Förändring i Kiev – men hur långt?

STOCKHOLM: En arbetsdag bakom skrivbordet var förvisso inte fel, och det fanns dessutom åtskilligt att göra.

Åtskilliga kontakter under dagen med försvarsminister Karin Enström om olika fredsinsatser som befinner sig under övervägande för de kommande åren.

Och förberedelser för olika kommande engagemang.

Min resa till Iran under nästa vecka tilldrar sig, på goda grunder, ett betydande intresse.

Men jag har överraskats över hur stort stödet varit för detta försök att – trots inte minst grova övergrepp mot de mänskliga rättigheterna – försöka sträcka ut hand till stöd för förändring och samarbete.

Trots de ofta djupa meningsskiljaktligheter vi har med regimen i Teheran finns det en stark insikt om landets betydelse och respekt för den kulturella och historiska tradition som landet står för.

Under dagen har utvecklingen i Kiev fortsatt att engagera.

Parlamentet upphävda de starkt repressiva lagarna, och samtidigt lämnade regeringen Azarov in sin avskedsansökan. Det var bägge viktiga steg för att bidra till en politisk lösning av krisen.

Och i Bryssel var det toppmöte mellan EU och Ryssland.

Från EU:s sida betonades de positiva effekter ett frihandelsavtal skulle få för Ukraina och därmed indirekt också för Ryssland.

Men samtidigt gjordes klart att valet är Ukrainas, och de skall ha rätten att träffa det självständigt.

Det talades också om en möjlig ny start för förhandlingarna om ett nytt brett avtal mellan EU och Ryssland.

Dessa har ju i allt väsentligt stått stilla därför att Ryssland efter att ha kommit med i WTO inte velat ta ytterligare steg för att liberalisera handeln med EU.

Om detta nu förändras återstår att se. Att vi önskar en friare handel och ett fördjupat samarbete med Ryssland borde det inte vara någon tvekan om.

I morgon randas så en ny dag.

Jag förblir i Stockholm. Men jag misstänker att utvecklingen i Ukraina kommer att fortsätta att ta betydande delar av vår uppmärksamhet i anspråk.

One Response to Förändring i Kiev – men hur långt?

 1. ture sjolander skriver:

  Vad ar det for snuttjullar du rekryterar som ambassadorer till vara ambassader?! Glin!
  Finns inga personer langre, bara annonyma knappskallar som undertecknar sina svar med Vanliga Halsningar fran ambassaden.UPA.
  http://www.newstime2014.com/corr56.html
  Du har 92 kiosker att halla reda pa, det kan inte vara latt!
  Det kan heller aldrig bli ratt!

%d bloggare gillar detta: