2014 – spännande och viktigt år!

ROM – STOCKHOLM: Så sitter jag i flygplanet hemväg från ett soligt Rom över soldränkta Alper till mer nordliga och måhända lite mulnare nejder.

Men det är hemma som nyår skall firas.

Och vid midnatt träder vi så in i det nya året 2014.

Det blir ett viktigt valår för världen – och för Sverige.

Omkring 40% av världen kommer att gå till val under det kommande året.

Och de verkligt stora demokratiska valen blir dels i Indien med dess ca 700 miljoner röstberättigade och dels i EU med dess ca 375 miljoner röstberättigade i valet till Europaparlamentet i maj.

I Indien tyder det mesta på att det blir ett skifte av majoritet, men om det kommer att räcka till att bilda en stabil annan regering förblir osäkert. Åtskilliga opinionsundersökningar just nu pekar i den riktningen, men valrörelser förblir valrörelser med allt vad detta innebär.

I EU är situationen också högst osäker.

I en artikel på DN Debatt i dag tar jag utgångspunkten i att det 2014 är ett sekel sedan Europa och världen snubblade in i världskrigens katastrofer och mörker efter en lång period av relativ fred, globalisering och ekonomiska framsteg.

Och jag varnar för de främlings- och Europafientlighetens krafter som vi nu ser breda ut sig i debatten i det ena landet efter den andra.

Att dessa är varandras politiska bröder är alldeles tydligt.

Tyvärr är inte heller vårt land förskonat från detta. Mer extrema partier gör vad de kan för att förtala det europeiska samarbetet och dess möjligheter.

Sverigedemokraterna förvisso. De vill bygga murar mot världen och mot framtiden. Och inom dessa skall vi sedan sitta och idissla på våra fördomar och myter.

Medan jag vill ha mer av Sverige i världen och mer av världen i Sverige är deras politiska vision, eller vad det nu skall kallas, den rakt motsatta.

Att den är farlig för vår framtid blir en viktig uppgift att göra klart i de kommande månadernas debatt.

Men det handlar inte bara om dem.

I Europafientlighet dansar de facto tillsammans med vänsterpartiet och delar av miljöpartiet.

De talar förvisso inte öppet om murar, men de vill riva ner det samarbete som ju är en förutsättning för att inte alla dessa murar skall komma tillbaka.

De vill att Sverige skall vända samarbetet inom EU ryggen. Och slår därmed följe med den extrema nationalismen och den inskränkta provinsialismen i debatten i åtskilliga andra länder.

I Sverige har vi nästa år inte mindre än fyra val på två skilda valdagar. Vi väljer våra representanter till de parlamentariska församlingarna i kommuner, landsting, nation och Europa.

Förvisso finns det vitt skilda uppfattningar mellan de politiska partierna om den politik som är bäst på alla dessa fyra demokratiska nivåer.

Och det är ju så det skall vara.

Och valet mellan dem är förvisso mycket viktigt. Hur det utfaller avgör ju hur den exekutiva makten skall utses – nationellt i Sverige handlar det om den ständigt dominerande och viktiga regeringsfrågan.

Men det kanske allra viktigaste under detta stora valår är att vi alla utnyttjar de demokratiska möjligheter det ger oss på alla de fyra nivåerna av vårt demokratiska styre.

Valdeltagandet är vårt värn av den demokrati som är vår frihets främsta skydd.

I vårt nationella val kommer regeringsfrågan med all säkerhet att stå i centrum. Allianspartierna behöver inte också detta val hämta in ett försprång i de aktuella mätningarna för den samlade oppositionen.

Det är förvisso fullt möjligt. Och styrkan ligger ju i att allianspartierna ju representerar och presenterar ett tydligt och klart regeringsalternativ för de kommande fyra åren.

Borta är gångna decenniers ibland tröstlösa tjat om borgerlig splittring.

Sedan 2006 har alliansregeringen visat borgerlig sammanhållning och stryka, och det inte minst när det gällt att ta vårt land med viss framgång genom de globalt mycket turbulenta ekonomiska tider vi konfronterats med sedan 2008.

Att vi kommit att ses som något av ett internationellt föredöme i detta avseende torde få ha undgått att notera.

Hur det ser ut med oppositionen återstår att se. Hitintills förefaller de som om de inte vill redovisa något regeringsalternativ före valet, och det med all sannolikhet av den enkla anledningen att de inte kan det.

Men verkligheten ser lika den ut efter valdagen som före. Finns det inget trovärdigt regeringsalternativ före valdagen så finns det näppeligen, om valet skulle luta åt det hållet, någon trovärdig regering efter valdagen.

Och då kan den politiska och ekonomiska resan framöver lätt bli påtagligt skakig.

På EU-nivån är bilden alltid mer komplicerad.

Samarbetet sker ju i form av vad som kan beskrivas som en konstant koalitionsregering. Alla länder, och alla viktigare politiska riktningar, måste vara företrädda för att de beslut som fattas skall ha den förankring som krävs.

Men utfallet av valet till Europaparlamentet har stor betydelse för hur den europeiska politiken under kommande år skall utformas. Balansen mellan stora borgerliga EPP-partiet och socialistiska ESP kommer att avgöra mycket.

Och här finns självfallet faran i ett Europaparlament där främlings- och EU-fientlighetens skaffar sig betydande och blockerande positioner.

Då kommer våra möjligheter att stärka konkurrenskraft, jobb och tillväxt att försvagas. Att vi behöver göra mer borde vara uppenbart.

Liksom möjligheterna att med en mer tydlig gemensam utrikes- och säkerhetspolitik göra Europa till en tydligare kraft och partner för fred och frihet runt om i världen. Också här behöver vi tillsammans bli bättre.

Så det är ett spännande och viktigt år som tar sin början vid midnatt.

Val i stora delar av världen. Och fyra viktiga val för oss i Sverige.

Och i alla de frågor som dessa gäller är den kanske allra viktigaste att slå vakt om ett öppet Sverige och ett samarbetets Europa. Att möta de främlings- och Europafientlighetens krafter som ju så tydligt håller på att mobilisera i olika länder.

Det är en diskussion jag ser fram mot under de kommande månaderna.

7 Responses to 2014 – spännande och viktigt år!

 1. Kachina skriver:

  Mer av Sverige i världen och mer av världen i Sverige, är ett motto även jag håller högt. Men, när EU ägnar sig åt frågor som att förbjuda kanelbullar, istället för att globalt nyttja den kraft det egentligen är, torde EU självt göra mer skada mot den europeiska och globala gemenskapen än SD (en liten flugskit) kan göra.

 2. demiwotan skriver:

  Jag skulle bli mindre mörkrädd inför framtiden om den allmänna värnplikten i Sverige återinfördes. Inte för att stärka landets försvarsförmåga i krig, utan för att stärka det civila samhället i fredstid. Gott Nytt år Utrikesminister Bildt.

 3. flyktingar skriver:

  … tidevarv komma, tidevarv förrinna …

  Gott nytt tidevarv, allihop!

 4. Per Fredö skriver:

  Framväxten i de europeiska länderna är självförvållad såtillvida att flera av dem fört en oklok ekonomisk politik med stora årliga budgetunderskott, ställt ut generöra politiska löften, vilka inte kunnat infrias, i hög grad för att villa val och därefter har även de drabbats av kriserna.
  Men dessa länders kriser har utvecklats till lånekriser med extremt hög arbetslöshet. De har tvingats föra en hårdhänt budgetsaneringspolitik och blivit beroende av omfattande stödinsatser från EU och de EU-änder, vilka skött sina ekonomier.

  Det har i hög grad varit bakgrunden till, framväxten av främlingsfientliga partier, ja, i Grekland finns det nu ett parti som har sina rötter i den nazistiska ideologin.

  Men nu har partier av detta slag spritt sig även till länder, vilka man trodd var stabila demokratier.
  Våra sverigedemokratier hör dit.

  Hur tänker då de människor vilka lockas av deras budskap och som även kommer att rösta på sverigedemokraterna?

  Invandringen är menar de så omfattande att de leder till ökad arbetslöshet och hotar nya jobb.
  De inbillar sig också att vår välfärd hotas, att invandrarna kommer att leva på bidrag, att dit även hör socialbidragen.
  Likaså att det kostar oss för mycket att innan invandrarna kan försörja sig själva.
  De tror att invandringen är förklaringen till den ökade brottsligheten.
  Även så alla integrationsproblem som finns.
  De räds för den islamisiska fundamentalismen ska komma även till vårt land, ja, även att vi kommer att få en växande opinion, som, kräver sharia-lagstiftning.

  Så tänker och resonerar även svenskar, som annars inte ens skulle fundera på att stötta något extremistiskt parti.

  Men vi måste också som Carl framhåller betrakta detta i ett hstoriskt perspektiv.
  På 1930-och 1940-talet var stödet för nazism och fascism stort även i vårt land. Det fanns en Hitler-dyrkan och en betydande antisemitism.
  Om även vårt land hade blivit ockuperat så skulle vi fått en Quisling.-regering.
  Vi hade då ett kommunistiskt par6ti som dyrkade Stalin och hade som målsät6tning att även vårt land skulle få ett politisikt enparti-system enligt sovjetisk modell.
  Denna rörelse var stark under det kalla krigets dagar och först senare försöker det nu hävda att det är lika demokratiskt som andra partier.
  Så det historiska perspektivet får aldrig glömmas,

 5. Per Fredö skriver:

  Sverigedemokraternas partiledare har hållit sitt jultal. Det handlade inte om frid och försoning, kristenhetens budskapsig .
  Det saknade fullständigt en vilja att inför det nya året 2014 ställa frågor om goda relationer, en vilja att stärka det civila demokratiska samhället, en strävan efter att lösa dess problem till gagn även för människor vilka har det svårt.
  Och vilka som behöver hjälp även via politiska lösningar oavsett deras bakgrund.

  Det var i stället ett till 100 procent ett lögnens tal.

  Det var vi svenskar, som byggt upp vårt land och vilket nu hotades av att degenereras av massainvandringren.
  Om den tidigare invandring, som ägt ,rum under flera århundranden
  hade haft någon som helst betydelse för sådant som kultur, forskning, näringsliv, hade däremot Åkesson ingen kunskap om.

  Det var enbart vi svenskar som gjort Sverige ”Starkt”., detta

  Det var också invandringen som var förklaringen till all kriminalitet och brottslighet och att kvinnofriden nu hotades, samt att kvinnorna inte längre vågade sig ut på gator och torg.
  Svenska kvinnor underförstått.
  Därför var nu sverigedemokraterna jämnlikhetens parti.

  Andra partier saknade helt förslag på och vilja till att söka lösningar
  på dessa hot mot vårt samhälle.
  De kommer i stället hävda att allt är lögn.
  Och att det är Jimmy Åkesson som är lögnaren.

  Men vi kommer att avslöja Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven, vilka
  hyser en rädsla diskutera med oss sverigedemokrater,
  Men vi sverigedemokrater ska nu avslöja alla deras lögner.

  Det är om det som valet 2014 kommer att handla.

 6. Kachina skriver:

  Jag har varit ovanligt tyst i höst och förvintern. Detta beroende på att jag i hög grad ägnat mig åt ”amatörforskning” i utrikespolitik, inrikespolitik inom EU och Sverige, folklivsforskning genom resor och privata internationella samtal över hela världen,genom Internet.

  Inatt kom jag hem efter en längre resa i fjärran land och känner att det är dags att summera intrycken efter detta halvår.

  Jag kan börja med att konstatera att svensk utrikespolitik är MYCKET respekterad i den bredd av länder jag haft kontakt med.
  Jag håller helt med Carl Bildt i att ”Det måste bli mer av Sverige i världen och mer av världen i Sverige”, något som med all rätt kan bli bevingade ord. Men,….kom ihåg. Det är en rubrik och majoriteten av folken i världen lever sina liv efter rubriker utan att sätta sig in i innebörden och detaljer.

  Jag har varit, alltsedan jag först hörde idén, och är fortfarande en stark företrädare för, inte bara en union utan en europeisk federation. Tyvärr håller idén på att vittra sönder, inte för att folket tappat tron på ide´n, utan för att den utförs av inkompetenta politiker, okunniga i politisk historia. Personer som söker folkets förtroende genom ”verbal diarre” om visioner som de inte har förmåga att genomföra. De söker en förtroendeplats i parlament och kommission,….för egen ekonomisk vinning och ett liv i lyx. Ständigt dagtingar de med sina väljares liv och detta pågår så länge de själva vinner på det ekonomiskt.

  Det ca. 500 milj. medborgare i EU ser av deras arbete är vänskapskorruption och att de i huvudsak ägnar sig åt att införa förbud för medborgarna. Frågor som förbud mot snus och kanelbuller är tydligen deras kompetens högsta förmåga,…….och detta är bara toppen på isberget som vi här i Sverige ser. I andra länder ser de andra nonsens frågor och EU har blivit ett ”icke varande, icke existerande” i medborgarnas medvetandet. Det påminner för de flesta om julaftonens Disneyfilm där Janne Långben kör bil med husvagn och lämnar bilen att styra sig själv när han sätter sig med vännerna i husvagnen för att äta frukost.

  Jag är för folk och kulturblandning, inklusive blandäktenskap,men det måste genomföras med intelligens, inte med Janne Långben i husvagnen i umgänge med sina vänner medan bilen styr sig själv längs en krokig bergväg med stupet bara halvmetern från hjulen. Jag har under detta halvår fått insyn i ett halvt dussin fall där svensk medborgare gift sig, både muslimskt och borgerlig med en parter från ett fattigt land. Efter ett tag såg den svenske parten att denna skulle betala alla den andre partnerns kostnader i Sverige, hyra, mat, tågbiljetter,…ja alla kostnader i Sverige, medan partnerns studiebidrag i sin helhet skickades till orginalhustrun och tre barn i hemlandet. Ett studiebidrag på 3000 kronor är en rejäl månadslön i det landet.

  I ett annat fall har den utländske partnern övertalat den svenske medborgaren att ta lån så att partnern kan köpa enskild egendom i hemlandet, starta enskild firma i Sverige, där partnern inte har någon insyn, en firma som avsiktligt drivs till konkurs genom att bara redovisa 20% av intäkterna. Resten, de svarta pengarna, skickas till hemlandet och,……EU har inget FBI som kan undersöka och åtala innan brottslingen drar ut ur landet. ”Sol och Vår” är ingen skyll dig själv historia. Det är ett brott där offret kommit i psykiskt och känslomässigt underläge till brottslingen. De är dessutom gifta i Sverige och om den svenske medborgaren dör, sitter partnern i orubbat bo och svenske medborgarens barn får ingenting när brottslingen skingrat boet och fört tillgångarna till hemlandet.
  Jag är, som sagt, för ras och kulturblandning, för blandäktenskap, men vi får inte vara hur dumma som helst. Antingen tar vi tag i problemet, eller så förfaller rättsstaten.

  Inrikespolitiskt är det lika illa. Det sitter politiker i Riksdag och Regering för egen vinning och utan politisk/nationalekonomisk kompetens eller kunskap i politisk historia. De väljare som inte ser att socialdemokraternas och borgarnas införande av Thatchers nyliberalism 1986 är ett gigantiskt fiasko, har tydligen plack på mer än 50% av synapserna och i övrigt kraftigt förstelnad hjärnsubstans eftersom de lever i och efter tidningsrubrikerna, utan att analysera innehållet och resultatet av den förda politiken.

  En nation kan inte drivas av privata entreprenörer. Nyliberalismen är en politisk och ekonomisk illusion, där högutbildade ekonomer tillfört ekvationen faktorer baserade på gissningar och önskedrömmar,….för att få önskvärt resultat. De har delat in samhället i konton med vattentäta skott, olika fack i samhällets gemensamma plånbok, där varje konto/fack skall redovisa VINST på ett kostnadskonto!

  Jag har varit med om varma isvintrar förut och då sandade kommun och vägverk rejält. När jag nu kommer hem lyser isvägar och isgator upp landskapet. Väghållningskontot håller inte budget, för sand kostar pengar och belastar kontot. Ingen i detta inkompetensdrivna samhälle räknar ut vad bilolyckor, fallolyckor, brutna ben, trasiga höfter, knän, armbågar och spräckta skallar kostar ”samhällsplånboken” totalt. Jag garanterar att sand i obegränsad mängd är billigare än sjukvårdskostnaderna och långa sjukersättningar. Jag behöver inte vara högutbildade för att räkna ut ett så enkelt faktum, men ett annat enkelt faktum är att både politiker och ekonomer är för lata för att ens tänka tanken.

  Så,…..till det mest bedrövliga. Privatiseringen av nationen. Alliansen tror nog verkligen på sin illusion, eftersom de bara läst rubrikerna i Schumpeters avhandling. Men socialdemokraternas ledning som, troligtvis pga okunskap när de ägnat sig åt egenintresse, inte förstår att privatiseringen av sektorer i nationen i verkligheten är ett återinförande av feodalväldet. Kampen mot feodalväldet är grunden för socialismens existens och nu driver socialdemokratiska flumpolitiker landet mot feodalism. Ett svek i astronomiska dimensioner, utfört av giriga egoister, bakom en falsk kuliss.

  Jag kommer att bojkotta både EU-valet och Riksdagsvalet. Min röst skall inte gå till att legalisera politisk idioti och korruption.

 7. ”Redaktionen har redan kontaktat mig och frågat om jag vill ställa upp mot Kent Persson. Jag tackade ja, men sa att jag ville ha en värdig motståndare – Kent riskerar ju att råka illa ut. Jag föreslog Carl Bildt i stället. ”

  http://svenerland.wordpress.com/2014/01/03/svt-debatt-steel-cage-smackdown/

%d bloggare gillar detta: