Ny politisk situation i Ukraina

01 december 2013

STOCKHOLM: Första advent är alltid en speciell dag i kalendern, och så var det även denna dag.

Besök i kyrkan, scoutbasar och basar på skolan tog upp en betydande och i allt väsentligt ytterligt behaglig del av dagen.

Så skall det vara.

Men i Kiev blev manifestationerna ständigt allt mäktigare. Ingen vågar riktigt säga hur många som fram mot kvällen fanns på gatorna. Det kan inte uteslutas att det var upp mot miljonen människor som manifesterade sitt missnöje och sina förhoppningar om en bättre framtid.

Till dem jag var i kontakt med under dagen hörde Polens utrikesminister Radek Sikorski, och mot slutet av eftermiddagen gjorde vi också ett gemensamt uttalande.

Viktigt och imponerande var hur fredlig denna massiva manifestation var.

På marginalen fanns provokatörer som försökte dra till våld, men i allt väsentligt hölls de tillbaka på ett sätt som bara kan imponera.

Ukraina befinner sig nu i en fundamentalt ny politisk situation.

Natten till lördagen försökte man kväsa protesterna med det brutala polisingripandet. Att detta var sanktionerat av statsledningen kan det knappast råda någon tvekan om.

Men resultatet blev snarare att motståndet stärktes. Och under gårdagen var det ju tydligt att det fanns sprickor i regimen. Den ena efter den andra tog avstånd från det som inträffade.

Och detta beredde marken för dagens enorma manifestation. Polisens spärrar och restriktioner föstes enkelt åt sidan när människor fredligt trängde fram.

Vad som blir regimens nästa drag återstår att se.

I Kiev går rykten om att det kommer att proklameras undantagstillstånd. Det skulle i så fall vara ett Polen 1980 som vi ser komma tillbaka. Krigslagar. Arresteringar.

Tillfälligt fungerade det i Polen, men långsiktigt vände det utvecklingen åt ett helt annat håll.

Nu skulle följderna bli katastrofala. In- såväl som utrikespolitiskt.

Det är nog en rätt säker prognos att utvecklingen i och kring Ukraina kommer att stå i centrum under de kommande dagarna också.