Avtal i Kiev och samtal i Shanghai

SHANGHAI: När jag i går sen eftermiddag lokal tid landade här hade samtalen i Kiev resulterat i det avtal som sedan dess ju undertecknats och vars genomförande nu inletts.

Och det var självfallet en betydande framgång för EU i form av Polens, Tysklands och Frankrikes utrikesministrar.

Regimen stod på gränsen till kollaps, men samtidigt vet vi ju nu att president Yanukovich arbetade aktivt för att sätta in också armén mot protesterna med allt vad detta skulle ha kunnat innebära.

Kaos mitt i Europa ligger inte i någons intresse.

Genomförandet av avtalet kommer förvisso att innebära betydande utmaningar. Och det är dem vi nu måste koncentrera vår uppmärksamhet på.

Landets ekonomi befinner sig i ett närmast katastrofalt tillstånd, och det är långt ifrån uteslutet att Ryssland kommer att ställa också politiska krav för att gå med på att fortsätta de betalningar man inledde efter det att president Yanukovich lagt avtalet med EU åt sidan.

Förr snarare än senare tror jag att landet måste börja tala med IMF om en stöd- och reformplan.

Den regeringsbildning som nu skall slutföras inom tio dagar kommer självfallet att bli mycket viktig, och den återgång till 2004 års författning som nu skett innebär ju att regeringens relativa betydelse ökar.

Listan på frågor i övrigt som måste lösas är betydande.

Till dessa kommer alldeles säkert det fortsatta fängslandet av f d premiärministern Yulia Tymoshenko att höra. Parlamentet Radan har ju nu fattat beslut som borde innebära att hon skall friges, men dessa måste dock först undertecknas av den även i detta sammanhang mycket motvillige presidenten.

Det skall ju också noteras att hon under de senaste dygnens förhandlingar uttalat sig påtagligt oförsonligt vad gäller varje form av överenskommelse med president Yanukovich.

Självfallet måste också ansvar utkrävas för det brutala dödande vi sett på Kievs gator inte minst under de senaste dygnen. Med hjälp av Europarådet skall nu en process inledas för att ge klarhet i dessa frågor. Det är viktigt att så också sker.

Och förr eller senare kommer också frågan om avtalet med EU upp på bordet, även om den måhända uppfattas som mindre akut just i det läge som nu råder.

Något ironiskt är det måhända att det under de senaste dagarna från Moskva sagts att Ryssland eftersträvar ett avtal om fri handel med EU.

Det var ju ett sådant avtal Ukraina ville ingå, men som möttes med de kraftiga ryska motåtgärderna som utlöste den kris som vi sett under de senaste månaderna.

Men nu befinner jag mig här för att under några dagar ägna mig åt relationerna med Kina.

Och i just Shanghai har jag inte varit under min tid som utrikesminister, om än väl några gånger dessförinnan.

Detta är det väldiga landets största stad, och utan tvekan en av de viktigare av de megastäder runt om i världen som är den moderna globaliseringens moder.

Shanghai är också en allt viktigare stad från svensk utgångspunkt. Här bor numera ca 2.000 svenskar, ca 300 svenska företag är verksamma här och vårt generalkonsulat här har sammanlagt 18 anställda vilket är ett tecken så gott som något.

Och det är ju också här som man talar om att nästa viktiga steg i reformeringen och öppningen av den kinesiska ekonomin kommer att ske.

Mycket av diskussionerna här kommer självfallet att handla just om vart den kinesiska politiken kommer att gå under de närmaste åren – det handlar om agendan efter det s k tredje plenarsammanträdet i höstas.

Men också relationerna mellan Kina och EU och Sverige kommer att stå på min agenda.

I dag är det de informella diskussionerna på Stockholm China Forum som kommer att dominera – vi har redan hunnit med förmiddagens sessioner – men i morgon breddas mitt program med möte också med svenska företag som är verksamma här.

På eftermiddagen i morgon åker jag så tåg till Shandong-provinsen för ett besök där under stora delar av måndagen. Det är viktigt att kunna besöka också andra delar av Kina, och också i denna provins finns betydande svenska intressen.

Sent på måndag kväll tar jag så tåget vidare till Beijing för de mer politiska samtalen där under tisdagen och delar av onsdagen.

One Response to Avtal i Kiev och samtal i Shanghai

  1. Du är duktig!
    Du ska göra bra för båda Sverige och Kina!

%d bloggare gillar detta: