Till Kiev i morgon

STOCKHOLM: Inte oväntat var det Ukraina och krisen där som kom att dominera även denna min dag.

Men mitt i dagen hade jag dock två viktiga interpellationsdebatter i riksdagen om dels den kurdiska fredsprocessen i Turkiet och dels den politiska och ekonomiska situationen i Bosnien.

Någon uppmärksamhet fick dock dessa debatter knappast. Annat bedömdes, just nu på goda grunder, vara viktigare.

På eftermiddagen möttes så utrikesnämnden på Slottet här i Stockholm för att under Kungens ordförandeskap informeras om regeringens bedömning av utvecklingen i Ukraina och de olika åtgärder som denna kan tänkas leda till.

Utrikesnämndens överläggningar är slutna, men jag tror att media av de olika kommentarerna efter möten kunde dra slutsatsen att det kring denna kris finns en bred och viktig samsyn i Sverige.

I anslutning till nämndens sammanträde meddelade också försvarsminister Karin Enström att regeringen nu ger förlängd tid till försvarsberedningen för att kunna analysera den senaste utvecklingen och se vilka slutsatser denna möjligen leder till.

Efter kriget mellan Ryssland och Georgien i augusti 2008 skedde ju ett arbete med att söka dra slutsatser av den också för vår säkerhets- och försvarspolitik. Nu kommer ett motsvarande arbete att ske inom ramen för försvarsberedningens arbete, som således förlängs till mitten av maj.

Jag meddelade också i anslutning till nämnden att jag i morgon åker till Kiev för politiska överläggningar såväl med Ukrainas regering som med en rad andra politiska företrädare.

Jag reser tillsammans med Danmarks utrikesminister Martin Lidegaard, och i Kiev kommer vi också att sammanträffa med Norges utrikesminister Börge Brende.

När vi kommer fram till Kiev mitt på dagen i morgon inleder vi alldeles självklart med att besöka minnesplatsen för alla dem som förlorade livet när den dåvarande regimen med våld försökte att slå ner demonstrationerna.

Och sedan blir det överläggningar med premiärminister Arseni Yatsenyuk.

Naturligt nog kommer den politiska situationen att stå i centrum för våra samtal, men vi vill också få en tydligare bild av den utomordentligt besvärliga situationen. En grupp från internationella valutafonden IMF och Europakommissionen befinner sig samtidigt i Kiev för mer detaljerade samtal om detta.

Från Ukraina flyger vi sedan under torsdagen till Tallinn för att därifrån ta oss till utrikesministermötet i Narva torsdag kväll och fredag.

8 Responses to Till Kiev i morgon

 1. oppti skriver:

  4 st från slutet
  förslag till tillägg
  .. och när demonstranterna svarade med samma mynt.
  2 beväpnade sidor i en konflikt kan ge dessa resultat. De som sköt ingick i det som vi i väst kallar för demokratiska systemet. Havererat men ändå!

 2. xavron skriver:

  Majdanhjälten och ledaren för Pravyjsektorn (huvudstyrkan på Majdan) Sasjko Bilyj misshandlar en ukrainsk åklagare på åklagarmyndigheten i Rovenky. Det är lätt att föreställa sig vilken svensk byråkrat som helst i stället för den unga mannen.

 3. Claes Nilsson skriver:

  Bäste Carl Bildt,
  För att bygga stabilitet och undvika liknande situationer att sprida sig till andra grannländer till Ryssland så vore det klokt om EU tydligt deklarerar krav på alla sina medlemsstater att behandla alla sina medborgare på ett fullständigt likvärdigt sätt.
  Att kräva att länderna arbetar för full jämlikhet för alla minoriteter i landet och att de aktivt motverkar motsättningar emellan olika etniska grupper i sitt land.
  Vi vet ju att etniska ryssar känner sig mer eller mindre utanför i flera av de baltiska staterna vilket medför en klar risk för framtida konflikt som kan eskalera på samma sätt som i Ukraina.
  Om nu EU ställer sig bakom regimer med extrem nationalism är det som att släcka en branden med bensin.
  Att enbart kritisera och ställa krav på Ryssland är därför ett fatalt misstag som inte gagnar fred och stabilitet på något sätt, tvärtom!

 4. Behöver vi en ny internationell domstol?

  Krigstribunalen i Haag kan användas för lagföring av krigsförbrytelser. Finns det någon motsvarighet när det gäller internationella lagar och nationers suveränitet?

  I Ukrainafrågan står USA/EU respektive Ryssland och ordkrigar mot varandra. USA/EU anklagar Ryssland för brott mot internationella lagar medan Ryssland hänvisar till humanitära skäl och en begäran från en påstått legitim president och därtill hävdar Putin att ryska trupper inte förekommer på Krim-halvön. Vem har rätt, vad gäller och vad får man göra? Kan detta avgöras i någon internationell domstol? Är det dags att inrätta en sådan?

 5. Lajma skriver:

  Skamligt Her Bildt! Aberration av etik och moral

 6. bildterberg skriver:

  Intressant diskussionsämne på utrikesministermötet i Narva:

  http://rt.com/news/estonia-confirm-leaked-tape-970/

  Är du säker på att det bara är ”krigspropaganda” på RT, Bildt?

 7. Richard Eklund skriver:

  Carl Bildt, när du är Narva, gå in på vilken krog som helst och titta på vilket språk som menyn är skriven på. Sedan ber du att få se ett Grått pass och att någon förklarar skillnaden för dig mellan ett vanligt pass och ett grått pass. En viktigt skillnad mellan ett grått pass och en påsydd judestjärna är att passet kan du ha i innerfickan så du kan själv välja om det syns eller inte. Men passet ger dig inte möjlighet att fritt resa inom EU.

%d bloggare gillar detta: