Från Athen till Istanbul

ISTANBUL: I dag på förmiddagen fortsatte vi diskussionen i kretsen av EU:s utrikesministrar på det informella mötet i Athen, och det blev en både vittsyftande och konstruktiv diskussion om de olika s k strategiska partnerskap vi sökt att etablera från EU:e sida under de senaste åren.

Och även om vi ansträngde oss för att vidga perspektivet för att fånga in också andra utvecklingar, var det ofrånkomligt att frågan om Ryssland, på kort såväl som på lång sikt, vart den som kom att dominera.

Den diskussionen kommer med all säkerhet att fortsätta. Det måste den. Att vi befinner oss i en ny situation är det ingen som inte inser, men det innebär för den sakens skull inte att vi ännu har alla svaren.

Men det var viktiga diskussioner vi hade i Athen.

Därifrån tog jag planet hit till Istanbul, och här blev det i kväll middag med diskussion med ett antal turkiska intellektuella som jag på olika sätt kommit att lära känna genom åren.

Den turkiska politiken har under de allra senaste månaderna gått igenom en av sina mindre uppbyggliga faser. Det förbud mot bl a Twitter – nu avskaffat – som inte minst jag själv hårt kritiserat är bara en del av detta.

Resultatet av lokalvalet var intressant och betydelsefullt, och en naturlig utgångspunkt för kvällens middag.

Vilka slutsatser kommer de olika aktörerna att dra av detta? Och hur kommer det att förändra förutsättningarna inför de såväl president- som parlamentsval som förestår under detta viktiga år?

Och de strategiska uppgifterna finns där med minst lika stor kraft.

Lösningen av den kurdiska frågan genom någon form av uppgörelse med PKK. Den frågan är lika svår som där är viktig. I grunden handlar den om att omdefiniera den turkiska republik som sattes upp 1923.

Lösningen av Cypern-frågan framstår i det perspektivet som en bra bit enklare, men skulle innebära att åtskilliga spärrar för Turkiets utveckling, inte minst vad gäller EU-processen, skulle försvinna.

Och så självfallet EU-processen självt. Den förblir av avgörande betydelse för den successiva förändring och modernisering som Turkiet behöver.

3 Responses to Från Athen till Istanbul

 1. Kachina skriver:

  Nej, ingen har ännu alla svaren om problematiken kring Rysslands och EU/USA:s agerande i Ukraina. Det handlar om två världsmakters självbild, som måste förenas innan den splittras ytterligare..

  Främst handlar det om att inte gå för hårt fram i den västerländska nyliberalismen, som just nu uppvisar ett gigantiskt fiasko, samtidigt som det gäller att hålla stånd mot diktaturen i öst, vilket kan vara svårt eftersom de i verkligheten är varandras spegelbilder med syfte att en liten elit skall styra den stora grå massan, som skall arbeta i sitt anletes svett för den dagliga brödfödan

  Två onda makter står emot varandra. Vilken roll spelar det oss i den stora grå massan, vilken herre vi plågas under?

 2. demiwotan skriver:

  Antar att diskussionen om Ryssland kommer att fortsätta. För vad är egentligen en bättre Värld? Finns det, först och främst, ett enstämmigt svar bland ledarna i Väst om vad som är en bättre Värld? Vad gäller Turkiet och EU så handlar det väl ytterst om befolkningen i Europa accepterar att styras av någon med muslimskt tro. Att de just nu går bra i USA att ha en muslimsk president handlar mer om ointresse från den amerikanska befolkningen vad gäller politik än någonting annat. Det är i varje fall inte ett medvetet val. Barack Obama undviker själv frågan väldigt skickligt. Men för folk i Europa, som vanligen är mer toppstyrda och ”förfinade” är frågan minst sagt känslig.

 3. Tack för Nyhetsbrev

  Antikens Grekland betraktas av många som den västerländska civilisationens vagga. Jag älskade att läsa Homeros dikter ”Iliaden” som ju beskriver händelser under och kring det trojanska kriget. Eposet är skrivet på versmåttet hexameter – enormt spännande att läsa. Rekommenderas!

%d bloggare gillar detta: