EU:s hälsosäkerhet och UD:s budget och verksamhet

STOCKHOLM: Ännu en arbetsdag hemma i Stockholm med ärenden av sedvanligt varierande karaktär.

Viktigt i dag var att Ewa Björling, Hillevi Engström och jag hade möjlighet att träffas med medarbetare för att gå igenom utgångspunkterna för den samlade verksamhetsplaneringen för UD för 2014.

Och då var det också naturligt att vi gick igenom ekonomin.

Skillnaden mot när vi tog över efter valet 2006 är tack och lov mycket stor. Då tog vi över en utrikesförvaltning med stora underskott och ekonomisk kris.

Det tog några år och bestämda åtgärder för att komma ur den situationen, men sedan några år tillbaka är det uppenbart att allt fungerar bättre.

Det finns ett tydligt och viktigt kostnadsmedvetande i hela organisationen, och det samtidigt som jag tycker vi blivit bättre i en rad viktiga avseenden.

Vi klarar oss inom en ungefärlig ram på 2,6 miljarder kr, och inom den ramen finns vi i dag på fler platser runt om i världen, har en större synlighet och klarar nog de flesta av våra uppgifter rimligt väl.

De konsulära frågorna har ju fått en allt viktigare plats i vårt samlade arbete, men vi har samtidigt både förenklat och förbättrat det sätt på vilket många av dem kan klaras av. Det ger oss bättre möjligheter att göra insatser i de svårare fallen, och sådana saknas det dessvärre inte.

Så vi satt ner ett tag och gick igenom de politiska prioriteringarna inför arbetet med budgeten för 2014.

Under eftermiddagen hade jag så möjlighet att göra ett länge uppskjutit besök på European Center for Disease Control vid Tomteboda här i Stockholm.

ECDC är ju en EU-institution som egentligen kom till efter den allvarliga SARS-epidemien 2003, och är med sina lite mer än 300 medarbetare den enda EU-institution som har sitt säte i Sverige.

Att det är en viktig institution råder det ingen tvekan om. I nära samarbete med bl a Center for Disease Control i Atlanta i USA och Världshälsoorganisationen WHO i Genève kartlägger och varnar man för allvarliga sjukdomar och epidemier.

Det handlar, högst konkret, om en EU-institution som räddar liv.

Till det jag hade möjlighet att diskutera med ECDC var den förekomst av polio som nu konstaterats i ett antal fall i Syrien, men också det faktum att poliovirus nu kunnat konstateras vidare i regionen.

Redan tidigare vet vi ju hur svår situationen i detta avseende är i delar av Afghanistan och Pakistan.

Och här ser vi hur ECDC:s och utrikespolitikens perspektiv går samman: Där stater bryter samman eller inte fungerar är det inte bara terrorism och brottslighet som riskerar att få fotfäste, utan också dödliga smittsamma sjukdomar som sedan snabbt kan sprida sig.

På den positiva sidan berättades det om hur mycket bättre och öppnare Kina blivit sedan det stora debaclet med SARS.

Och ECDC har dessutom en viktig funktion när det gäller att hjälpa kandidatländer eller länder i EU:s närområde att få tillräcklig kapacitet när det gäller att spåra och bekämpa dessa farsoter.

Det var ett lärorikt och bra besök – tyvärr tror jag inte det är så många som vare sig vet hur viktigt detta arbete och denna EU-institution är eller att den faktiskt ligger i Sverige och i Stockholm.

I morgon blir det så en ny dag – den kommer att inledas här hemma, men mot kvällen beger jag mig till Vilnius för fortsatta förberedande diskussioner inför de olika mötena med Östliga Partnerskapet där under torsdagen och fredagen.

One Response to EU:s hälsosäkerhet och UD:s budget och verksamhet

  1. Per Fredö skriver:

    Kostnaderna för att vi nu får ta emot huvudsakligen från Syrien
    där nu bara Migrationsverket vill ha 1,5 miljarder för bara för tillfälliga inkvarteringar ska naturligtvis finansieras via biståndslaget.
    Det lär kommunerna glädja sig åt och denna gång skulle nog inte heller socialdemokraterna på att boståndspengarna får en felaktig användning.

    Dessutom skulle nog detta i någon mån pacificera sverigedemokraterna.

%d bloggare gillar detta: