Till och med solen med på statsbesöket

RIGA: Första dagen på statsbesöket här, och lagom till det offentliga mottagandet utanför Svartbrödrahuset och därefter kransnedläggningen vid Frihetsmonumentet passade dessutom solen på att titta fram.

Efter gårdagskvällens regn skadade det inte.

Statsbesök handlar till betydande del förvisso om symbolik, men viktigt är att de också innehåller en god dos av substans.

Vid sidan av de mer ceremoniella delarna, och de mer politiska överläggningarna, var det svensk-lettiska affärsforum som hölls här på eftermiddagen viktigt.

Och det var ett tecken så gott som något att långt fler affärsmän än vad man hade räknat med kom dit för att delta i dess diskussioner.

I dag finns det mer än 800 svenska företag registrerade i Lettland, och varje år tillkommer 30-40 stycken. Sverige är den största utländska investeraren i landet, och svenska företag är mycket stora inom områden som finans- och teletjänster.

Men också inom andra sektorer är investeringarna betydande.

Riga har alltid varit en knutpunkt för handel och kontakter i Östersjö-regionen, och inte minst är man viktiga för transporter längre österut.

Inte minst de centralasiatiska länderna når via järnväg ut till havet vis hamnarna vid Östersjön, och Lettland erbjuder i det avseendet tre moderna och isfria hamnar.

Just nu finns det självfallet en nervositet över hur det ekonomiska utbytet österut, framför allt vad gäller Ryssland, skall utvecklas.

Den ryska ekonomin går av olika anledningar in i en mer problematisk fas, och den politiska utvecklingen med ingripandet mot Ukraina har självfallet förstärkt oron i detta avseende.

Men i det längre perspektivet hoppas vi alla självfallet på en mer produktiv utveckling också i det avseendet. Handeln österut har alltid varit viktig i denna del av Europa.

Riga är ju en mångkulturell stad, och har egentligen alltid varit det.

Det tyska och de judiska inslagen försvann genom tragedierna i samband med andra världskriget, men det ryska är fortfarande starkt inte minst i affärslivet – detta är en tvåspråkig stad – och här finns numera också många andra nationaliteter väl representerade.

I detta ligger självfallet betydande och viktiga möjligheter för framtiden.

Nu är det närmast officiell middag med Lettlands president som står på programmet.

Och i morgon börjar vi tidigt med att möta de svenska affärsmän som kommit hit för samtal under statsbesöket innan det blir dags för överläggningar med premiärminister Laimdota Straujuma.

I morgon blir det också, bland mycket annat, stort seminarium på Stockholm School of Economics in Riga med bl a utrikesminister Edgars Rinkevics och mig själv med det Östliga Partnerskapet i fokus.

5 Responses to Till och med solen med på statsbesöket

 1. Hr M Skog skriver:

  Nu är det väl ingen som på allvar tror att det forna sovjetunionen syftar till en comeback i Östersjöregionen. Anledningen till att man mobiliserar längs gränsen mot Ukraina är väl den lokalt spända situationen och bristen på fredsavtal, förutom antagligen en viss misstänksamhet gentemot väst. Det moderna Ryssland har förmodligen bara som ambition att uppnå stabilitet i närområdet och uppträda som jämbördig medspelare och partner på den internationella arenan, en viss skillnad mot förr.

 2. Tack för Nyhetsbrev.

  Intressant att läsa att Sverige är den största utländska investeraren i Lettland och att så många svenska företag är registrerade där och att det hela tiden tillkommer nya.

 3. Stefan Johansson skriver:

  Julia Tymosjenko tycker att hon förtjänat den moraliska rätten att säga att hon kommer att bekämpa korruption i Ukraina. En Oligark ska ersätta en annan. Hmm.. när djävulen blir gammal, blir hon president i Ukraina. Hur i hela världen ska EU och Sverige ställa sig det det. Ditt arbete blev inte lättare med Julia Tymosjenkos inträde antar jag.
  All heder för ditt starka engagemang Herr Bildt. Det stärker min tro på att Sverige har en roll att spela och en funktion att fylla.
  Tack.

 4. demiwotan skriver:

  På 1800-talet kom den vite mannen, med familjen i släptåg, med glaspärlor och smycken för att få fred och kunna etablera sin uppfattning om vad som är ett bättre liv och vad som är rätt och fel. De var nybyggare i USA, och de som fick glaspärlorna var Indianer. På tvåtusentalet kommer den vite mannen (västerlänningen) med IMF och lån med hårda krav. Urinnevånaren skall uppgraderas, uppdateras och nystartas. Mekaniken är den samma. Och visst är det fred; men Ryssland är uppträngd i ett hörn. Vad som är rätt och fel och vad som är frihet för en person, kan, oftast, vara det motsatta för en annan. Men visst; saker har hänt på 200 år. Vägen går inte västerut – utan österut. Undrar om alla dessa ättlingar av Bysans i Ryssland vet om att de står i vägen för någonting som de i väst kallar västerländskt (de kan nämligen inte enas inbördes i väst om vad som är västerländskt). Vad gäller USA så är deras bestämda uppfattning att Historien är något förlegat och gränserna är där för att överskridas. Och tur är väl det….

 5. Kachina skriver:

  Även solen har skuggor. EU/USA:s maktambitioner kontra Rysslands måste få en klar gräns, utan krig eller kallt krig.

  Det gäller att förstå motparten och förstå sina egna begränsningar.

  Thatchers/Reagans nyliberalism och Global World Order har gått från hybris till psykos. Vi ser här i Sverige, alltsedan hösten 1986, nyliberalismens katastrofala verkningar. (Privatisera en nation, vilken dj-a idioti!)

  Putin reagerar mot det internationella bankirväldet som styr den globala politiken och ekonomin. Detta borde ni politiker i väst inse och på samma sätt göra uppror mot bankirväldet.

%d bloggare gillar detta: