Hopp i Genève

STOCKHOLM: När jag skriver detta fredag eftermiddag ser jag på TV hur också USA:s John Kerry anländer till Intercontinental Hotel i Geneve för att ansluta till de nukleära förhandlingarna med Iran under Cathy Ashtons ledning.

Och det är nog ett mycket rimligt antagande att dessa utrikesministrar inte skulle rusa till Geneve om det inte fanns högst reella möjligheter till en överenskommelse och en presskonferens.

En som uppenbarligen utgår från att det blir en uppgörelse är Israels premiärminister Netanyahue eftersom han redan nu är ute och fördömmer den. Att det ger ett lite märkligt intryck behöver knappast påpekas särskilt.

Jag tillhör ju dem som inte haft svårt att se konturerna av en möjlig uppgörelse, men samtidigt understrukit att man inte skall underskatta det motstånd som finns mot en sådan.

Alldeles säkert finns det betydande krafter i Iran som ser med missmod på varje tanke på en uppgörelse i denna fråga. Vi har ju sett vid tidigare tillfällen hur det interna spelet i Teheran allvarligt har försvårat möjligheterna.

Just nu förefaller det dock som om det allvarligaste hotet ligger i försöken att i andra länder mobilisera motstånd.

Man skall nog inte underskatta premiärminister Netanyahue:s möjligheter att spela på och med den redan från Obama-administrationens utgångspunkt komplicerade inrikespolitiska scenen i USA.

Vilka strategiska syften man i så fall har är för mig inte alldeles klart.

I sak borde självfallet en uppgörelse som långt tydligare än vad som annars skulle kunna vara fallet säkrar den fredliga karaktären av Irans nukleära program tydligt ligga i Israels strategiska intresse.

Det är dialogen mellan EU:s Catherine Ashton och Irans utrikesminister Zarif som fört dialogen fram till denna punkt, och jag kan bara hoppas att det plötsliga tillflödet också av andra utrikesministrar inte kommer att alltför mycket komplicera deras ansträngningar.

Men inom ett dygn borde vi ha besked om huruvida det verkligen blir en uppgörelse i Geneve. Att den mycket tydligt ligger inom räckhåll råder det ingen tvekan om.

Själv har jag under dagen bl a spenderat en del tid med EU-ländernas ambassadörer här i Stockholm för att diskutera olika utmaningar, och det är alltid stimulerande.

Och därefter har jag haft också en längre videokonferens med en grupp inom ramen för World Economic Forum som diskuterar olika europeiska utmaningar. Inte minst var det trevligt att ha kontakt i dessa frågor också med Javier Solana.

Med tanke på att jag nu står inför två veckor då min närvaro i fäderneslandet kommer att vara tämligen begränsad har det under dagen också funnits anledning att gå igenom förberedelser för de olika frågor som förväntas bli aktuella under den perioden.

Måndagen 18 november samlas ju EU:s utrikesministrar i Bryssel för att möte som ser ut att bli viktigare än vanligt, men redan innan dess kommer ju många av oss att träffas i New Delhi i början av den kommande veckan.

Men närmast på programmet står helg hemma i Stockholm, och det finns det ju ingen anledning att klaga på.

20 Responses to Hopp i Genève

 1. tompasss skriver:

  Men Bildt nog vet du väl varför regimen i Israel inte vill ha lösning? Israel vill ha krig mot Iran samtidigt som Israel kan behålla sina kärnvapen och ta den palestinska marken.

  Vad gör EU för att stoppa Israel?

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Varför skall svenska affärsmän behöva ha visum för att kunna åka till Indien?
  Ställ gärna denna fråga i New Delhi.

 3. Claes Nilsson skriver:

  När ska Europas politiker börja inse att Israel använder sig av det yttre hotet som argument och kamouflage för att tillåta sig att fortsätta bygga ut sin judiska stat på bekostnad av det Palestinska folket. När tänker Europa, som i huvudsak skapat Israelkonflikten, ta sitt ansvar och kräva radikala förändringar av staten Israel.
  Vad säger Carl Bildt om detta, vad är din åsikt ?
  Israel bidrar själva till hoten och är i allra högsta grad medskyldiga till att hålla motsättningarna vid liv. Man har under alla år försökt att hålla hoten på en lagom nivå men aldrig visat en ärlig vilja att eliminera dem helt.
  Israel behöver uppenbarligen hoten utifrån för att fortsatt kunna hävda sig som en uttalat judisk stat. Det paradoxala är alltså att landet skulle börja krackelera om dessa hot försvann.
  Det är en skam för hela västvärlden när vi skyddar den judiska staten Israel som i grunden bygger på samma förnedrande människosyn som alla andra fundamentalistiska stater.
  Gör någonting åt detta Carl Bildt,

 4. Per Fredö skriver:

  Det är nog tveksamt om Irans ledare verkligen vill stoppa sitt program att producera över 40 kilogram av 20 % nått uranium.
  Då skulle Iran kunna producera kärnvapen och det är ju orsaken till de långvariga ekonomiska sanktionerna.
  Det är Irans primära mål att bli av dem och till så låga eftergifter som bara är möjligt.
  Att nu försök görs att komma fram till ett avtal, som de fem medlemmarna av säkerhetsrådet samt därtill Storbritannien kan acceptera ska naturligtvis prövas och då krävs det samtidigt att Iran
  inte bara ger löften utan också är beredd ställa upp på dem.
  Det tror inte Israel och de har bittra erfarenheter av Irans aggressiva utrikespolitik.
  Den gör sig för övrigt gälande inte minst i Syrien,
  Men att koppla ihop dessa frågor med ett avtal lär inte gå.
  Inte heller att få några förändringar av de nu grava kränkningarna av alla fri-och rättigheter.
  Och vid förhandlingsbordet finns inte Ali Khamenei med, Irans verklia ledare.

 5. tompasss skriver:

  Ser ut som kärnvapenisrael lyckas blockerar en uppgörelse.

  Dags för sanktioner Bildt mot hotet från Israel?

 6. Rulle skriver:

  Carl Bildts censur i klass med Vladimir Putins !
  Att kritisera Israels premiärminister på självaste Kristallnatten visar på nazistisk ideologi eller urusel diplomati. – Abominable!
  Kunde den obefogade kritiken inte ha väntat en vecka?
  Har Du Carl kunskap om förintelsen?

 7. Iran anlander till hotellet i Geneve sag jag pa TV och ansluter till forhandlingar om karnvapen fragor i storsta allmanhet som alla andra idioter borde gora i all neutralitet.
  All har EN rost och det ar ingens idee fran borjan hur denna ”forhandling” har satts upp.
  Det finns lika manga vidriga hardliners i alla de narvarande landerna och lika manga korkskallar ocksa.
  Vi kan inte och skall inte lata oss fokusera pa en eller ett par av dessa ”delegater”. Det ar inte nagra enskildas ideer att dessa fragor skall tuggas om och om igen.
  Sluta att idolisera nagra fa pojkar och jantor som skall pladdra har.

  Det kliar val i fingrarna som vanligt for vissa da Iran har olja.

 8. Hansson skriver:

  Reblogga detta på Cinemascope and commented:
  Sedan Passagen blogg bröt ihop har jag inte kunnat fortsätta med mitt arbete på att dokumentera och ifrågasätta den ruttna världsordning vi lever under.

 9. tompasss skriver:

  Rulle

  Men snälla nån då. Det var inte Carl Bildt som på Kristallnatten hotar världsfreden med hot mot Iran. Det var Netanyahu.

 10. rootlesroot skriver:

  Bildt vill ha en uppgörelse. Innehållet tycks kvitta. Intelligent? Knappast.

 11. rootlesroot skriver:

  Judarna har redan upplevt en Förintelse och vet de inte kan lita på andra för sin egen säkerhet.
  Därför kommer de inte acceptera ett avtal som kommer leda till en andra Förintelse. Klokt av dem.
  Kommer ett avtal som leder till Iranska kärnvapen kommer Israel anfalla anläggningarna. Som ett brev på posten. Det borde Obama, Ashton, Putin etc. fatta.
  Alltså: Vill man undvika krig måste Iran förhindras skaffa kärnvapen.
  Så enkelt är det. Det är upp till stormaktsledarna att bestämma. Hoppas de fattar det. Bildt gör det tydligen inte.

  Saudierna har t.ex. redan förberett sig för ett avtal som ger Iran möjlighet att utveckla kärnvapen och har så gjort genom att inhandla kärnvapenkapacitet i Pakistan. Skriver stormakterna under kommer omedelbar leverans till Saudi.

  Vem tror vi kommer få ett säkrare MÖ om Iran, Israel, Saudi, Pakistan kommer ha kärnvapen? Vad som kommer ske är då en kärnvapenupprustning i MÖ av sällan skådat slag.

  Nyckeln till fred är att stoppa Irans kärnvapenplaner. Ett undermåligt avtal kommer sätta allt liv på planeten i fara.

 12. Per Fredö skriver:

  Nu har man förhandlat i tre dagar och beskedet verkar diplomatisk, inga dörrar ska stängas, det finns möjlighet nu fram till ett avtal.
  Ändå är motsättningarna påtaglia.
  Ingendera parten vill ge vika.
  Iran vill inte ha någon som helst insyn i vad som pågår med deras uraniumproduktion ens från FN-inspektörer.
  Hur ska man då kunna nå fram till ett avtal?
  Betecknande nog har experten Hans Blixt varit tyst.

  Väst måste naturligtvis för sin hemmaopinion kunna visa att de inte medverkar till hur stora eftergifter som helst.
  Iran har allt stöd från rysk sida i dessa förhandlingar, som vanligt är.

  Kerry har säkert också kontakt med Netanyahu.
  USA kan inte gå med på ett avtal som avsevärt strider mot de berättigade krav som Israel har på ett avtal, som inte strider mot deras intressen.
  Israel vet varit hotet mot deras judiska stat kommer.

 13. Rulle skriver:

  tompass, (vilket passande alias) Netanyahu har rätt och skyldighet att värna om Israels säkerhet och att vara skeptisk till utfall från de som nyligen hotat med att utplåna landet Israel och slakta alla judar.
  Vi talar här om Israel, som är världens bästa demokrati och dessutom den mest fredliga nation inom Förenta Nationernas domäner. Om omvärlden kund få Iran att berömma samt sträcka ut händerna i fredliga inviter till Israel så vore det ett stort steg mot en varaktig fred i Mellanöstern. Somliga har dock ambitionen behålla spänningen i regionen. Judarna hart lärt, den hårda vägen, att det lönar sig föga att vända andra kinden till och där har de mitt fulla stöd.

  Carl Bildt, när var Du till Israel senast? Med din inställning kan Du inte förvänta dej en inbjudan att få träffa någon högre rankad befattningshavare utan snarare bara någon på din mentala nivå. Däremot vore det hedrande om svenska regeringen bjöd in ledamöter från den israeliska regeringen för fredliga bilaterala överläggningar, som det så vackert heter..

 14. bildterberg skriver:

  Jag är betydligt mer orolig för existerande israeliska
  kärnvapen än för icke-existerande iranska kärnvapen.

 15. tompasss skriver:

  bildterberg

  Ja världen har skyldighet och stoppa israels krigshot eftersom Israel vill ha krig. Särskilt farligt är Israel som verkar strunta i allt vad lag heter faktiskt har kärnvapen. Senast bombade Israel ju Syrien och för ett 1 år sen var det Gaza som bombades med hundratals civila dödade.

  Med tanke på vad Israel utgör för hot mot världsfreden är Bildt helt korrekt när han kritiserar den israeliska regimens krigshets.

  Senast hotade ju Sheldon Adelson som stöder israel och israelisk lobby i USA att atombomba Iran.

 16. rootlesroot skriver:

  re: bildterberg
  Israel är den enda kärnvapenstat som aldrig provsprängt en kärnladdning. Dessutom har de varit utsatta för flera allvarliga angrepp från sina arabiska grannar och skulle då snabbt kunnat avsluta striderna genom att smälla av en a-bomb, vilket de trots det existentiella hot de varit utsatta för avstått från.
  Det säger en hel del och borde få dig och andra israelhatare inse det inte är israeliska kärnvapen man ska vara rädd för.

  Men en sak kan du och alla andra också vara säker på och det är att tillåter stormakterna Iran skaffa kärnvapen ger de Israel en legitim anledning att angripa deras kärnanläggningar.
  Glöm inte att Hezbolla har ca. 60.000 raketer riktade mot Israel och enligt egen utsago kan de nå varenda punkt i Israel med dessa. Tänk sedan ännu ett steg och att dessa raketer kommer utrustas med kärnladdningar från Iran. Tänk sedan att Iran ger sin allierade Syrien tillgång till kärnvapen. Ja då kommer snart Turkiet, Egypten med fler söka skaffa sig sådana vapen också.
  Då kanske du fattar varför Israel ALDRIG kommer att acceptera ett lran som en kärnvapennation.
  Att tillåta Iran få tillgång till kärnvapen är som att öppna Pandoras box. Det sluta mycket illa. Synd inte Bildt fattar det.

  Vill Iran ha kärnkraft kan de i likhet med Sverige och andra stater köpa sitt kärnbränsle utifrån. De behöver lika lite som vi eller andra kärnvapenfria stater upparbeta sitt eget kärnmaterial. Dessutom har de stora solbelysta ytor och kan skaffa mycket av sin energi via miljövänliga sol och vindkraftparker. Dessutom har de mängder av olja.

 17. bildterberg skriver:

  Att bomba Iran innebär inget avslut. Tvärtom.

 18. tompasss skriver:

  rootlesroot

  Israeliska regimen prövade sina kärnvapen med apartheidstaten Sydafrika på 70-talet. Vilken allierad av?

  Man kan inte lita på ett Israel som bombar regionen varje år och nu söker mer krig och dina lögner och krokodiltårar kommer du inte någonstans med. När Israel inte fått som de vill har de ju t.o.m. bombat västvärldens intressen, t.ex. israels bombningar av amerika baser (”Lavon Affair”) i Egypten vilket visar hotet de utgör mot freden.

 19. tompasss skriver:

  rootlesroot

  Israel prövade sina kärnvapen med apartheidregimen i Sydafrika på 70 talet.
  Israel har attackerat väst när man inte fått som man ville. Det är en farlig regim utan tvekan.

 20. rootlesroot skriver:

  Israel skulle naturligtvis inte bomba Iran, endast iranska kärnanläggningar.
  Så gjordes tidigare i Irak och senare Syrien. Ingen mer än mullorna i Iran och en del förvirrade västerlänningar skulle gråta över detta.

%d bloggare gillar detta: