Och i morgon Berlin

STOCKHOLM: Första egentliga arbetsdagen efter helgerna, med besök av och arbetslunch med Danmarks utrikesminister Holger Nielsen.

Och vår diskussion kom mycket att handla om det intresse vi bägge har av såväl det nordiska som det europeiska samarbetet.

Det finns mycket vi kan göra gemensamt i dessa avseenden.

Vi konstaterade också att det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet tagit viktiga steg framåt sedan den s k Stoltenberg-rapporten, men att det ju fortfarande finns åtskilligt kvar att göra.

Som f d partiledare – om än av lite olika partier – hade vi också möjlighet att mer informellt utbyta lite synpunkter på den parlamentariska situationen i våra bägge länder.

Det är alltid värdefullt.

Annars har detta varit dagen där det lagts ut lite linjer inför den allra närmaste tidens såväl yttre som inre arbete.

I morgon tar jag mot nya ambassadörer från Korea, Belgien, Ungern och Turkiet med den möjlighet det innebär att diskutera de möjligheter som finns i våra olika bilaterala relationer.

Men därefter bär det av till Berlin för möte med utrikesminister Frank-Walter Steinmeier och en del övriga diskussioner i den tyska huvudstaden.

Och så vitt jag förstår av media är morgondagen också dagen då den nya tyska regeringen har sitt första egentliga arbetssammanträde.

Beröringspunkterna mellan de olika utmaningar som våra bägge länder står inför är inte obetydliga.

Och våra möjligheter att klara av dem är i hög grad beroende av att vi har ett starkt och framtidsinriktat europeiskt samarbete.

Alldeles säkert är det allra främst hur vi skall kunna gå vidare med detta som kommer att stå i centrum för mina samtal i Berlin i morgon eftermiddag.

One Response to Och i morgon Berlin

  1. […] finns mycket vi kan göra gemensamt i dessa avseenden”, skriver Carl Bildt.  Och konstaterar att det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet tagit viktiga steg […]

%d bloggare gillar detta: