Börjar försvaret av Sverige i Sverige?

STOCKHOLM: Arbetsdag med både det ena och det andra vid Gustaf Adolfs torg, och dessutom välkommen möjlighet att tala med olika regeringskollegor i diverse mer eller mindre aktuella frågor.

Med medarbetarna här och i Bryssel också snabb genomgång av de olika ärenden som kommer att diskuteras vid mötet med EU:s utrikesministrar i Bryssel nästa vecka.

De olika utmaningarna i Afrika kommer alldeles självklart att bli viktiga.

Vi har gett tydligt grönt ljus till att EU nu skall hjälpa Frankrike med uppgifterna i Centralafrikanska Republiken.

Det handlar ju ytterst om att förhindra en än större humanitär katastrof än vad vi redan sett.

Det handlar då om en operation för att brygga över till någon form av FN-operation.

Den kommer då att ske med endossering av FN:s säkerhetsråd och bör ses som att vi under en begränsad tid bereder marken för en mer formell FN-operation. Sådana tar som bekant lite längre tid att få till stånd.

Naturligt är väl att den s k stridsgrupp som EU har kommer till användning.

Den är ju optimerad för exakt den typ av insatser som vi nu talar om, även om det självfallet kan bli aktuellt att i något avseende justera eller komplettera den nu aktuella stridsgruppen.

Om den inte kan användas nu kommer det alldeles säkert att resas allvarliga frågetecken kring hela den satsning på dessa stridsgrupper som olika EU-länder – inte minst vi här uppe i Nordeuropa – gör. Det vore inte bra.

Samtidigt som vi här och i Bryssel diskuterar dessa frågor följer jag lite på avstånd diskussionerna om svensk försvarspolitik uppe i Sälen.

Och att det nu finns ett nytt – vissa skulle säga nymornat – intresse för dessa frågor finns det all anledning att mycket varmt välkomna.

Hur mycket av detta som är retorik och hur mycket som är verklighet återstår att utreda.

Jag minns decennier då ständiga nedskärningar och nedläggningar var axiom, och försvaret var någonting som de flesta partier mest verkade att fnysa åt.

Försvarspolitik betraktades som någonting som katten hade släpat in…

Har detta nu genuint förändrats tillhör jag de första att välkomna detta.

Att vi befinner oss mitt uppe i en betydande omställning av vårt försvar vet alla, och att den möter betydande utmaningar är också tämligen uppenbart. Konstigt vore det annars.

Men svaret på dessa kan aldrig bli att bara gå tillbaka till det som var, utan måste snarare bli att förstärka där förstärkningar kommer att behövas.

Cykelskyttebataljonsnostalgin har möjligen sin charm, men knappast någon relevans.

De områdena där förstärkningar behövs finns förvisso.

Vilka slutsatser försvarsberedningen kommer att komma till i det avseendet under de allra närmaste månaderna återstår dock att se.

Att jag har mina förhoppningar och förväntningar behöver inte understrykas särskilt.

Lite bekymrar det mig dock att man på sina håll verkar sopa tanken på medverkan i internationella operationer under mattan.

Dagens slogan verkar vara att försvaret av Sverige börjar i Sverige.

Nåja.

Sveriges fred, frihet och trygghet är först och främst en funktion av ett Europa och en värld i fred, frihet och trygghet.

Bryter denna samman måste vi förvisso vara beredda att – bildlikt! – stå med vapnen vid älven och på stranden, men då är det redan tämligen centrala delar av vår nationella, europeiska och globala säkerhetspolitik som misslyckats.

Därmed borde det ju vara tydligt att våra bidrag till den europeiska och globala säkerhetspolitiken också är mycket viktiga bidrag till vår egen säkerhet.

Det är ju styrkan i dessa strukturer som ger mycket av vår egen trygghet.

Försvaret av Sveriges frihet börjar också i försvaret av Europas och världens fred.

Vi får inte bli för inskränkta i våra perspektiv. Världen är större än Dalarna.

Och de utmaningar vi kommer att ställas för framöver är betydande.

Världen är mindre stabil och säker än för några år sedan. Jag har talar om en kunskapsbaserad säkerhet – vi måste veta bättre för att kunna agera bättre.

19 Responses to Börjar försvaret av Sverige i Sverige?

 1. Bra skrivet Carl. Du har alltid värnat om Sveriges försvar, bra att du fortsätter göra det även fast vissa påstår annat.

 2. Markus Joners skriver:

  va tröttsamt Carl Bildt… var nånstans i försvarsdebatten pratar man om att gå tillbaka till kalla krigets invasionsarmé ?
  kanske man vill ta några godbitar men inte allt.

  Cykelskyttebataljonsnostalgin är fjantigt och nedlåtande Carl Bildt.

  Vi vill väl först och främst ha en Försvar med avskräckande effekt, inte ett försvar som avskräckande exempel.

 3. Försvaret av Sverige slutar i Sverige. När allt annat misslyckats, så måste det finnas ett trovärdigt försvar för att avskräcka en fiende. En delmängd av detta är Flygvapnet, Flottan med bl a ubåtar, luftvärn med lång räckvidd – SM3 till exempel. Detta för att försvåra eller omöjliggöra en överskeppning och/eller en luftlandsättning. Ni nymoderater har nu försvagat försvaret till den milda grad så att även det ”diplomatiska vapnet” blir svagt. Det finns inget ”hårt” att backa upp diplomatin med. Att skriva om cykelskytte är bara patetiskt och visar hur lång borta från verkligheten du var och är. I slutet av 1990 hade vi ett stort antal mekaniserade brigader, ca 550 Stridsfordon 90, 128 Leopard 2 stridsvagnar, Bill pansarvärnsrobotar, Strix pansarvärnsrobot via granatkastare, Robot 15 kustartilleri, kustartilleri i form av Erstabatterier. Väldigt långt ifrån cykelskytte…. Viktigast av allt – välutbildade och motiverade soldater möjligtvis med undantag av Fredde Reinfeldt, men han smet mest från tjänsten för att arbeta för värnpliktsrådet. Ni nymoderater har lyckats förstöra det mesta av detta. Det mest värdefulla ni förstörde var värnpliktssystemet och därmed en av de viktigaste bastionerna för att starkt folkligt stöd för försvaret. Den nymoderata regeringen är den mest inkompetenta jag någonsin har sett och då trodde jag tidigare att sämre än Leni Björklund kan det inte bli…Ni nymoderater kommer att bli utsparkade ur Riksdagen i år och du Carl kan ta permanent ledigt från Utrikesministerposten för du kommer aldrig någonsin att vara minister i Sverige. Alla bloggar med insikt i försvarsfrågor föraktar er – Wiseman, Skipper, Den sjätte mannen för att nämna några namnkunniga. Ni har inga vänner längre inom officerskåren utan ni får kliva längre in i det gröna träsket, ett träsl som till slut kommer att avsluta nymoderaterna för gott.

 4. SM3 är naturligtvis inget vi har idag men borde ha. Kunde ha om vi hade en vettig försvarsbudget…

 5. Den kängan visste var den satt ;-)

  Vad kommer historien skriva om nya M två pass vid makten? Finns det några historiskt relevanta förbättringar i samhället som man lyckades med? Jag tänker…och tänker…lägre skatter för enskilda medborgare? Men något samhällsnyttigt avgörande? Hjälp mig…

  Finns det några historiskt avgörande försämringar och samhälleliga misslyckanden som man bidragit till? PISA. Havererad privatisering av skola, vård och omsorg med ”vinstdebatten”. Havererad försvarspolitik och försvarsförmåga med skönmålning som främsta vapen. Havererat nordiskt samarbete inom försvarsområdet. Nuon-affären med två års försvarsanslag i förlust av skattemedel. Med mera…

  Nya M har aktivt, bl.a. via Schlingmans röstkorrupta illusioner, bidragit till att förändra svensk politik till sandlåda och underhållning för pöbeln med sportreferatliknande mediarapportering. Att vinna val har blivit självändamål och inte medel för politiska ambitioner för allmänintressets bästa. Politik för politiker, inte för väljarna. Behöver Sverige verkligen två arbetarpartier? Vem företräder de andra medborgarnas intressen i parlamentet? Är partier till för att representera väljarintressen eller sig själva och politiskt yrkesverksamma partimedarbetares intressen? Det är inte bara försvarspolitikens folkförankring som havererar utan svensk politik i allmänhet. Under moderat ledning och ansvar…

  Kanske hade din erfarenhet behövts på hemmaplan också. Tråkigt sätt att avsluta en lysande politisk karriär.

  Nya M har varken varit statsbärande, ansvarsfulla eller sakkunniga i regeringsställning. Även sunda statsfinanser är i grunden bara medel och inte självändamål. Det är vad man kan göra med sin budget som är huvudsak. Det är vad man har gjort som skrivs till historien, inte hur stora eller små ekonomiska risker man tog.

  Nya M har istället effektivt bidragit till att öka min personliga dos av politikerförakt istället för respekt och ökat engagemang. Har alltid stöttat gamla M och dig, men i nuvarande laguppställning har du satsat på fel häst – eller ”stridshingst”. Trist facit och kommande historiebeskrivning som dock inte förringar dina individuella meriter. Min egen långa historia som moderat väljare är nu avslutad.

 6. Rikard – På vilket sätt värnar Carl Bildt om Sveriges försvar??? Har du sett eller hört något vi andra missat?

 7. Måste ha varit mycket trött när jag skrev… Vi hade 280 Leopard 2 stridsvagnar. 120 är kvar idag men bara ett 50-tal skall moderniseras – 160 är borta snart följt av ytterligare 70. Leopard 2 – världens bästa stridsvagn. Kustartilleribatterierna, ERSTA-batterierna (6 stycken) som var toppmoderna förstördes till en kostnad av 20-25 miljoner styck – de hade kostat miljarder att bygga. det enda som krävdes att hålla dem i användbart skicka var att ventilationen fungerade. Kostnaden för detta var ca 200 000 kr per anläggning och år, dvs mindre än den årliga räntekostnaden av kostnaden för anläggningens förstörelse. Kostnaden täcktes naturligtvis av försvarsanslaget och någon hade mycket bråttom att utföra förstörandet från beslut till genomfört… Har inte hört Carl bry sig om detta – har någon?

 8. Peter Karlsson skriver:

  Jag tror rent krasst att det är på det sättet som Erik Brask beskriver. Bra rutet.

 9. Kachina skriver:

  Jag håller med Benjamin Syrsas beskrivning av Alliansens inrikespolitik till fullo. Men, kom ihåg att grunden till den byggdes 1986 när sossarna under en femårstid införde Thatcherismen. Det jag kom ihåg bäst av de nya normerna var att vi inte längre var arbetskamrater, utan arbetskonkurrenter där slughet, baktaleri och svek var verktyg som vid pass -92 började överbelägga psykavdelningarna. Så, om något vuxit fram ur detta är det en starkt utbyggd psykiatri som, trots utbyggnaden, fortfarande är överbelagd.

  Det är klart, Alliansen regeringsinnehav sedan 2006 är den i särklass sämsta perioden i svensk historia, där delar av nationen delades ut som ”förläningar” till privata och politiska lycksökare ur alla partier, i ett tydligt försök att backa tillbaka 300 år och återinföra det feodala systemet. Alltför många politiker lever fortfarande kvar i tron att vi på tidigt 1700-tal hade det bästa samhällssystemet. Det finns idag inte en enda politiker i Riksdagen som inte är insyltad, antingen direkt eller genom sitt tysta medgivande.

  När det gäller försvarsdebatten så har jag i många år följt den och alla bloggar med insikt i försvarsfrågor – Wiseman, mfl. Vad jag förundras över är att dessa vise män inte tycks inse att världen förändras. Att Sverige skall bygga ett enskilt starkt försvar i globaliseringens tidevarv, är totalt meningslöst.

  Vad som gäller är att EU skall bygga ett gemensamt och starkt försvar. Vårt största hot för tillfället är inre oroligheter som kan bryta ut i inbördeskrig, inom EU. Orsakerna till detta torde väl vara uppenbar, att EU:s politik är lika mycket hönshus som Alliansens politik.

  Därefter, när Europa står i brand, kommer hotet om ett ingripande från öster, men då är troligtvis Kina regerande världspolis och Ryssland får agera som stödpatrull.

  Försvaret av vår civilisation får inte betraktas lokalt från Sverige utan måste integreras och synkroniseras med EU:s försvar. Egen utbyggnad av försvaret är inte ens värt att tänka på.

 10. Om försvaret av Sverige inte börjar i Sverige var börjar det då?
  Afghanistan? Vid en eventuell invasion av vårt kära land hjälper det väl knappast att vi har folk/soldater stationerade på andra sidan jordklotet. Sveriges försvarsmakt ska prioritera Sverige före andra länders intressen. Förstår inte regeringen detta så har vi snart ett alliansfritt Sverige.

 11. Jag håller också med Kachina till fullo. Med brasklappen att EU:s försvar i praktiken är NATO.

  De flesta initierade försvarsbloggar (om vi dessutom bortser från kommentatorerna) förespråkar faktiskt inte en återgång till invasionsförsvar och neutralitetspolitik. De har hängt med. Dock menar de att i ett gemensamt och starkt försvar inom Europa så måste man 1) kunna hävda sina egna nationella intressen hjälpligt (inkl. territoriell integritet utöver alla nya intressen som kan hotas), 2) kunna avdela resurser för hjälp till andra, och 3) ibland kunna göra 1) och 2) samtidigt. För att bli medlem i NATO måste man också kunna bidra till NATO.

  För detta behövs något mer än den insatsorganisation som enbart definierades för att kunna hålla 2000 man insatta utomlands över tiden. Den som definierades i gårdagens omvärld 2004, inte ännu finns, och enligt FM PerP aldrig kommer att finnas om inte några miljarder extra skjuts till varje år. Den som saknar förmågor för scenariot nationell väpnad strid. Den som bara kan försvara en plats i Sverige under en vecka när/om det blir klart.

  För ett gemensamt försvar i NATO behövs i Sverige ännu mer än dessa miljarder som idag saknas per år. Annars kan vi varken klara oss enskilt eller i samverkan med andra.

  Försvarsmakten är primärt avsedd för eventuella behov av resurser för väpnad strid – nationellt torde syftet vara primärt förebyggande och avhållande snarare än insatt och krigförande. Det senare betyder ju krig i Sverige.

  Huruvida osannolikt idag, så är det svårt att sia om händelser och militära påtryckningar om 10 år – den tid det minst tar att skapa en egen förmåga. Just nu klarar ÖB kanske att försvara Stockholm någon dag? Om förbanden hinner dit. NATO:s ”enkla” stöd till Turkiet med Patriot gick rekordsnabbt att få operativt på plats efter 7 veckor…

  Vi har inte säkerställt något stöd från någon, utan fått besked att det får vi inte. Vi har inte tillräckligt med resurser för att ens hävda vår egen territoriella integritet mot annat än enstaka incidenter, så våra grannar räknar nog inte med något stöd från oss. Det kan säkert påverka deras vilja att ställa upp för oss. Vi har inte förberett att ta emot något stöd. Det finns inte med i dagens finansiering. Byxorna är nere och rumpan bar. Det är inte svartmålning. Alla ser det, särskilt vår nära omvärld, men inte nya moderaterna.

 12. kris08 skriver:

  Vi har visserligen inget seriöst försvar, men vi har ju EU:s nya fina stridsgrupper:

  http://www.di.se/artiklar/2008/8/31/darfor-kom-eus-allra-dyraste-stridsgrupp-aldrig-till-skott/?flik=hetadiskussioner

 13. Kachina skriver:

  Nato kommer knappast att se skymten av USA i den nära framtiden. De kommer att ha fullt upp i Stilla Havet.
  NATO måste omorganiseras och göras till ett renodlat EU-försvar. Det är övertydligt att i hönshuset EU finns inte mental insikt och styrka att ta tag i frågan.

 14. Gustav Perman skriver:

  Om jag hade varit politiker hade jag skämts för hur man hanterat försvaret.Något som gör mig orolig är att vänsterpartiet säger att man bör satsa på försvaret. Vad händer??
  Det enda jag begär håll Natofönstret öppet.

 15. Kachina – det resonemang du framför är för mig ganska främmande. Jag försvarar Sverige. Jag kan tänka mig att omfatta mer i det jag försvarar men inte ”in blanco”. Nordiska grannar – ja. Västeuropa och Nordamerika – ja. Annat – kanske? Skulle Wiseman och vi andra inte se att världen ”förändras”? Tja, gör den det och då, med vilka perspektiv? Inget är ju som sagt ”nytt under solen”. Folkomflyttningar har vi haft tidigare och då med mycket allvarliga konsekvenser i form av blodsutgjutelse samt kulturer som går under. Folkvandringstiden, den turkiska invasionen av Östrom, den europeiska kolonisationen av Afrika, Amerika och Asien, den muslimska invasionen av Andalusien och den efterföljande etniska rensningen av muslimer i Andalusien (al Qaida vill ju att Spanien åter blir muslimskt), fördrivningen av araber i Palestina, fördrivningen av tyskar från Polen och Tjeckoslovakien – listan kan göras lång. Om vi svenskar inte bemödar sig om att försvara Sverige, vårt land, så kommer ingen annan att göra det heller. Så enkelt är det. Kina kommer aldrig att bli en världspolis – världsskurk ligger nog närmare till hands och än mer en anledning för Sverige att rusta upp. Om vi ökar våra försvarsanslag till 2% av BNP, en mycket rimlig summa, så hamnar vi på ett anslag om ca 80 miljarder kronor – det anslaget klokt använt räcket till ett mycket slagkraftigt försvar. Sen kan vi till detta antingen gå in i en allians med Finland eller tillsammans med Finland ansöka om Natomedlemskap. Nato skulle då stärkas betydligt och hotet från Ryssland i motsvarande grad minska.
  Det jag dock tycker är mest intressant just nu är det uppror som har brutit ut inom moderaterna, där två fd moderata försvarsministerar anklagar Karin Enström och Fredrik Reinfeldt för att fara med osanning – därtill häckla Enström och Reinfeldt öppet. Jag tror vi med detta ser slutet för Reinfeldt som (ny)moderat partiledare. Antingen får han sparken före valet (mindre troligt) eller så sker det efter valet (mycket troligt).

 16. Per Fredö skriver:

  Den temperatenslöse Mikael, som bara rusade sin väg, när han inte omedelbart fick igenom sina krav på utökade försvarsanslag, detta med motivering att allt var åt hellskotta, han har nu gjort bort sig igen.

  Nu dömer han ut allt som blivit gjort för att stärka vår försvarsförmåga och beaktar inte heller att försvarsanslagen har höjts två gånger och detta med mycket kompetenta Karin Enström som försvarsminister.

  Han är dock för man säga till hans försvar ett betydligt strå vassare än Stefan Löfven.

  Naturligtvis ska vårt land även fortsättningsvis delta i internationells operationer när så är påkallat.
  Att inrikta vårt försvar nästan helt på nationellt försvar liknar de bedömningar som gjordes under det kalla krigets dagar.

 17. Claes Elowsson skriver:

  Bäste Carl,
  Uppenbarligen har inte media, folket, Finland, de baltiska staterna m.fl. andra förstått hur en 80% reduksjon av försvaret betyder en förstärkning. Här brister tydligen i kommunikationen på ett sådant sätt att medborgarna i stor grad är oroliga. Hur skal M övertyga oss om motsatsen?

 18. kris08 skriver:

  Frågan är väl om inte en cykelskyttebataljon har större reell stridsförmåga än EU:s svindyra skrivbordsprodukt till paradgrupper…

  Mängden pengar är väl egentligen inte den stora frågan, utan varför man får ut så lite ut av dem.

 19. Gustav Perman skriver:

  Bildt raljerar om cykelskyttebataljon. Vi som gjorde vår 15 månaders utbildning vid de kvalificerade förbanden och ingick i pansarbrigaderna har en annan bild av försvaret.
  De som gjorde handräckningstjänst vill gärna raljera har jag noterat.

%d bloggare gillar detta: