Och nu till São Paulo och NETmundial

TABIANO: I dessa dagar känns det som om jag kastas mellan det nittonde och det tjugoförsta århundradets politiska agendor och uppgifter.

Rysslands annektering av Krim och försök att destabilisera Ukraina i övrigt är politik av den art som dominerade Europa i dess helhet på 1800-talet, och som för hundra år sedan kom att föra oss in i serien av krig som kom att svepa över i stort sett hela världen.

Och det är ju inte minst mot denna vidare bakgrund det är så viktigt att rida spärr mot denna politik och dess konsekvenser.

Men samtidigt förändrar globalisering och ny teknologi världen i övrigt i ett rasande tempo. Och inte minst gäller detta informationsteknologin och internet med dess revolutionerande betydelse.

Frågan om friheten på och för nätet har varit en viktig fråga för oss under de senaste fyra åren, och vi har också lyckats att etablera den i den internationella debatten, fått till stånd viktiga internationella resolutioner och etablerat en koalition av stater tydligt engagerade i dessa frågor.

Men tidigt har det varit tydligt att diskussionen om det som på engelska kommit att kallas multistakeholder model för att hantera de olika delarna av utvecklingen av nätet kommer att kräva mer av internationell debatt, förankring och utveckling.

Även om det i sak inte har med saken att göra har debatten om olika former av övervakning och underrättelseverksamhet på nätet bidragit till detta.

Vid den stora cyberkonferensen i Seoul i höstas försökte jag ju skissera vissa principer för sådan verksamhet som borde kunna finna bred internationell förankring.

Sedan dess har åtskilligt hänt, och till detta hör ju att jag accepterat att leda den oberoende Global Commission on Internet Governance – http://www.ourinternet.org – som på allvar kommer att starta sitt arbete i anslutning till Stockholm Internet Forum i slutet av maj.

På onsdag och torsdag möts i Sao Paulo i Brasilien konferensen NETmundial som kommer att samla såväl regeringar, teknikföreträdare och representanter för olika delar av det engagerade civilsamhället för att diskutera dessa frågor.

Det mötet kommer att vara en viktig startpunkt för den kommande internationella debatten i dessa frågat.

Och självklart kommer även jag att vara där.

Från Europa kommer också, på mer officiell nivå, Europakommissionens Neelie Kroes med ansvar för dessa frågor.

Så i kväll tar jag flyget från Europa till Brasilien, och även om det nu är de viktiga nätfrågorna som för mig dit hoppas jag alldeles självklart få tid med också vissa andra frågor.

Vi har ju en politiskt såväl som ekonomiskt betydelsefull bilateral relation med Brasilien, och Sao Paulo är sedan decennier tillbaka en betydelsefull ort för vårt näringsliv.

Jag hoppas kunna träffa också dess olika företrädare i Brasilien under morgondagen innan NETmundial startar mer officiellt på onsdag morgon.

Sent på torsdag hoppas jag dock vara tillbaka i Stockholm, och då kommer alldeles säkert den fortsatta utvecklingen vad gäller Ryssland och Ukraina att dominera min tid.

Det handlar ju om hur överenskommelsen i Geneve respekteras eller inte. I morgon kommer USA:s vicepresident Biden att landa i Kiev, och som det ser ut just nu har ju framstegen med att utrymme illegalt ockuperade byggnader i Ukraina varit minimala.

Redan på fredag eftermiddag bär det dock iväg igen för mig, men då Tallinn för den årliga Lennart Meri-konferensen. Även där kommer med all säkerhet utvecklingen i Ryssland och dess konflikt med Ukraina att vara i centrum.

Sedan blir det åtskilligt med Tallinn, för på måndag och tisdag samlas där Freedom Online Coalition, d v s ett antal av de länder som engagerat sig allra tydligast när det gäller friheten på nätet.

Och även för kommer jag självklart att vara.

Nätpolitiken handlar ju om frågor som kommer att bli allt viktigare under de år som kommer.

Samtidigt som gepolitikens mer klassiska utmaningar gör sig allt mer kännbara.

4 Responses to Och nu till São Paulo och NETmundial

 1. bildterberg skriver:

  Positivt att du kämpar för nätets frihet, Bildt, så att alla kan få
  ta del av all propaganda och själva få bedöma vem som
  står för den värsta dubbelmoralen och vem som ljuger mest.

  Sist men inte minst kan var och en se vilka som mest
  enträget försöker släpa in världen i ett nytt storkrig men
  också vilka som entydigt leder när det gäller att starta krig
  samt destabilisera och förstöra länder runt om i världen.

 2. Kachina skriver:

  ”Frågan om friheten på och för nätet har varit en viktig fråga för oss under de senaste fyra åren, ”

  Jag tror dig Carl Bildt, när det gäller ditt ställningstagande för demokrati och frihet för information på nätet,……men, när det gäller;

  ”Rysslands annektering av Krim och försök att destabilisera Ukraina i övrigt är politik av den art som dominerade Europa i dess helhet på 1800-talet, och som för hundra år sedan kom att föra oss in i serien av krig som kom att svepa över i stort sett hela världen”,……..vill jag verkligen rekommendera dig att fundera på vem du företräder, den kapitalistiska eller den kommunistiska annekteringen av världen?

  Har inte bägge sidor samma mål, att en liten ”elit” skall råda och styra den stora grå massan, likt slavar? Varför inte söka lösningen i ett mellanting. Den ursprungliga socialismen som spreds av upplysningsförfattarna där Väst bara lyckades ge vissa personer Frihet, på bekostnad av Jämlikhet och Öst bara lyckades ge vissa personer Jämlikhet, på bekostnad av Frihet,…….samtidigt som ingen av parterna förstod innebörden i ordet Broderskap.

  Begrunda detta, Du och dina politiska partners i Öst och Väst. Vi i ”den stora grå massan” vill se ett bättre resultat av ert tankearbete. Det handlar inte om EN tanke, utan om en tankekedja där alla tankar är lika starka och på så sätt bildar en hållbar kedja som håller ihop livet på den här planeten.

 3. Kachina skriver:

  ”Frågan om friheten på och för nätet har varit en viktig fråga för oss under de senaste fyra åren, ”
  Jag tror dig Carl Bildt, när det gäller ditt ställningstagande för demokrati och frihet för information på nätet,……men, när det gäller;
  ”Rysslands annektering av Krim och försök att destabilisera Ukraina i övrigt är politik av den art som dominerade Europa i dess helhet på 1800-talet, och som för hundra år sedan kom att föra oss in i serien av krig som kom att svepa över i stort sett hela världen”,……..vill jag verkligen rekommendera dig att fundera på vem du företräder, ….den kapitalistiska eller den kommunistiska annekteringen av världen?
  Har inte bägge sidor samma mål, att en liten ”elit” skall råda och styra den stora grå massan, slavarna? Varför inte söka lösningen i ett mellanting. Den ursprungliga socialismen som spreds av upplysningsförfattarna där Väst bara lyckades ge vissa personer Frihet, på bekostnad av Jämlikhet och Öst bara lyckades ge vissa personer Jämlikhet, på bekostnad av Frihet,…….samtidigt som ingen av parterna förstod innebörden i ordet Broderskap.
  Begrunda detta, Du och dina politiska partners i Öst och Väst. Vi i ”den stora grå massan” vill se ett bättre resultat av ert tankearbete. Det handlar inte om EN tanke, utan om en tankekedja där alla tankar är lika starka och på så sätt bildar en hållbar kedja som håller ihop livet på den här planeten.
  Den svaga länken i den nuvarande livskedjan är att suveräna stater inte alstrar sin egen valuta, utan lånar av privata bankirer. Det ÄR precis så sjukt som det låter, därför så otroligt och så svårt att förstå av den stora grå massan.
  VEM/VAD/VILKET,……får er världspolitiker att lyda under ett fåtal privata bankirfamiljer,……till vilka suveräna stater sätter sig i skuld?

 4. Spännande att läsa att vår Utrikesminister Carl Bildt ska bli Ordföranden för Globala Kommissionen om Internet Governance. Ett tvåårigt projekt där man samarbetar bland annat med Kungliga Institutet för internationella frågor, Chatham House, i London. Dess mål är att bygga en välmående och säker värld för alla. Man samarbetar också med Cigi i Kanada som bland annat sysslar med tvärvetenskapliga arbeten i samverkan med politiken, näringslivet och den akademiska världen.

  Frihet på nätet är en prioritet i hela Svenska Utrikesministeriet – i utrikespolitiken, utvecklingspolitiken och handelspolitiken. För Sverige är det avgörande att de fri- och rättigheter som gäller offline gäller även på nätet.

  .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende organisation till nytta för allmänheten som främjar en positiv utveckling av Internet i Sverige. Ett av dess viktigaste mål är ett öppet internet med fritt flöde av information. .SE främjar forskning, utveckling, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, med särskild inriktning på Internet.

  Stockholm Internet Forum, SIF, är en konferens som syftar till att fördjupa diskussionerna om hur frihet och öppenhet på Internet kan främja ekonomisk och social utveckling i hela världen. Den hölls för första gången i april 2012. Nästa möte äger rum i Stockholm den 27-28 maj. Frihet och öppenhet, respekt för mänskliga rättigheter, innovation och global utveckling är nyckelbegrepp för forumet.

  Viktigt att diskussionen om integriteten som en viktig del av internet frihet fortsätter. Det övergripande temat för Stockholm Internet Forum 2014 kommer därför att bli: ”Internet – sekretess, öppenhet, övervakning och kontroll”.

%d bloggare gillar detta: