Ett fritt, enat och demokratiskt Ukraina

TABIANO: Påsken närmar sig, och jag har tillfälligt utlokaliserat till det underbara försommarvädret i norra Italien. Men större delen av min dag handlar detta till trots om den eskalerande krisen i östra Europa.

I morgon träffas utrikesministrarna från EU, USA, Ukraina och Ryssland i Geneve för att se om dialog på denna nivå kan leda till framsteg i att hantera krisen.

Vid mötet med EU:s utrikesministrar i Luxembourg i måndags, där förberedelserna för morgondagens möte diskuterades, var vi såväl tydliga som eniga i våra slutsatser. Och det är dessa Catherine Ashton bär med sig till morgondagens samtal.

Att denna kris i sina olika faser sedan förra sommaren har drivits fram av Ryssland är viktigt att ha klart för sig, och i detta ligger ju att det först och främst är på Ryssland det ankommer att ta steg för att, om man så skulle önska, mildra eller lösa krisen.

Den destabiliseringsstrategi som ju gått in i en mycket aktiv fas efter den 21 februari, och med invasionen och annekteringen av Krim som dramatisk inledning, syftar till att påverka utvecklingen i Ukraina i dess helhet.

Ett viktigt delmål tror jag är att försöka att förhindra eller begränsa det presidentval vars första omgång kommer att äga rum den 25 maj. Man vill inte se någon i val legitimerad ukrainsk president i Kiev med allt vad detta skulle kunna innebära.

I detta syfte förbereder man nu olika s k folkomröstningar i först och främst östra Ukraina, och jag är övertygad om att vi kommer att se en betydande upptrappning av detta arbete under de närmaste veckorna, med den 11 maj som det datum man satt för dessa.

I motsats till fallet Krim, där det ju talades om en direkt anslutning till Ryssland, tror jag att man här snarare kommer att tala om olika former av autonomi.

Skälen till det är, tror jag, två.

Dels att stödet för direkt anslutning till Ryssland nog torde vara relativt svagt i östra Ukraina, och dels att det är genom denna typ av arrangemang som man kan få in faktisk makt över den politik som kan föras i Kiev under kommande år.

Någon sade att man vill införa ett system där varje typ av internationellt åtagande av Ukraina skulle kräva godkännande av minst två tredjedelar av alla Ukrainas regioner.

Man räknar då med att det skall finnas ett antal sådana som kan blockera t ex ett frihandelsavtal med EU, även om ett sådant arrangemang ju med än större säkerhet skulle blockera anslutning till Rysslands s k Eurasiatiska Union.

Hur opinionen faktiskt ser ut i östra Ukraina är inte alldeles lätt att veta, och till detta kommer att dramatiska situationer självfallet förändrar dessa saker.

Jag var i Donetsk ett par gånger innan jag blev utrikesminister, och har sedan dess varit där två gånger för olika samtal. Donbass är förvisso en region med en egen och stark identitet, där man nog tycker att Kiev för att inte tala om Lviv, ligger långt bort, men där det varit svårt att hitta någon entusiasm för att lämna över makten till Kreml.

Intressant de senaste dygnen, om än inte rapporterat med samma dramatik, är att regionens ledande oligark och makthavare Rinat Ahmetov tydigt uttalat sig för ett ”enigt och enat Ukraina” och att regionens mäktiga gruvarbetarorganisationer vägrat att ställa sig på de pro-ryska separatisternas sida.

Och de gör det trots att det bland dem finns en stark oro för den ekonomiska och därmed sociala situationen i regionen. Kolgruvedistrikt har sina speciella karakteristika.

Därmed inte sagt att det inte finns starka känslor och en misstänksamhet mot Kiev, och att denna nu späds på med en kraftfull och hänsynslös rysk propaganda.

Delar av det vi nu ser för tankarna till inledningen av krigen i f d Jugoslavien.

Även där spelade grov propaganda via TV en viktig roll.

Serber i såväl Kroatien som Bosnien skrämdes upp med att de fascistiska Ustasja-krafter som mördat så många under andra världskriget nu var tillbaka, och detta ledde till att de i ren rädsla gav sitt stöd till en politik som de annars kanske skulle känt sig främmande för.

Nu är det hotet från s k Bandera-krafter som spelas upp i den ryska televisionen, och även om Bandera:s ultranationalistiska och anti-sovjetiska krafter nog aldrig fanns eller verkade i östra Ukraina har decennier av sovjetisk propaganda kring dem satt sina tydliga spår.

Och här ser vi hur olika tolkningar av historien kan vara farliga även nu.

Den Bandera som ses som ett fascistiskt hot i östra Ukraina har statyer i västra Ukraina och tilldelades postumt medaljer och avbildades på frimärke under f d presidenten Yushenko.

På samma sätt som i f d Jugoslavien ser vi nu åter hur skuggorna från historien cyniskt utnyttjade kan göras levande i ett brutalt spel om makt och gränser i Europa.

Den akuta kris för Ukraina som de ryska åtgärderna skapat, underblåst och skärpt har ingen snabb eller omedelbar lösning.

Vår gemensamma politik måste inriktas på att stödja Ukrainas möjligheter som fri, självständig och demokratisk nation.

16 Responses to Ett fritt, enat och demokratiskt Ukraina

 1. Kachina skriver:

  Olika tolkningar av historien,…….och det förmenta skyddet av folkgrupper under annan regim, ledde till de två världskrigen.

  Vad det hela handlade om var egentligen makten över kapitalet och den stora grå massan. Det är precis vad det handlar om just nu.

  Så,….låt det ske, det som skall ske. Luften och det sociala klimatet verkar historiskt sett bli renare efter att alla spänningar utlösts och neutraliserats.

 2. Petter Sehlin skriver:

  Jag tar dagligen del av en stor mängd media, internationell som ukrainsk och rysk och jag kan inte annat än dra slutsatsen att det verkliga stödet för de ”pro-ryska/ryska” separatisterna i Östra Ukraina är mycket lågt. Inte ens rysk media påstår att befolkningen som helhet uttrycker en önskan att ansluta sig till Ryssland, de pratar själva i termer om ”grupper av frihetskämpar”. Knappast ett uttryck för en majoritet av befolkningen.

  Ryssland kommer aldrig att kunna annektera Donbass som de gjorde med Krim. De har vare sig råd eller politisk vilja, Putin har redan skickat sitt lands ekonomi många år tillbaka i tiden, en annektering av ovilliga regioner i Ukraina skulle kapa tio års utveckling i ett slag. Det ynkliga stöd som Putin har i delar av världen skulle då dessutom vara förbrukat, inte ens Kina kan ställa sig bakom en sådan intervention.

  Att däremot skapa sig ett antal ”autonoma lydrepubliker” i östra Ukraina skulle passa Kreml perfekt.

  Avslutningsvis, Edward Snowden, informationsfrihetens förkämpe som likt den hycklande kartongtorra rosen på förljugenhetens prinsesstårta paraderas av Putin. Vad måtte inte han tänka i dagar som dessa, ironin är bländande.

 3. bildterberg skriver:

  Dubbelmoralens väktare förnekar sig inte…

 4. Det finns ett enkelt sätt att stoppa Putin – Meddela att all EU-handel med Ryssland kommer att upphöra om Rysslands stöd till separatisterna upphör inom 24 timmar. Gas, olja, el, metaller, massaved etc etc. Visa att EU är beredd att ta en ekonomisk small för att visa sin vilja. Ryssland skulle krascha på nolltid, Inga mer pengar till den ryska krigsmakten samt att Putins dagar är räknade i takt med att hunger tilltar. Få Tyskland att ta sitt förnuft tillfånga…

 5. Inte upphör… /DS

 6. flyktingar skriver:

  Nu är rätta tillfället att förklara för den passionerade Putin varför hans närmanden upplevs hotfulla. Att Putin endast går in i länder med betydande rysk minoritet och bådar inte gott för de baltiska staterna. Dags för Sverige att göra gemensam sak med övriga östersjöstaterna. Förklara öppet era planer för östersjöregionen och att de missriktat kärleksfulla björnkramarna längs Rysslands gränser driver Sverige och Finland in i försvarsgemenskapen NATO för att hålla den upplevda ryska imperialismen i schack. Tiden för svassande i kulisserna borde varit över redan 1990. Bättre sent än aldrig.

 7. Mats Larsson skriver:

  Mycket bra skrivet. Fortsätt kämpa Carl Bildt för rättvisan. Du åtnjuter respekt i Europa och USA.

 8. Finns bara EN framkomlighet:
  1. Sverige blir neutralt igen efter kommande Riksdagsval 2014, och i sallskap likaledes med Finland och Ukraina.
  Forst da blir vi enade, fria och demokratiska!

  EU maste sluta med att glufsa i sig mer landomraden ”utanfor” Europa.

  http://www.newstime2014.com/SVERIGE.html

 9. Tack för Nyhetsbrev

  Alltid lika intressant att läsa

  Utrikesminister Carl Bildt påpekar vikten av att stödja Ukrainas möjligheter som fri, självständig och demokratisk nation

 10. Kachina skriver:

  Flyktingar, vad är detta? Menar du att det finns något som skiljer den ryska imperialismen från den amerikanska imperialismen?

  De är varandras spegelbilder, kapitalismen, nazismen, zionismen, islamismen, fascismen och kommunismen,……i det att de anser att en liten exklusiv ”elit” skall råda över den stora grå massan (slavarna).

  De spelar ett högt spel, för det är inte säkert att det finns kvar tillräckligt antal slavar efter konfrontationen och att de, efter att ha levt i sina skyddsrum, måste arbeta själva efter ”sluträkningen”..

  Historiskt har detta upprepats gång på gång, senast 1789.

 11. Per Persson skriver:

  Hur kommer man att agera nu för att få ryssland att lämna tillbaka Krimhalvön till Ukraina.
  Jag hoppas innerligt att man inte stannar här nu utan fortsätter påtryckningarna tills det är löst.

 12. Kachina skriver:

  Världen, det fysiska livets korta cykel och det själsliga livet (det eviga medvetandet) upplevs för det mesta i det fysiska livet varande i 90 graders rätvinkel, istället för det syftade, själsliga 180/360 graders vidvinkel.

  Det handlar om själens (medvetandets) evolution i en enormt mycket större cykel än Darwins biologiska cykel.

  Varför stödja någon av de 90-graders rätvinkliga linjerna i den fysiska tillvaron (en befallande elit på den här nivån), när ditt undermedvetna har kännedom om helheten?

  Kryptiskt? JA!,…..men jag chansar på att ditt sinne är så pass utvecklat att du förstår vad jag menar. Så,……varför stödja någon av de onda krafterna?

 13. tehnews24 skriver:

  Dubbelmoralens väktare förnekar sig inte…

 14. flyktingar skriver:

  kachina

  Amerikansk imperialism är förtäckt västeuropeisk och svensk. Västeuropeisk och rysk imperialism mötes i Östersjön, närmare Baltikum och Finland än Gotland.

  Vidare, i skrivande stund upplevs hoten från Danmark och Norge (NATO) gentemot Sverige inte lika akut som Rysslands gentemot baltstaterna.

  Slutligen, att nationalismens baksida är anti-internationalism och antisemitism, är lika beklagligt i baltstaterna som i Ukraina och världen över.

 15. […] om Ukraina. Ett sätt att förstå hur ryssarna uppfattar konflikten är att titta på den ryska propagandakanalen Russia Today. Här beskrivs konflikten som att högerextremister understödda av utländska agenter […]

%d bloggare gillar detta: