Framsteg i São Paulo

SÃO PAULO: Även om den stora NETmundial-konferensen fortsätter här under morgondagen måste jag nu i skymningen plocka ihop mina saker och sakta börja ta mig till flygplatsen för att kunna vara hemma i Stockholm någon gång i morgon kväll.

Hur slutsatserna från denna konferens kommer att formuleras är nog ännu inte alldeles klart, men det förslag som föreligger är i allt väsentligt bra, och de enda länder som tydligt invänder just nu är Ryssland och Iran.

Att de har en annan agenda än friheten på och för nätet behöver knappast påpekas. Mer tydligt uttryckt är väl deras agenda snarast den rakt motsatta.

Men det har varit viktigt att här få stöd för de grundläggande principer för nätet som har möjliggjort dess frihet och dynamik.

Och inte minst har det varit viktigt att få dessa accepterade av värdlandet Brasilien, som startade denna process med utgångspunkter som måhända var något annorlunda.

Mitt anförande finns det länk till här till höger, och det ägnades dels ett återvändande till de principer för staters uppträdande på nätet som jag först presenterade på cyberkonferensen i Seoul och dels reflektioner om grundläggande principer för det ekosystem av styrning som nätet förutsätter.

Jag påpekade att det viktiga är att detta inte kan tas över och kontrolleras av något enstaka intresse, oavsett om det handlar om stora företag eller stora stater. Det behövs ett system där alla intressen kan komma till tals, men där ingen tillåts att dominera.

Detta är lättare sagt än vad det är gjort, och även om det ju i allt väsentligt fungerar väl under de decennier som gått finns det nu åtskilligt att göra, inte minst eftersom USA förklarat att man nästa höst tänker släppa den yttersta kontrollfunktion man hitintills haft.

I marginalen av mötet hade vi i eftermiddags också möjlighet att sitta ner med de som ingår i eller är anknytna till den Global Commission on Internet Governance som jag kommer att leda, och som kommer att ha en viktig funktion under de närmaste åren.

Men nu återvänder jag hem till de uppgifter som väntar där.

En vecka efter mötet i Geneve finns inga tecken på att situationen i Ukraina håller på att förbättras. Och uttalanden från utrikesminister Sergey Lavrov i dag har fått en allt mer hotfull karaktär.

4 Responses to Framsteg i São Paulo

  1. Proposing: commiting to peace ”Sign For Peace Cities” initiative all mayors and corresponding positions convince their neighbouring town mayor and Village elder or such like to be a Sign For Peace city, village in an ongoing stafett with developement sponsorship included … distributing the peace accord horizontally as a multi perspective top down and bottom up multi level comunicating peace webb…

    Yes We Are Possible Peace Field Particles

  2. Sign your copy of the Geneva Peace Accord Mayors and Village elders…

%d bloggare gillar detta: