Ännu ingen rysk öppning

STOCKHOLM: Denna dag inleddes med sammanträde och beredning med regeringen, och det blev en bred genomgång av situationen med anledning av den ryska aggressionen mot Ukraina och dess möjliga konsekvenser såväl på kort som på längre sikt.

I morgon kl 12:00 utnyttjar jag möjligheten att lämna information till riksdagen, och redovisar då regeringens bedömning av utvecklingen och av de konsekvenser vi nu kan se.

På eftermiddagen i dag hade jag också möjlighet att träffa EU-ländernas ambassadörer här i Stockholm och redovisade för dem en del av de bedömningar av situationen som vi nu gör.

I morgon inleds dock dagen med att träffa riksdagens EU-nämnd för att redovisa inriktningen av vårt arbete inför mötet med EU:s utrikesministrar i Bryssel på måndag. Att det mötet kommer att domineras av den aktuella krisen är tämligen uppenbart.

Förberedelserna för olika typer av också restriktiva åtgärder riktade också mot Ryssland fortsätter, och ser vi inte tydliga steg från Rysslands sida kommer de att gå över i konkreta beslut under den kommande veckan.

Åtskilliga blickar kommer att riktas mot mötet i morgon mellan USA:s och Rysslands utrikesministrar i London. Från USA:s sida har sagts att om den s k folkomröstningen äger rum på Krim på söndag kommer möjligheten för en diplomatisk lösning av konflikten att stängas.

Det kommer med andra ord att krävas mycket tydliga steg från rysk sida för att det skall vara möjligt att tala om framsteg från det mötet.

Än så länge finns knappast några tecken på detta.

Vi ser ju tvärt om att man vägrat att acceptera FN.s försök till kontakter i konflikten, och att man de facto blockerar diskussioner inom OSCE om möjligheten av internationella observatörer i Ukraina.

Det skulle dock inte förvåna mig om vi kommer att se ryska utspel som utan att rubba den position man militärt erövrat på Krim syftar till att skjuta upp de planerade valen i Ukraina och bereda vägen för en mer eller mindre tydlig uppdelning av landet.

Men sannolikheten för att sådana förslag kommer att accepteras av regeringen i Krim tror jag är påtagligt begränsad, och det i synnerhet om de inte är förknippade med ett tillbakadragande på Krim.

Senare i dag kommer Ukrainas premiärminister Arsenij Yatsenyuk att framträda inför FN:s säkerhetsråd i New York och redovisa sitt lands situation och åsikter. Hur Rysslands representant kommer att uppträda i den diskussionen blir både viktigt och intressant.

Läget i själva Ukraina är nervöst mot bakgrund av ihållande uppgifter om betydande ryska trupprörelser längs landets gränser.

Det är en stor övning med Rysslands luftlandsättningsförband som dragits igång, och som allra minst också har till syfte att öka trycket på Ukraina.

5 Responses to Ännu ingen rysk öppning

 1. Tack för Nyhetsbrev

  Ja, det är en nervös situation för alla och inte minst för Ukrainarna själva. Man önskar bara att Putin inser sitt misstag och ber alla om ursäkt och drar tillbaka sina trupper från Krim.

 2. claudius49 skriver:

  President Putin arbetar oförtrutet vidare på sina båda projekt, 1) det lilla, dvs att korrigera Chrusjtjevs lättvindiga överföring av Krim från Ryssland till Ukraina, 2) det stora, dvs att reparera ”1900-talets största geopolitiska katastrof”, dvs Sovjetunionens sammanbrott.

  Det är detta som EU:s och USA:s politiker bör hålla i minnet när en om möjligt gemensam politik i frågor rörande Ryssland ska utformas.

  Söndagens ryskregisserade folkomröstning på Krim är blott ett första steg på denna resa.

 3. En tanke utanför lådan låt Ukraina och Krim få åtnjuta dubbla medlemskap under en utvärderingsperiod dels i Eurasiatiska (EA) och i EU. Kanske kan detta vara en väg framåt. Fred är grunden för välfärd.

%d bloggare gillar detta: