Stödprogram för Ukraina

STOCKHOLM: Åter en dag med konflikten mellan Ryssland och Ukraina i centrum för arbetet.

När Europeiska Rådet möts i morgon kväll för att diskutera konflikten kommer Fredrik Reinfeldt att läggas tyngdpunkten på vad vi kan göra för att hjälpa Ukraina.

Vi har nu tagit initiativ till ett nordiskt-baltiskt finansiellt stödpaket i samarbete med Internationella Valutafonden. Och att vi gör det tidigt på detta sätt beror också på att vi vill sända signalen till andra länder och grupperingar av länder att göra samma sak.

Det kommer nämligen att behövas ett tämligen omfattande program.

Viktigt är självfallet att detta förenas med mycket tydliga ekonomiska reformer och åtgärder. Diskussioner pågår redan mellan IMF och Ukraina om detta.

Mötet i morgon kommer också att handla om olika s k restriktiva åtgärder och sanktioner mot Ryssland.

När vi beslutade om sådana mot 21 personer i måndags sade jag att vi var beredda att gå vidare om Ryssland går vidare.

Och självfallet förblir det viktigt i frågor som dessa med fortsatt nära kontakt med Washington om de ytterligare åtgärder som kan bli aktuella där.

I Wien har man fortsatt de olika diskussionerna om en möjlig OSCE-mission i Ukraina, men gång efter gång kommer det nya ryska krav på begränsningar för den i olika avseenden.

Och i försöken att nå kompromisser med Moskva har man nu gått längre när det gäller att inte ta hänsyn till Ukraina än vad jag egentligen tycker är försvarbart i detta läge.

Om denna fråga förblir blockerad kommer i alla fall vi att föreslå att vi snabbt går fram med en EU-mission på ett eller annat sätt.

Det viktiga är ju att det så snabbt som möjligt kommer internationella observatörer på plats inte minst i de södra och östra delarna av landet. De borde redan ha varit där.

Morgondagen börjar med sedvanligt regeringssammanträde, och i anslutning till detta kommer vi också att stämma av dessa olika frågor innan Fredrik Reinfeldt ger sig av till Bryssel och de olika möten som också leder upp till middagen med de övriga stats- och regeringscheferna i EU.

På mitt program i morgon står också att ta emot några nya ambassadörer.

Kinas och Japans nya ambassadörer har fått vänta alldeles för länge, men de relationerna är självfallet mycket viktiga, och det finns åtskilligt att följa upp efter mitt besök i de två länderna för inte så länge sedan.

Men jag träffar också nya ambassadörer från Österrike och Namibia.

Till andra frågor som blivit lidande på grund av krisen i östra Europa hör det viktiga arbetet med de globala nätfrågorna.

I dag hade jag dock möjlighet att sitta ner en timme med Anna Karin Hatt, som ju också är IT-minister, för att dra upp lite riktlinjer för vårt gemensamma arbete med dessa viktiga frågor.

Och i morgon har jag en telekonferens med medlemmarna i den oberoende internationella kommission för nätfrågorna som jag ombetts att leda.

Tanken är att vi kommer att ha vårt första möte i anslutning till Stockholm Internet Forum mot slutet av maj, men innan dess kommer det dessutom att vara viktiga internationella möten såväl i Sao Paulo som Tallinn som kräver både närvaro och arbete.

7 Responses to Stödprogram för Ukraina

 1. Lustigt jag hade tänkt skriva igår asymmetrisk diplomati 101 vad är det ? Men jag antar att lektionen har börjat först idag. På plussidan är att intresse konflikten avleds från primär området till sekundära lokaler. Men för att låta Kremlologin återbördas sin forna glans kan man faktiskt här ”vikta ekvivalenserna”, nämligen de Sekundära intressen som frustreras ger en aning om magnituden av politisk betydelse som tillmäts den primära dispyten. Således får saker och ting överskådliga proportioner. Observera att slutsatserna gäller enskillda steg på den eskalatoriska trappan. Varningssignal utfärdas vid referenser till högre liggande eskalatoriska steg i den diplomatiska diskursen. När huvud spelarna för fram sina geopolitiska argument är det tillrådigt för de mindre aktörerna att uppträda diskret och på så vis ej göras till exempel. Det ligger också ett mått av analys i att de valda sekundära lokalerna kan anses utgöra upprinnelsen tematiskt eller betraktas som underliggande motiv och upptakt till agerandet i den primära lokalen. Slutsatsen vi backar bandet men om det inte accepteras ligger ett högre steg nära till hands. Råd: låt tangon ta några steg tillbaka och håll rosen kvar i mun.

 2. bolarsson skriver:

  Det är bra att EU förbereder stödåtgärder till Ukraina. Nu måste U agera kraftfullt t. ex. genom att låta Ukraina och Moldavien bli kandidatländer med utökade associationsavtal (om de så önskar) och vara förberedd på alla nya tänkbara drag från Putins sida:
  1. Putin kan mycket snabbt upprepa framgången från Krim och på samma sätt införliva Transnistrien, Sydossetien och/eller Abchazien. En sådan process kanske påbörjas redan inom några dagar.
  2. Putin erkänner bara Janukovytj som Ukrainas president och kan förmå honom att bilda en ny regering med anhängare och ryssvänner i Ukraina. Putin kan då förhandla med denna regering som han ser som den enda lokala. Med denna regering kan träffas överenskommelser om:
  – Omröstningar i delar av östra och södra Ukraina om att få tillhöra Ryssland ev. via autonomi. (Detta är ganska tänkbart, men har för Putin nackdelen att resten av Ukraina blir ännu mer västvänligt. Ganska avgörande kan bli hur Odessa orienterar sig.)
  – Stöd till att störta ”de fascistiska kuppmakarna” i Kiev och ”återställa och normalisera ordningen” – som i Budapest 1956 och Prag 1968. Men då finns risk för våldsamma konflikter, kanske inbördeskrig. Frågan är hur långt Putin är beredd att gå, och EU måste redan nu ha en strategi för en sådan utveckling.

  Det är ett schackspel på hög nivå. Kan EU överträffa Putin?

 3. Kachina skriver:

  Hur tar man ställning i en fråga som egentligen är för brännhet att vidröra? Vad det hela handlar om är valet mellan nyliberalismens expension kontra en yrvaken kommunistisk diktatur.

  Vi, vanligt folk på gräsrotsnivå skall göra en värdering mellan dessa och där har vi färska minnesbilder av Thatcherismen, oligarkernas rike där hela stater privatiseras, en lång händelsekedja som nu idag beskrivs genom en enskild händelse som Hälsans Förskola, kontra ett förbleknat minne av sovjetkommunismen som dagans unga väljare bara känner ur historieböcker, skrivna av liberalister.

  Hur förvillade dessa unga känner sig kan man bara gissa. Jag, som känner bägge sidor, vet bara inte om jag skall välja pest eller kolera.

  Det finns inget att välja. Bägge dessa ”ideologier” leder ofelbart till ett förtryck av den stora massan. Väst- och Öst- ekonomiska politik och fördelning har sedan länge förbrukat sitt förtroendekapital.

 4. bolarsson skriver:

  (Ersätter kommentaren nyss som hade några skrivfel)

  Det är bra att EU förbereder stödåtgärder till Ukraina. Nu måste EU agera kraftfullt t. ex. genom att låta Ukraina och Moldavien bli kandidatländer med utökade associationsavtal (om de så önskar) och vara förberedd på alla nya tänkbara drag från Putins sida:
  1. Putin kan mycket snabbt upprepa framgången från Krim och på samma sätt införliva Transnistrien, Sydossetien och/eller Abchazien. En sådan process kanske påbörjas redan inom några dagar.
  2. Putin erkänner bara Janukovytj som Ukrainas president och kan förmå honom att bilda en ny regering med anhängare och ryssvänner i Ukraina. Putin kan då förhandla med denna regering som han ser som den enda legala. Med denna regering kan träffas överenskommelser om:
  – Omröstningar i delar av östra och södra Ukraina om att få tillhöra Ryssland ev. via autonomi. (Detta är ganska tänkbart, men har för Putin nackdelen att resten av Ukraina blir ännu mer västvänligt. Ganska avgörande kan bli hur Odessa orienterar sig.)
  – Stöd till att störta ”de fascistiska kuppmakarna” i Kiev och ”återställa och normalisera ordningen” – som i Budapest 1956 och Prag 1968. Men då finns risk för våldsamma konflikter, kanske inbördeskrig. Frågan är hur långt Putin är beredd att gå, och EU måste redan nu ha en strategi för en sådan utveckling.

  Det är ett schackspel på hög nivå. Kan EU överträffa Putin?

 5. utrat skriver:

  Resumé Ukraina(?)
  Sedan Ukraina blev självständig republik har BNP sjunkit. En viktig orsak är korruptionen. Timoschenko och Janukovich föregick med dåligt exempel och underlättade för oligarkerna att orättmätigt kapa åt sig av medborgarnas/statens pengar. Situationen blir ohållbar och gatans parlament legaliseras när Janukovich flyr (och enl ryket tar han ut stor del av sin förmögenhet via båt från Krim och köper datja i miljonklass inte så längt från Putins). Krimborna har tröttnat och återgår till Ryssland som de ryssar flertalet känner sig. Att Chrustjov skrev över Krim till Ukraina berodde till en del på att han ville kompensera Krim-tatarerna som Stalin sänt till Sibirien för att de var nazivänliga under kriget och fortfarande är illa sedda i Ryssland.
  Och nu, i likhet med hur vi efter demokratikorruptionen i Grekland, skall vi i väst vara med och betala för återuppbyggnaden. Slutsats: bekämpa korruptionen tidigare genom sanktioner och visa nydemokratierna i öst att vi menar allvar för dessa staters eget bästa. Och Lettland och Estland ska sluta med sin revanschism och tillerkänna sin 25-30% ryssar sin rätt till accepterat minoritetsspråk(som EU en gång krävde men som ännu inte blivit ratifierat av parlamenten)

 6. Kachina skriver:

  Arne Löfström @ Kachina. Vi måste förstå hur det står till i Georgien. Jag satt som nämndeman i Tingsrätt. Två f.d. soldater från Georgien, berättade om hur det är i Georgien.
  De uppgav: Vi medborgare är i händerna på maffian. Vi öppnade bilverkstad. Maffian tog förtjänsten. Vi kom t.o.m. i skuld till dem. Vi tvingas betala av skulden på brott. I vårt fall bedrägerier med falska bankgiro utbetalningar. De berättade om f.d. kollegor i armén. De tvingas nu att vara inkasso ombud, vara torpeder gällande utpressningar. Vi måste i tid förstå hur systemet är i många f.d. sovjetstater. Men världsorganisationerna pratar sönder alla lösningar. Vetorätt fördröjer nödvändiga beslut !
  för ungefär en timme sedan · Gilla

  Kachina Ray @ Arne, samma system är nu fullt utvecklat i Sverige, men dolt genom holdingbolag i skatteparadis. En politiker, eller hans bulvan, tar privat kontroll över en sektor som hör till nationens åtaganden, till kostnaden av det bokförda värdet på inventarier.

  Detta leder naturligtvis till en enorm värdestegring på marknaden eftersom kunderna är helt beroende av bolaget. När värdet är som högst, säljer han företaget till ett joint-venture företag som ingår i holdingbolaget och involverar då ledande medarbetare som, genom skuld. köper aktier i joint venture bolaget, där politikern fortfarande har röstmajoritet.

  Maffia, dold bakom en ”mjuk gardin”.

  Som den här civilisationen ser ut idag, är den dömd att kollapsa.

%d bloggare gillar detta: