Dialoger i Delhi

NEW DELHI: Sedan i dag på morgonen sitter vi här en bit utanför själva Delhi på det s k ASEM-mötet och diskuterar de gemensamma utmaningar som Europas och Asiens länder står inför.

Men självfallet har mycket också handlat om den katastrof som supertyfonen har orsakat främst på Filippinerna.

Sverige försöker självfallet hjälpa, både direkt genom det som MSB och det vi gör indirekt genom finansiella bidrag till olika humanitära organisationer.

Och samma sak gäller alla andra nationer. Inte minst är det självfallet de med resurser i katastrofområdets närhet som nu omedelbart har de största möjligheterna.

Förmiddagens diskussioner här handlade annars mycket om den ekonomiska utvecklingen.

Tillsammans representerar de länder som är företrädda här ca 70% av den globala handeln, och såväl EU som de snabbt växande asiatiska ekonomierna är ju beroende av ett fritt och öppet handelsutbyte.

Att de flesta EU-länder nu förefaller att ha lagt den den mer akuta ekonomiska krisen bakom sig noteras självfallet positivt, men det innebär inte på något sätt att himlen är molnfri, vare sig hos oss eller i världen i övrigt.

Här i Indien är t ex bekymren betydande för en ekonomisk tillväxt som är en bra bit lägre än vad man skulle behöva, en inflation som är en bra bit högre och underskott i såväl statsfinanserna som bytesbalans som inger oro.

Och i Beijing pågår ju just i dessa dagar det viktiga partimötet om den fortsatta ekonomiska och politiska kursen.

Det var anledningen till att den kinesiske utrikesministern Wang Yi endast hade möjlighet att vara med i våra diskussioner en kortare tid.

Vårt ömsesidiga beroende är påtagligt.

2012 var handeln mellan EU och Asien ca 1.300 miljarder euro, vilket är en uppgång med inte mindre än 50% sedan 2009.

EU är t ex Kinas största enskilda handelspartner, och Kina är EU:s näst största.

De olika frihandelsavtal som nu förhandlas kommer, om de alla kan slutföras, att öka potentialen ytterligare.

Inom EU har beräknats att om alla de olika frihandelsförhandlingarna kan föras i hamn framgångsrikt skulle det kunna öka vår gemensamma BNP med 2,2%, vilket motsvarar mer än två miljoner nya arbetsplatser.

Betydelsen av detta i dagens europeiska situation är uppenbar.

Över enklare lunch hade vi ett möte mellan de nordisk-baltiska delegationerna och Japan och dess utrikesminister Fumio Kishida.

Vi har länge talat om en fördjupad dialog, och det blev ett intressant meningsutbyte om gemensamma utmaningar. Japan är världens fjärde största ekonomi efter EU, USA och Kina, och dessutom ett land på den teknologiska utvecklingens absoluta framkant.

På eftermiddagen har så diskussionerna fortsatt om andra utmaningar, och jag har tillhört dem som talat om alla de allt viktigare frågorna kring nätets frihet såväl som säkerhet.

Och jag återvände till de principer också för övervakning på nätet som jag talade om på den stora cyberkonferensen i Seoul för några veckor sedan. Också här tilldrog det sig en hel del intresse.

Men jag var inte ensam om att ta upp dessa frågor, vilket är positivt. Från Nederländerna och Estland hördes mycket likartade tankegångar. Och det är uppenbart att man från andra länders sida lyssnar på vad vi har att säga.

Diskussionerna har så fortsatt över och efter den informella middagen här, och i morgon är det tänkt att de skall fortsätta åtminstone under dagens första hälft i dessa mer informella och öppna former.

Sedan avslutas dock ASEM-mötet, och jag får möjligen någon timma över för att kanske hinna med ett besök på någon av bokhandlarna på Khan Market innan det är dags för den stora, festliga och viktiga Nobel-middagen på vår ambassad.

7 Responses to Dialoger i Delhi

 1. nubbe skriver:

  Ska du vara med och stoppa massakern???

  ”Nu måste något göras för att stoppa massakrer och förföljelse av kristna i Mellanöstern. Det menar en organisation som samlas den här veckan i Bryssel för att sätta press på politiker. Med sig har de en lista på förslag.
  Ett fyrtiotal personer, från olika kyrkor, boendes på olika kontinenter, har den här veckan mötts för att sätta press på EU att agera för kristna i Mellanöstern. De samlas under paraplyorganisationen Middle East Christian Committee (MECHRIC), som verkar vara på väg att byggas upp som en lobbyorganisation med de kristnas situation i fokus.
  En av nyckelpersonerna är svenske Nuri Kino, prisbelönt journalist som länge bevakat situationen för kristna i Mellanöstern. Han höll bland annat ett tal till EU-parlamentariker, och budskapet var att nu måste EU agera, framför allt i Syrien.
  – Vi dör därborta. Vi våldtas, förföljs och torteras. Våra hem och vår mark ockuperas, löd ett utdrag ur talet från Nuri Kino, som själv har assyrisk bakgrund.
  Efter att ha redogjort för problemen vände han sig till EU-parlamentarikerna och utmanade dem. Om de ser sig som ledare för den fria världen måste de agera.
  Konkreta förslag
  Vad kan då omvärlden göra för att stödja Mellanösterns kristna? Flera konkreta förslag har den här veckan lagts fram av den kristna påtryckargruppen. Exempelvis se över EU:s bistånd till Syrien, så att inga pengar går till grupper som systematiskt attackerar kristna. De tar även upp förslaget att kristna minoriteter ska få självstyre där det finns behov och där det är möjligt. Tidigare har det diskuterats i Irak, men kan även vara aktuellt i Syrien. Med självstyre skulle kristna kunna bilda en egen polis, som skulle kunna ordna med säkerheten för civilbefolkningen.
  Samlar in vittnesmål
  Dagen når en stressad Nuri Kino i Bryssel efter att han hållit sitt tal, och han berättar att han har daglig kontakt med folk i konfliktzoner i Mellanöstern, han samlar in vittnesmål om förföljelse och massakrer. Den här veckan var han i kontakt med en präst som hittat en kristen familj på sex personer skjutna i huvudet och nedslängda i en brunn. En präst som vädjade till omvärlden att göra något.
  – Bakom den dagliga rapporten om bilbomber och inbördeskrig så finns det en systematisk utrensning av kristna, säger Nuri Kino om hur allvarligt det är.
  Utrensning av kristna
  I talet han höll i onsdags jämförde han dagens situation med det historiska folkmordet på armenier och assyrier för hundra år sedan, och Nuri Kino menar att vi kan vara på randen inför en liknande utrensning av kristna.
  – Situationen då börjar likna hur situationen ser ut i dag, säger han.
  Visst finns det skillnader, folkmordet för hundra år sedan kunde utföras på grund av geopolitiska intressen som numera inte existerar. Men nu finns helt andra intressen, och handelsavtal och stormaktsintriger gör att exempelvis kriget i Syrien kan fortsätta.
  Planerar att träffa stormakter
  En annan svensk på plats i Bryssel är Isak Betsimon från det Assyriska ungdomsförbundet. Han berättar att det är viktigt att inte bara berätta om övergrepp på kristna, utan även att komma med konkreta förslag på lösningar. Till att börja med vänder sig det här nätverket alltså till EU med sina förslag.
  – Men den här koalitionen vi har bildat ska inte sluta här. Vi planerar att träffa andra stormakter, och har även i Bryssel träffat Rysslands ambassadör. Vi kommer att ta en diskussion med alla politiker vi kan.”

 2. Hansson skriver:

  Det du skriver är mycket viktigt. Men samtidigt borde det faktum att företagen nu totalt underminerar demokratin, politikernas makt och suveräna staters möjligheter att skydda sig mot storföretagens härjningar uppmärksammas. Detta måste upp på bordet för allmän diskussion och inte gömmas undan i hemliga överenskommelser: http://nsadotcom.wordpress.com/2013/11/12/internationell-statskupp/

 3. Rulle skriver:

  Gillar nubbes vädjan!

 4. rootlesroot skriver:

  nubbe

  Tyvärr kan du inte vänta dig för mycket av Bildt och andra diplomatiska potentater. De är mer intresserade av att sitta och äta affärsluncher och klia varandra på ryggen.
  Att ta itu med sådan obehagligheter som att konfrontera muslimska staters diktatorer vill de undvika.
  De kommer hellre med rådet att vända andra kinden till. Likaså svenska kyrkan. De är inte beredda till att ta strid för förföljda kristna. Kristnas solidaritet saknas.

  Annat är det med muslimerna. De har en egen organisation OIC bestående av 57 muslimska stater. Det är en omsorgsfullt uppbyggd organisation som håller regelbundna möten på toppnivå där de avhandlar internationella och andra för dem viktiga frågor. Med de kapitalstarka oljestaterna i centrum är den en verklig maktfaktor i världen och är världens ojämförligast starkaste lobbygrupp. Tillsammans utgör de ca. 30% av FN och har därmed ett avgörande inflytande inte endast på UNGA utan också på UNSC politik och beslut.

  Kristna har inte en motsvarande samlande kristna staters organisation eftersom stat och religion enligt kristendom ska vara åtskilda.
  Men det vore oerhört viktigt att bilda en kristenhetens international som samlar olika kristna samfund för att gemensamt försvara sina intressen mot förtryck och förföljelse. Detta inte minst pga. de hot och det förtryck kristenheten utsätts för i den muslimska världen av den ”fredliga” religionen islam.

 5. nubbe skriver:

  Tack för era reaktioner och åsikter.Tänk om CB också kunde yttra sig. Ibland undrar man om han medvetet sticker huvudet i sanden. Denna situationen och vad som försiggår i MÖ går inte att missförstå. Det pågår en utrensning av den kristna minoriteten och enda lösningen är att skapa en frizon med internationell beskydd. Det är därför städer som Södertälje blir överösta av kristna flyktingar, för där känner de sig hemma.

 6. tompasss skriver:

  rootlesroot

  Krokodiltårar igen från dig.Israel rensar kristna från Västbanken.
  http://rt.com/news/israel-palestinian-homes-demolish-323

 7. rootlesroot skriver:

  tompasss

  Svartbyggen är svartbyggen och rivs i enlighet med varje lands lag. Spelar ingen roll vad det är för byggnader. Har inget att göra med att rensa Västbanken från kristna.
  Tvärtom är Israel det enda land i hela Mellanöstern där antalet kristna ökar.

  I de muslimska staterna förekommer däremot regelmässigt förföljelser, tvångskonverteringar, våldtäkter och mord på kristna.
  Snart blir de muslimska staterna lika fria från kristna som de är judefria. Och den svenska kyrkan tiger och låtsas som om det regnar.

%d bloggare gillar detta: