Fortsatt givande möten i Teheran

TEHERAN: Det fortsätter att vara snöigt och kallt här i den iranska huvudstaden, och det har i alla fall det goda med sig att landets vattensituation förmodligen har förutsättningar att förbättras.

Det inrikespolitiska spelet här förefaller för dagen domineras av kontroverser kring ett program för att ge matpaket till personer med lägre inkomster.

Och det är i sin tur en följd av den ofta osammanhängande ekonomiska politik som fördes under tidigare presidenten Ahmadinejad, och som nu president Rouhani försöker ta itu med.

Men de svårigheter den ekonomiska politiken möter utnyttjas av de mer konservativa krafter som alldeles uppenbart vill rida spärr mot den mer öppna politik i olika avseenden som president Rouhani företräder.

Iran är förvisso ingen demokrati, men det är heller inte ett totalt slutet samhälle på det sätt vi ser i andra fall i denna region. Urvalet av kandidater i valen är strikt kontrollerat, men man kan notera att efter varje president som suttit två mandatperioder är det en kandidat representerade en opposition som vunnit valen.

Och detta innebär att kampen om politikens inriktning fortsätter.

Här i Teheran möter man en modern medelklass som mycket tydligt vill se ett öppnare och mer tolerant samhälle, men det finns samtidigt i detta land starkt traditionella och konservativa grupper som ser på dessa strävanden med djup misstro.

Min dag här började med frukost med representanterna här dels för FN:s flyktingorganisation UNHCR och dels för FN:s organisation mot narkotika och organiserad brottslighet UNODC.

De utmaningar Iran står för i bägge dessa avseenden är betydande, och vi har all anledning att vara öppna för hur vi kan hjälpa till.

Av de cirka en miljon flyktingar från Afghanistan som den sovjetiska invasionen ledde till är det bara ca 15% som återvänt, och de resterande ca 840.000 utgör en mycket stor grupp efter en så lång tid.

Narkotikasmugglingen från Afghanistan är ett enormt problem, och med den kraftiga ökning av produktionen i Afghanistan förra året som UNODC rapporterar finns det en farhåga för att det kommer att förvärras.

Ca 80% av alla tillslag mot opium som smugglas skedde förra året här i Iran, och man talar om tusentals poliser och andra som förlorat livet i kampen mot smugglingsligorna. Till stor del handlar det ju om opium på väg mot marknader och missbrukare i Europa.

Att man i mycket stor skala använder dödsstraff för att komma åt detta är inte acceptabelt, och verkar ju heller inte hjälpa. Det krävs andra och effektivare insatser, och det har vi alla ett tydligt intresse av.

Men dagen i övrigt har ägnats åt fortsatta politiska samtal med bl a f d presidenten Rafsanjani, parlamentets talman Larijani, Högste Ledarens utrikespolitiske rådgivare Velayati liksom chefen för Irans nationella säkerhetsråd.

Och samtliga dessa samtal har ju dessutom skett i närvaro av olika rådgivare och medarbetare i respektive organisationer och strukturer.

Det har varit intressanta och givande samtal.

Att misstron mot Väst är betydande är ingen nyhet, och jag har fått mig till livs olika berättelser om de erfarenheter denna grundas på. Minnena förefaller att vara långa i Iran.

Men samtidigt har stödet för president Rouhanis nya och öppnare linje varit uttalat och tydligt, och det också från företrädare som tidigare gjort sig kända för att företräda en delvis annan linje.

Och för mig har det varit viktigt att ständigt understryka det eniga stödet inom EU för Catherine Ashtons arbete med dessa förhandlingar, liksom min övertygelse om att Obama-administrationen i Washington är genuin i sin strävan efter en balanserad och bra överenskommelse.

Men man märker hur de senaste veckornas debatter och manövrer i Washington gett skeptiker mot Väst nytt vatten på sina kvarnar.

Är det lönt att göra eftergifter om de ändå tänker lura oss när det gäller att lätta på sanktionerna? Man känner hur den frågan ofta hänger i luften.

Och jag har gjort det jag kunnat för att försöka att räta ut frågetecknen.

Dagen har inneburit mindre av inträngande samtal om mänskliga rättigheter än i går, med undantag för dödsstraffet, men samtidigt är det uppenbart att det finns en koppling mellan de nukleära samtalen och möjligheten till öppning och förändring också i dessa avseenden.

Ett sammanbrott och ett nytt skede av konfrontation skulle tveklöst leda till en försämring snarare än en förbättring av situationen för de mänskliga rättigheterna.

I kväll blir det så middag med främst diplomater och andra internationella företrädare, och ett försök att summera intryck och slutsatser från tre intressanta dagar.

Och i morgon bär det så åter till Stockholm.

Jag undrar om snön ligger där på samma sätt som här i Teheran just nu.

15 Responses to Fortsatt givande möten i Teheran

 1. Rulle skriver:

  Inte ett ord om det som verkligen betyder något för fred i världen. Att huvudorsaken till besöket var att förmå Iran att erkänna Israels rätt att existera och sluta provocera judarna är grundbulten i relationerna i Mellanöstern. Allt annat är bara blaha, blaha.

 2. Reza Etemad skriver:

  Hej Carl,

  Nästan ingen snö kvar här i Stockholm till imorgon när du anländer. Hoppas att du lämnar kylan där borta i Iran. Jag kommer ursprungligen från Iran.. Igår sa min familj i telefonen att er utrikesminister tagit med sig denna extrema kylan hit från norden:)

  MVH
  Reza E

 3. Låter som du har det ömse om frostigt och tinande. Här i Mälardalen slaskar. Samtal, lättade sanktioner och kanske ökande handel borde alla skapa en bättre framtid för såväl Iran som övriga världen. Hoppas dina insatser kan bidra till allt detta, och självskrivet också att befolkningens friheter och rättigheter stärks.

 4. Amin Baraan skriver:

  jag läst att du GILLAR och twittra och ta foto, du borde dra till stadens torg (Tehran) och se några avhängningar och fota det också, du skulle du ha fått mycket mer like och beröm!

 5. tompasss skriver:

  Rulle

  Problem är regimen i Israel dess kärnvapen & deras hot mot mellanöstern. Detta vet omvärlden.

 6. Amin (@Aminagha) skriver:

  Hej MR Carl!
  Jag hörde att du har bjudit in till Sverige Iranska utrikesminister!
  Om det stämmer så kommer han komma till besök,eller har ni kommit överens om en bestämt tid för vistelse?

 7. ture sjolander skriver:

  Vissa senteser i din berattelse reflekterar i mangt och mycket den nu omfattande nord europeiska korruptionen och EU, som nu blivit ett hett och mycket kansligt internationellt samtals amne, utom bland ”missbrukarna” i nord Europa, och inom det insnoade EU, sa klart.
  Ge mig ett matpaket sa skall jag forklara for dig med ett prat paket.

 8. claudius49 skriver:

  Tack Carl Bildt, för det angelägna och viktiga arbete som Du utför för att förbättra förhållandet mellan EU och Iran. Det iranska folket har, efter all sanktionspolitik som riktats mot landet under många år, nu stora svårigheter i det dagliga livet. Att folket i Iran utan ytterligare dröjsmål ges tillgång till ett normalt liv är nog en avgörande förutsättning för framgång i arbetet.

  Emellertid, minst lika viktigt som att vinna de iranska politikernas förtroende är nog arbetet på att desarmera Misstänksamhetens och Bakdanteriets fångar bland såväl EU:s som USA:s beslutsfattare. En särställning härvidlag intar förstås de styrande i Tel Aviv, som sedan många år ruvar på en avsevärde arsenal med (hemliga) kärnvapen. Och som, till skillnad från Iran, inte har undertecknat NPT.

 9. truthseeker508 skriver:

  citat ”Ca 80% av alla tillslag mot opium som smugglas skedde förra året här i Iran, och man talar om tusentals poliser och andra som förlorat livet i kampen mot smugglingsligorna…..
  Att man i mycket stor skala använder dödsstraff för att komma åt detta är inte acceptabelt, och verkar ju heller inte hjälpa.”

  Underrättelsetjänsterna i kanske främst USA och England är historiskt kända för att stödja narkotikasmuggling som verksamhetsgren till politiska motståndsgrupper i de länder där de önskar regimbyte. Iranska och även ryska myndigheter har hävdat att USA/CIA stöder sådan verksamhet till terroristgrupper som är verksamma i deras hemländer. T.ex den balochistanska terroristorganisationen Jundallah som enligt ett uttalande av dess ledare ska ha dödat 400 iranska poliser. Kombinationen av narkotikasmuggling och terrorverksamhet riktad mot den iranska regimen och understött av åtminstone amerikansk underrättelsetjänst är naturligtvis en oerhört svår kombination att hantera, vilket jag menar är ett viktigt skäl till varför den iranska regimen går fram hårt med dödsstraff för de som begår grova narkotikabrott. För att förstå CIA:s inblandning i dessa affärer rekommenderar jag dig att om möjligt läsa den eminente amerikanske professorn Peter Dale Scotts senaste bok (2010) i detta ämne :
  ”American War Machine: Deep Politics, the CIA Global Drug Connection, and the Road to Afghanistan” .

 10. flyktingar skriver:

  claudius49

  När ska 12 miljoner romer räddas från daglig förnedring inom EU? Var är ledarskapet? Var är humanismen? Var är gatudemonstrationerna? ”Ut ur landet, ska de”, ”Skicka tiggarna tillbaka till Rumänien”, ropen skallar från London, Paris och Stockholm. Sedan århundraden har man hört detta bröl ur de europeiska folkdjupen. För 70 år sedan delade romerna judarnas öde i de tyska gaskamrarna. Dessa folks öden skiljde sig därefter i allt väsentligt, utom i ett: vi lever fortsatt med århundraden av europeisk anti-semitism och anti-ziganism. Hatet i EU av den judiska staten är ett uttryck för detta. Förnedringen av Borås tiggande romer är ett annat. Skulle Israel inte skapats så hade judar suttit vid romers sida och tiggt på Göteborgs gator. Det lär dröja innan ”lejon betar med lamm”. Till dess världen är ett paradis, nej förresten, det skulle räcka med att EU upphörde med sin dubbelmoral, så kommer Jerusalem att ha kärnvapen, behålla närvaron på Västbanken, på Golanhöjderna och hålla noggrann koll på sin omgivning.

 11. claudius49 skriver:

  ”flyktingar”, Din välvilja och omtanke om romerna i deras svåra situation är både rörande och glädjande. Jag skulle önska att Din välvilja och omtanke även kunde omfatta palestinierna i deras svåra situation, både de som bor i OPT och, kanske särskilt, de som bor i Gaza — där införseln av förnödenheter är hårdhänt strypt.

  Din jämförelse mellan romerna och judarna är inte rättvis. Romerna har aldrig utropat sig till ”Det utvalda folket” (dvs varande förmer än alla andra folk). Ej heller har de ensidigt utropat en egen stat någonstans, där visserligen världssamfundet till en början gett dem ett område (som redan var bebott av andra) och därefter utvidgat detsamma på dessa innevånares bekostnad, stulit deras vattentillgångar, skövlat deras olivodlingar, etc, etc. Romerna är ett fredligt och trevligt folk, som förvisso förtjänar en bättre lott än vad som hittills kommit dem till del.

 12. Kachina skriver:

  Korrekt ”flyktingar”, att du använderordet anti-semitism istället för anti-sionism och anti-islamism, även om dessa -ismer är orsak till att hela folkslag stämplats.

  Ziganism är inte en religion, utan närmast en miljöärvd livsstil som i århundraden upprört folkhaven för att de vägrat anpassa sig till det sk. ”etablerade samhället”.

  Glöm bara inte att det även fanns andra folkgrupperingar som på grund av sina åsikter, religiösa eller politiska, blev offer under förintelsen.

 13. flyktingar skriver:

  claudius49

  ”Krossa, Krossa, Krossa Israel”, hör man araber och svenskar unisont ropa på svenska gator och torg. De känner gemenskap på det sättet. Judehatare är vi allihopa. Juden ska återfås att knacka på det rika Sveriges port och snällt be, tigga, om att få komma in i kylan.

  Efter erfarenheten i Europas hjärta nyss, fick det vara nog. Om alla tänker på sitt först, araber, iranier som svenskar, så gör vi det med. Erbjuder EU verkligen att vi åter, liksom romerna idag, utsätter oss för ungrares, fransmäns, tyskars, polackers, rumäners och alla andra claudius49:ors fördomsfulla godtycke, så får ni acceptera att vi inte samarbetar.

  Visst är det synd om palestinierna. Det är synd om människorna, skrev Strindberg i ett av sina verk för det finns andra det också är synd om. Istället för att samarbeta med judarna valde araberna revolter på 1920- och 30-talen och sen tydde de sig till Hitler etc. Varje gång har deras ledning valt fel. Idag lever vi alla med deras felaktiga val.

  Men återigen, hur mycket stöd har inte palestinierna fått efter 1948? Sverige enkilt, ger ca 1000 000 000 kr/år. Hur skulle det vara om EU:s romer kunde erhålla ett lika stort stöd?

  Israel väljer dock tills vidare självständighet framför EU:s och arabers godtyckliga humanism. För säkerhets skull.

 14. claudius49 skriver:

  ”flyktingar”: Svenska Kyrkan har låtit översätta ett dokument, som upprättats av kristna palestinier, och som beskriver deras och övriga palestiniers svåra situation i OPT och i Gaza; dokumentet (Kairosdokumentet) kan hämtas på https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643686

  I dokumentet använder man befriande klartext. Israels destruktiva politik benämns korrekt som Apartheidpolitik. Man beskriver effekterna av Muren, ”bosättarnas” markstölder, förödmjukelsen vid de militära spärrarna etc, etc. Ändå vill man se en framtid med fred mellan palestinier och judar. Man hoppas och tror att Guds välvilja ”till sist kommer att segra över
  oviljans och dödens onda som förblivit intill nu i vårt land.”

  Din signatur är felaktig och förmäten. Det är inte judarna som är ”flyktingar”. Det är de palestinier som flydde eller fördrevs från sin hembygd till följd av zionisternas etiska rensning som är de verkliga flyktingarna.

 15. Kachina skriver:

  Semiter är ett folkslag där judar och araber ingår. Hela detta folkslag accepterar inte sionismen och islamismen i sin helhet, men hela folkslaget stämplas enligt sina -ismer som retar upp övriga världen genom sitt snack om att vara ”det utvalda folket”, i bägge ismerna.
  Vad världen dessutom retar upp sig på är dessa -ismers beteende. Grymma, oresonliga, öga mot öga, etc………allt enligt Gamla Testamentet.
  Försök inte särskilja juden, vilket du gör på ditt sätt och som Hitler gjorde på sitt sätt. Vi gillar inte islamismens sätt i Syrien, liksom att vi ogillar sionismens agerande i Palestina.
  En jude kan inte särskiljas. Han/Hon är människa precis som alla andra människor på den här planeten. Det är det religionerna uttrycker som vi hatar, inte människorna som är vilseledda av dem.

%d bloggare gillar detta: