Ryssland fortsätter

STOCKHOLM: Det har blivit en helg hemma i Stockholm mitt i den allvarligaste europeiska krisen vi haft på decennier.

Men självfallet med kontinuerlig uppdatering av händelseutvecklingen.

Fortfarande saknas varje tecken på flexibilitet i den ryska inställningen. Såväl den militära som den politiska operationen fortsätter med oförminskad kraft, och det enda frågetecknet som finns är hur långt man avser att driva den.

Uttalanden man gör lämnar inget tvivel om att målet är att tvinga fram en politisk förändring i Kiev, men samtidigt är det ju så att den militära operationen på Krim gör det mycket svårare för Ryssland att nå det målet.

Historiskt såväl som i detta fall är ju mönstret att en invasion av detta slag tenderar att ena en nation. Och det Kiev jag mötte häromdagen var ett Kiev där sympatierna för Moskva låg på en lägre nivå än vad man sannolikt sett på århundraden.

Men detta kommer sannolikt inte att hindra Kreml att fortsätta. Jag skulle tro att man där har mycket svårt att tänka i form av nederlag.

Viktigt omedelbart mål blir sannolikt att försöka att stoppa det presidentval som nu planeras till den 25 maj. Och sannolikt kommer det relativt snart därefter att hållas parlamentsval.

Med dessa kommer de nya politiska förhållandena i Ukraina att konsolideras och ytterligare legitimeras. Från Kremls utgångspunkt är detta rimligen någonting som måste förhindras.

Om president Yanukovich inte hade flytt sin position och sitt land hade det varit rimligt att stå fast vid planen på något senare val. Men i den situation uppstod i och med att han gjorde det framstår det som naturligt och riktigt med detta val i maj.

Den okonstitutionella folkomröstningen på Krim kommer att hållas under förhållanden som gör att den knappast kommer att ha någon trovärdighet alls.

Nu stängs alla TV-kanaler som inte är ryska eller pro-ryska på halvön ner, och denna utveckling av likriktning kommer vi att se allt tydligare.

Från rysk sida kommer man sannolikt att tala att denna måste respekteras. Kanske har vi då anledning att påminna om hur Kreml reagerade när Tjetjenien uttryckte intresse för utvidgad autonomi och självständighet.

Resultatet blev två utomordentligt blodiga krig med massiva övergrepp på de mänskliga rättigheterna.

Om Ryssland sedan går vidare och formellt annekterar Krim kommer vi att hamna i en mycket allvarlig situation. Vi kommer inte att kunna acceptera att avtal vi slutit eller sluter med Ryssland gäller också Krim, och detta kan komma att få mycket vitt gående konsekvenser.

Jag har svårt att se att det skulle gå för EU att t ex ingå handelsavtal med Ryssland om landet insisterar på att dessa skall täcka även Krim.

Och det blir än tydligare om Krim då skall ingå i den tullunion som man nu upprättat och som man ju vill vidareutveckla till en s k Eurasiatisk Union.

Det finns många andra konsekvenser som vi kommer att ha anledning att studera nämnare under de kommande dagarna. Inte minst gäller det inför mötet med EU:s utrikesministrar på måndag i den kommande veckan.

Men innan dess kommer mycket att hända.

I morgon inleder jag min vecka med ett besök i Luleå där jag bl a talar om Europa i aulan på Luleå Tekniska Universitet.

Det var ett tag sedan jag var där. Inte minst inför det viktiga Europa-valet är det viktigt att tala om dess olika frågor.

Men i Luleå besöker jag också Facebook:s nya datacenter liksom Sjöfartsverket och dess isbrytarverksamhet. I det senare sammanhanget handlar det inte minst om att diskutera de resurser vi har för verksamhet i det arktiska området.

På tisdag och onsdag är det så planerat att jag skall vara i London med bl a överläggningar med min brittiske kollega William Hague. Att Ryssland och Ukraina kommer att stå i centrum för de samtalen är rätt uppenbart.

Men självfallet är allt i mitt program beroende av den fortsatta händelseutvecklingen i östra Europa.

Vi befinner oss i ett nytt Europa.

One Response to Ryssland fortsätter

  1. Venn diagram och territorialitet K=Krim, U=Ukraina, R=Ryssland
    2014 initialt K är del av U -> K del av R ?
    alternativ K icke del av U, K icke del av R
    överordnad grupp nivå K del av FN
    K befrias från tullar av både R, EU och US

%d bloggare gillar detta: