Starka slutsatser i Bryssel

BRYSSEL: Snövädret på morgonen försenade mig lite till de olika mötena i dag, och de började ju med det möte med Ukrainas utrikesminister som min slovakiske kollega Miroslav Lajcak och jag hade inbjudit till.

Men det blev en nyttig genomgång, med praktiskt taget alla EU:s utrikesministrar på plats.

Enigheten i bedömningen av situationen är i det närmaste total.

Den diskussion vi har handlar nu om åtgärder på kortare sikt och konsekvenser på längre sikt.

Vi har nu fattat beslut om att sätta upp ett antal personer på den restriktionslista som innebär bl a att de inte har möjlighet att få visum till EU.

Och vi gjorde i våra diskussioner klart att om krisen fortsätter är vi utomordentligt beredda att gå vidare med att lägga till nya namn till denna lista.

Det ryska agerandet vad gäller Krim är i alla delar oacceptabelt.

Men nu finns ju också ytterligare och ytterligt oroande signaler om att det ryska agerandet är inriktat på en destabilisering av östra och södra Ukraina som kan tjäna som förevändning för en intervention enligt den modell som nu etablerats på Krim.

Här måste vi vara tydliga i vår politik gentemot Ryssland och vårt stöd till regeringen i Krim, och viktigt vore också med internationella observatörer på plats så snabbt som möjligt.

Jag föreslog tidigt en EU-närvaro eftersom jag knappast trodde att det skulle bli möjligt att få ett snabbt beslut inom OSCE.

Så har också visat sig vara fallet, men det finns nu de som ser tecken på att detta håller på att förändras.

Den som lever får se. Bara det inte blir för sent.

Kanske blir det för stats- och regeringscheferna när de möts på torsdag och fredag att värdera den situationen närmare.

Men ytterligt viktigt är att snabbt få till stånd en bättre internationell närvaro i de olika delarna av Ukraina.

Och mandatet för en sådan närvaro måste självfallet omfatta Ukraina i dess helhet, även om vi nog kan utgå från att Ryssland kommer att blockera dess tillträde till Krim.

Det förslag som i dag officiellt presenterats av Ryssland har föga med detta att göra.

Vad man där föreslår är någon form av process som skulle fatta beslut om Ukrainas framtid i en rad olika avseenden, men då ett Ukraina som inte längre inkluderar Krim.

För mig för detta tankarna till när man i Yalta i februari 1945 under sovjetiskt tryck började fatta beslut om Polens politiska framtid.

Vi vet dessvärre hur det slutade. Och något sådant – över huvudet på Ukraina självt – kan vi aldrig medverka till.

Hur relationerna med Ryssland kommer att utvecklas på längre sikt kommer vi att ha anledning att diskutera mer på djupet.

I dag diskuterade vi också om vi skall inställa det toppmöte mellan EU och Ryssland som skall äga rum i Sochi i juni.

Att göra så innebär förvisso inte att det saknas kanaler för kommunikation med den ryska ledningen, men att nu sitta ner och tala om det som tidigare brukade kallas ett strategiskt partnerskap kanske inte framstår som naturligt.

Men hur vi kommer att gå vidare i den frågan avgörs mot slutet av veckan.

Efter en lång dag här återvänder jag nu till Stockholm och några dagar av arbete hemma. Det är i alla fall så planeringen ser ut just nu.

Till det arbetet hör då också självfallet förberedelserna för diskussionerna om Ukraina när stats- och regeringscheferna möts på torsdag.

Då kommer också de viktiga politiska delarna av det omfattande associerings- och samarbetsavtalet med Ukraina att undertecknas.

Och det är en mycket viktig signal om EU:s stöd till Ukraina i denna kritiska situation.

15 Responses to Starka slutsatser i Bryssel

 1. claudius49 skriver:

  Händelserna i Ukraina, och rapporteringen om Mainstream US dem i större amerikanska media granskas i en färsk artikel på Consortiumnews, ”Media Is Lost in Ukraine”, av Robert Parry. http://consortiumnews.com/2014/03/16/mainstream-us-media-is-lost-in-ukraine/
  Du som väljer att ta fram och läser artikeln, observera likheterna med tidigare större utrikespolitiska äventyr från USAs sida.

  Carl Bildt kanske vet, men vi är nog många som undrar: Vilken framförhållning har EUs utrikesministrar inför vad som kan bli Rysslands nästa drag? Kan EU och USA riskera att svepas med i ett farligt skeende som blir svårt att bemästra?

 2. EU riskerar att gå miste om sitt förhandlingsutrymme. Dags att utvärdera. Det finns två parallella förhandlingsnivåer allra minst Det man önskar i det stora och det pragmatiskt tillgängliggjorda i det lilla. Det går inte att nonchalera nära sälj in EU kontakter i det lilla Krim för att man inte gillar ultimativa faits accomplis på nationalstats nivå. Snabba förändringar kräver paritet, tänk tempo. En vinst är att visa att man har något bra att komma med även till sk enklaver. Agera således hierarkiskt multilateralt driv olika ståndpunkter parallellt motsvarande de olika diplomatiska nivåerna därmed optimeras resultaten genom ex vis mer självständighet för de olika diplomatiska nivåerna inom EU för att matcha uppkomna intresse nischer. Använd inte bara EU överordnade nivån i väntan på erkännande av ståndpunkter och auktoritet som organisation utan även nation, exportråd finans nivå etc. Skicka representation ansök om en regional Krim beskickning igår. En fractal supertanker skulle kunna vända på en ettöring. I stället för att behöva skicka remisser. EU borde ha ett stratifierat direktdemokrati system för ledamöterna och dess olika beslutsnivåer för att hinna med realtidsskeenden.

 3. gilroitto skriver:

  Stark internationell närvaro i hela Ukraina är det starkaste förslaget jag hört hittills. Om EU eller delar av EU vågar gå före om OSCE och FN tvekar kan jag bara beundra modet att sticka ut hakan så – troligen blir det en kritiserad aktion men är kanske nödvändigt för att hinna i tid om farhågorna med vidare ambitioner hos Ryssland stämmer. Kanske det skapar motreaktioner dock – anklagelser om ett Ukrainskt styre som sitter i EUs knä. En nagelbitare.

 4. Kan bara konstatera att det mjäkiga agerandet av EU och USA får Chamberlain att framstå som riktigt handlingskraftig…. Restriktioner av några individer. Varför inte stoppa handeln med visa ryska produkter eller företag? Stoppa ryska banker? Om inte EU och USA kan bättre än så här så är det bara att tokrusta svenska försvaret för Putin kommer inte att stoppa för några lama höns skull.

 5. Rulle skriver:

  Ja om alla är överens om att Rysslands tilltag är regelvidrigt så borde man väl låta det ryska folket veta detta? Nu har allmänheten fått det i sig itutat att vad Putin beordrat är rätt och riktigt. Att några potentater får sina semesterplaner rubbade lägger ingen större press på ledningen.
  Nej, utestäng Ryssland från att delta i ALLA VM-sammanhang tills
  Man har backat och lämnat Krim. Låt samtidigt alla atleter få en genomgripande information om varför barbari inte accepteras. Informationen bör vara så kraftig att t.o.m. idrottarnas mödrar och fäder begriper orsakssammanhanget. Tänker bl.a. på VM i Falun om ~ 10 månader. Det kan sätta press på lilla Putin och kompani underifrån utan blodsutgjutelse.

 6. Att EU:s svar på den ryska annekteringen av Krim blev sanktioner mot 13 ryska politiker är knappast ett tydligt svar som Moskva kommer att bry sig om. Vore inte det minsta man borde göra nu att införa sanktioner mot samtliga medlemmar av den ryska Duman och Federationsrådet vilka bägge röstat för de olagliga krigshandlingarna mot Ukraina.

 7. T Bertilsson skriver:

  ”För mig för detta tankarna till när man i Yalta i februari 1945 under sovjetiskt tryck började fatta beslut om Polens politiska framtid.”

  Hela Yaltaöverenskommelsen var ett historiskt misstag där västmakterna lät sig duperas av den kommunistiske tyrannen Stalin. Det var otvivelaktigt i Yalta som Järnridån föddes genom att tyrannen Stalin gavs spelutrymme. Polens förändrade gränser, som fastställdes i Yalta, strider lika mycket mot internationell rätt som de sorgesamma händelser som nu pågår.

 8. stig2entreprenoren skriver:

  Tråkigt men intressant med Krim.
  Ingen olja, inga naturtillgångar och ingen industri. Lever på turism 3 månader om året och är beroende av resten av Ukraina.
  Ryssland får subventionera och stå med skammen?
  Samtidigt skall man hantera sitt eget konkursbo med en stolt, fattig och lurad befolkning.

 9. Rulle skriver:

  Sölande EU- ministrar! Att utesluta Ryssland för deltagande i VM arrangemang eller alla ekonomiska forum bör genomföras NU. Om man väntar tills Putin hunnit gå vidare så hamnar man i ett läge där Duman inte KAN backa. EU ministrarna driver vidare mot krig!

 10. Rulle skriver:

  EU:s svar på den ryska annekteringen av Krim med sanktioner mot 13 ryska politiker är rent ut sagt patetiskt. Man borde inse att 98% av ryssarna inte känner till/av aktionen, så vad tjänar den då till?

  Förutsätter att man köpt helsidas annonser på ryska i de största dagstidningarna i Ryssland och alla grannländer där det talas ryska och förklarar hur mycket omvärlden ogillar stöld av landområden.

  Varför inte stämma i ån innan den når floden?

 11. Alla kommentarer här, inklusive utrikesministerns texter, skulle kunna vara hämtade från Väst-Ukraina. Vart detta leder vet vi. Vi vet också vilka värderingar och föreställningar det bygger på. En seriös diskussion, däremot, skulle basera sig på att ryssar liksom svenskar och andra folk har självbestämmanderätt. Läs FN-stadgan och experternas uttalanden i Kosovo-fallet.
  Sverige borde sluta med cynismen och inleda en verklighetsbaserad utrikespolitik, baserad på gamla, framgångsrika och en gång i tiden världsledande recept. Jag uppmanar Carl Bildt att ringa Lavrov och komma överens om ett Ukraina-möte. Jag följer med som tolk och rådgivare, så lägger vi fram ett förslag om federalisering av Ukraina, där en del går in i EU och den andra i EurU. Då kommer Ukraina att blomma i handeln mellan unionerna, förutsatt att dagens fem nazistiska ”ministrar” i den ukrainska regeringen kopplas bort. Problem med andra länder, och särskilt med Ryssland, kan inte lösas med att politiker låtsas vara blinda och döva, det är oprofessionellt. Hysteriska skrik väcker inte respekt, nedlåtande leder bara till stridslystnad, och som vi vet från historien går Ryssland inte att besegra. Men det viktigaste är att historien också lär att Ryssland inte angriper först (bara Finland och Afghanistan, där Ryssland inte vann). Carl Bildt, om du fortsätter din aggressiva politik, kommer du att få ditt Poltava. Det är allvar nu, ryssarna är heligt förbannade. Ilskan har sin bas på Krim, där ryssarna i Cherson tog emot kristendomen.

 12. 当时不入不行 现在不退不行

  〖大陆来稿〗寥寥几句谈话之后,一位世人同意退出中共组织:

  问:请问你一个问题:你上小学入少先队了吗?
  答:我知道你是干什么的。那时都入,不入不行啊。
  问:现在是不退不行。
  答:退就退。
  问:你叫什么名字?
  答:我叫某某某。

  看似简单,这说明民众已了解很多真实情况作铺垫,并深深明白中共祸国殃民的实质。

 13. cornell2014 skriver:

  Det stämmer att EU inte agera på ett serioust sätt. Riktiga sanktioner krävs, annars kommer händer samma agerande i baltiska stater.

 14. Har kanske missat något men jag hittar ingen kommentar om Kosovo här. Det är omöjligt att undvika den frågans betydelse. Finliret om att jämförelsen inte är korrekt må vara politiskt korrekt i Väst men har en totalt annan dimension i Ryssland som kulturellt känner sig lika främmande för det dekadenta och egotrippade Väst som islamister.

  Det är uppenbart att Putin handlar med erkännandet av Kosovo som ursäkt. Det är fel att säga att han har fel i den jämförelsen, precis lika fel som att förneka att Putin härmar Hitlers taktik. EU är inte starkt nog militärt för att kunna göra något och även om de vore det skulle de inte starta krig mot RYssland och ändå är det just övertygelsen om att EU är berett att ta till vapen som är det enda som ytterst kan stoppa Putin. Allt talar för att Putin kör en hitler och håller på tills han blir stoppad med våld. Desto tidigare man sänder signaler från USA och Europa gemensamt om att man avser att använda våld desto mindre våld blir det innan det tar slut. Skjuter man upp de hårda besluten blir dödandet värre. Tyvärr är det nog så att varken viljan eller förmågan eller beslutsamheten att ta till våld finns. Vilket leder till den akuta slutsatsen att Gitland måste beväpnas till tänderna redan idag.

  Länk till artikel jag skrev i mars 2008 som jag hittills sett som ett bevis på att jag är pessimistisk utan skäl. Nu verkar det som Putin avser förverkliga mina värsta farhågor?

  http://carl-i-dagman.blogspot.se/2008_03_15_archive.html

%d bloggare gillar detta: