I Tokyo och dess klara luft

TOKYO: Så har jag lämnat Beijing efter fyra bra och spännande dagar i olika delar av Kina, landat på Haneda-flygplatsen och tagit mig in till Tokyo för mitt besök här i dag och i morgon.

Det var ett spännande och bra besök i Kina, men det känns onekligen skönt att komma till Tokyo:s klarare luft.

Här är jag nu mitt inne i vad som är världens största sammanhängande stadsområde, med upp mot 40 miljoner människor, men målmedvetna insatser har de en luftkvalitet som de flesta andra bara kan drömma om.

Senast jag var här var, som sagt, 2007. Sedan dess har först vårt ordförandeskap och sedan de olika effekterna av den trippelkatastrof som ju drabbade Japan i mars 2011 kommit emellan.

Effekterna av den senare kommer landet att leva med länge.

I dag är landets samtliga 50 kärnkraftverk avstängda, och en effekt av det är att landet har fått kraftigt revidera sina mål när det gäller att minska klimatutsläppen.

Och den starkt ökade importen av olika fossila bränslen belastar självfallet ekonomin också i övrigt.

Den regering under premiärminister Shinzo Abe som sedan slutet av 2012 gett ny vitalitet åt ekonomi och politik i Japan har dock för avsikt att ändra detta.

När kärnkraftverken klarat nya och betydligt hårdare säkerhetskrav har man för avsikt att åter starta upp ett betydande antal av dem. Och därmed stärks ju också den japanska klimatpolitiken ytterligare.

Sedan början av 1990-talet har den japanska ekonomin stått och stampat efter decennier med mycket stark expansion. En snabbt åldrande befolkning har också satt sin prägel på åtskilligt av den japanska utvecklingen.

Men nu har regeringen Abe:s monetära och finansiella stimulanser, och hoppet också om rejäla strukturreformer, satt ny fart på ekonomin, och det finns en ny optimism om Japan.

Den 15-åriga deflationsperioden förefaller kunna rubbas, börsen har skjutit fart, Japans nya säkerhetspolitik har tagit form, landet syns på den internationella arenan och Tokyo har hämtat hem OS 2020.

Landet är, med mindre än 130 miljoner invånare, världens fjärde största ekonomi efter EU, USA och Kina, och för svensk del en av våra allra viktigaste handelspartner utanför EU.

Vad detta inte visar är den betydelse som Japan har vad gäller innovationer och teknologi. De allra flesta svenska globala företag har därför också någon form av teknikrelation med Japan.

Och landets styrka i dessa avseenden visas ju av att inte mindre än 19 japaner fått Nobelpris, varav två varit litteraturpris som ett erkännande också av den kulturella styrka och kreativitet som finns i landet.

För min del blir det nu två dagar av olika samtal här. Redan i dag träffar jag försvarsminister Itsunori Onodera och i morgon blir det överläggningar och middag med utrikesminister Fumio Kishida.

Vi träffades senast vid det asiatisk-europeiska utrikesministermötet i New Delhi i höstas, och då hade vi också en bra överläggning mellan honom och alla de nordiska och baltiska utrikesministrar som var där.

Här kommer jag att tala ekonomi, handel, teknik och klimat, men alldeles självklart också utrikes- och säkerhetspolitik inte minst mot bakgrund av mina många samtal de senaste dygnen i Kina.

Det finns något av en ny nationalism i såväl Kina som Japan, och det i förening med mindre visa steg när det gäller det känsliga umgänget med historien som tagits här, har nu lett till en påtagligt spänd relation mellan dessa så viktiga länder.

Men Japan har nu blivit betydligt aktivare på den globala arenan, och såväl premiärminister Abe som utrikesminister Kishida är flitiga resenärer och talare runt om i världen i dessa dagar.

Premiärminister Abe besökte under förra året inte mindre än 23 andra länder.

Den samlade säkerhetspolitiken har uppgraderats och utvecklats, med en explicit säkerhetsstrategi och ett nytt nationellt säkerhetsråd, och Japan har dessutom ett engagemang i freds- och biståndsfrågorna som är betydelsefullt i en rad områden runt om i världen.

Till den mer aktiva japanska politiken skall också relationerna med EU räknas.

Regeringen Abe vill gärna slutföra förhandlingarna om såväl ett frihandels- som strategiskt partnerskapsavtal mot slutet av detta år, och konsultationer mellan Japan och EU har också inletts när det gäller cyber- och rymdfrågor.

Och ett globalt mer engagerat och ansvarstagande Japan är självfallet någonting som vi har all anledning att välkomna.

Det blir intressanta dagar också här i Japan.

2 Responses to I Tokyo och dess klara luft

  1. pairis skriver:

    Visst är luften klarare och lättare att andas i Japan men det finns stora områden där marken är kontaminerad och i havet går avfallet i kretslopp efter Fukujimaolyckan. Det kan man inte reparera. Just Japan är ett praktexempel på varför vi inte skall satsa på kärnkraft!Det behövs något tredje i stället för kärnkraft eller fossila bränslen. Varför inte satsa på det nya i stället?

  2. Bjoern E. Olsson skriver:

    Grattis till den klara luften i Tokyo. Under tiden i Ukraina: Fullmäktigemöte i regionalparlament i västra delen av landet. Ledamöterna får instruktioner om hur de skall rösta av kalashnikov-viftande företrädare för Calles nya kompisar, fascistorganisationen Högerfraktionen:

%d bloggare gillar detta: