Schweiz avgörande

ZÜRICH: En dag av dimma och gråa moln åtminstone i denna del av Europa, men man slapp i alla fall ha dåligt samvete för att ha spenderat huvuddelen av dagen inomhus.

Schweiz är en nation där, som bekant, folkomröstningar spelar en viktig roll. De förekommer ofta, stundtals om frågor vars betydelse man kan diskutera, men ibland om frågor av mycket stor betydelse.

Den 9 februari kommer Schweiz att gå till en folkomröstning som nog förtjänar viss uppmärksamhet också utanför edsrepublikens gränser.

Det är det mer nationalistiskt sinnade partiet som nu krävt en folkomröstning ”mot massinvandring” med krav på att den fria rörlighet för personer som finns i Schweiz avtal med EU på ett eller annat sätt avskaffas.

Opinionsunderasökningarna hitintills tyder inte på att initiativet kommer att lyckas, men i frågor som dessa är nog försiktighet påkallad.

Schweiz är ett betydande invandringsland. Jag läser i dagens Neue Züricher Zeitung – för övrigt alltid ett nöje – att sedan 2002 har ytterligare ca 340.000 utlänningar kommit till Schweiz, och att ca två tredjedelar av dessa kommit från EU/EES-området.

Och detta har inneburit att antalet utlänningar ökat till ca 1,9 miljoner. Procentuellt innebär det att deras andel av landets befolkning ökat från ca 20 till ca 23%.

Det bör dock noteras att den enstaka största gruppen förefaller att handla om personer från Tyskland, men även gruppen från Italien är betydande. I bägge fallen handlar det ju om grannländer som man dessutom har en språklig gemenskap med.

Skulle initiativet den 9 februari lyckas skulle konsekvenserna för landet bli omfattande.

Från EU:s sida skulle vi knappast acceptera att bara denna del av den fria rörligheten sattes ur spel, utan skulle sannolikt se det som att Schweiz lämnade de bilaterala överenskommelser som denna ju bara är en del av.

Det var 1992 som man i Schweiz förlorade en folkomröstning om att gå med i det EES-avtal som ju nu omfattar bara Norge, Island och Liechtenstein, och därmed föll de facto också den ansökan om medlemskap i EU som redan hade lämnats in.

Utan EES-avtalet har Schweiz tvingats till utdragna och besvärliga förhandlingar om två stora paket av bilaterala avtal med EU, men i och med att EU-samarbetet ständigt utvecklas upplevs delar av dessa ofta som otillräckliga, samtidigt som kapaciteten inom EU för att ständigt hålla på och förhandla om delar av dessa avtal ju är mycket begränsad.

Vad som skulle hända om initiativet den 9 februari lyckades att de facto sabotera den existerande inte okomplicerade relationen mellan Schweiz och EU vet ingen, men jag ser i media här hur inte minst näringslivet med stor tydlighet dels talar om den fria rörlighetens ekonomiska betydelse för landet och dels med allvar i rösten talar om farorna för att äventyra relationen till EU.

Det finns således all anledning för oss att fortsätta att följa denna fråga. Våra relationer med Schweiz är viktiga i en rad olika avseenden.

I övrigt har det varit en dag med diskussioner här som spänt över vida fält – men en tyngdpunkt på utmaningar söder om Europa – men i morgon förmiddag kommer jag att lämna för att bege mig till Bryssel.

Och där blir det diskussioner i morgon kväll som nog kommer att fokusera på frågor kring Östliga Partnerskapet, Ukraina och Ryssland.

One Response to Schweiz avgörande

  1. Carl – Till skillnad från Sverige så har Schweiz en äkta demokrati – Folket bestämmer! Det handlar egentligen inte om att begränsa rörelsefrihet för EU-medborgare men man vill helt enkelt inte ha in fler muslimer i landet. Just på grund av detta så kommer det Schweiziska folket att rösta ja till att begränsa rörelsefriheten. De vill inte ha det som i Sverige med massvåldtäkter, gängkriminalitet, brölande moskéer etc. Att du och andra EU-politiker lägger sig i frågan, med hot och pekpinnar, kommer bara att säkra ett ja till begränsning av invandringen. Som med Sverige så tar ju varken du eller andra EU-politiker något ansvar för Schweiz framtid. Du kan med fördel upplåta din frus italienska slott som flyktingförläggning – ni kan nog klämma in ett tusental där. Sen kan du flytta till Tensta så att du verkligen kan njuta av mångkulturen…. Du gör väl själv det du förväntar dig av andra?

%d bloggare gillar detta: