För dialog i Abu Dhabi

ABU DHABI: Efter mötet med EU-nämnden i dag och dess alltid intressanta diskussioner har jag nu sent på kvällen anlänt hit till Abu Dhabi och de informella diskussioner här som blivit lite av en tradition.

Det är Arabemiratens utrikesminister som inbjuder en antal kollegor liksom en del andra företrädare till något dygn av informella diskussioner om de olika utmaningar regionen står inför.

Och sådana saknas – som bekant – inte.

Resan gjorde att jag tyvärr inte hade möjlighet att vara med om den inledande diskussionen om huruvida det finns någon framtid för den s k Oslo-processen, d v s ansträngningarna att få en fred mellan Israel och Palestina.

Men i morgon förmiddag står situationen i Syrien på dagordningen – liksom den f ö gjorde vid motsvarande diskussion för ett år sedan.

Och jag minns att en av de frågor som ställdes innan vi då lämnade mötet var om vi trodde att konflikten där skulle pågå när vi träffades igen ett år senare.

Om jag inte missminner mig tillhörde jag den hoppfulla minoritet som inte trodde det. Men utvecklingen har som bekant blivit en annan.

Och därefter kommer diskussionerna att fortsätta med också situationen i Egypten och relationerna till Iran som lika viktiga som kontroversiella ämnen.

Säkert kommer meningar att brytas mot varandra.

I delar av denna region finns det ju en mycket påtaglig rädsla för de krafter som frigjorts i arabvärlden under de senaste åren, och vi ser en ny repressiv tendens i delar av dem med allt vad det kan komma att innebära.

Situationen i Egypten är ju mycket i fokus i det sammanhanget, men också här i Gulf-staterna känns återverkningarna.

De ekonomiska framstegen är mycket påtagliga, men den politiska situationen har ju tenderat att bli mer spänd under de senaste åren. Stabilitet är den strävan som dominerar.

Men diskussionerna brukar vara öppna och konstruktiva. Vi måste finna vägar framåt tillsammans. Hela denna region tillhör det europeiska grannskapet, och vårt intresse för och beroende av dess utveckling är mycket påtagligt.

Det är ett bra tag sedan mörkret föll över den arabiska öknen, och nu är det dags att få några timmars vila innan morgondagens samtal och diskussioner tar sin början.

One Response to För dialog i Abu Dhabi

  1. Carina Rydberg skriver:

    Publicera inte men det ser ut som om duvetvem har kraschat adlibris. Jag är ledsen att behöva säga det men jag tycker det var bra gjort. Bonniers har sedan lång tid tillbaka vetat om vad som pågår men behandlat mig som om jag var en idiot. Detsamma gäller tyvärr många andra; jag räknar här in mina närmaste vänner.

    Jag har valt sida. När Boktipset.se är uppe igen kommer jag att berätta varför adlibris krasch är så bra. Det är en lång och mycket trist historia som går 3 år tillbaka i tiden men det börjar bli dags att berätta den.

    If you can’t beat them, join them.

%d bloggare gillar detta: