eller samarbetar med OSCE:

%d bloggare gillar detta: