Bra samarbete kan bli än bättre

STOCKHOLM: Det blev ett konstruktivt och trevligt besök när Norges nya utrikesminister Börge Brende gästade oss på sin första utlandsresa i går.

Och vi kommer ju att umgås åtskilligt under de närmaste dagarna. Hela första delen av den kommande veckan kommer jag ju att tillbringa i Norge med först Barentsrådets ministermöte i Tromsö och därefter Nordiska Rådets session i Oslo.

Gemensamt diskuterade vi hur vi skall bygga vidare på det mycket goda samarbete vi haft under de senaste åren, men där det alltid finns möjligheter att på olika sätt gå vidare.

I den nya norska regeringen är det nu så organiserat att Börge Brende också ansvarar för såväl bistånds- som handelspolitiken, och hans kollegor här i Stockholm är därmed också Ewa Björling och Hillevi Engström.

Men därtill har Vidar Helgesen, med bakgrund här i Stockholm under senare år som chef för IDEA, nu gjorts till statsråd i statsministerns kansli med speciellt ansvar också för Europa-politiken, d v s förbindelserna med EU.

Någon fundamental omläggning av den politiken i riktning medlemskap torde knappast vara aktuell i närtid, men med en regering som inte längre innehåller partier öppet negativa till EU borde möjligheterna till en bättre relation ju finnas.

Och jag hoppas kunna träffa också Vidar Helgesen när jag kommer till Oslo nästa vecka. Senare vet jag att också han avser komma till Stockholm för vidare samtal.

Våra samtal i går spände över vida områden.

Arbetet såväl inom Arktiska Rådet som Barentsrådet har ju blivit allt viktigare för bägge våra länder under senare år, även om det är naturligt att de norska intressena här är än starkare än de svenska.

Och i bägge dessa samarbeten har vi ju en konkret och praktisk kontakt med utvecklingen i viktigare delar av Ryssland.

För Norge står ju inte minst energifrågorna i fokus – Börge satt intill för någon vecka sedan i styrelsen för Statoil – men de har ju stor betydelse också ur ett vidare europeiskt perspektiv. Norge konkurrerar med Ryssland om att vara den ledande leverantören av naturgas till EU.

Men Norge har också en lite speciell funktion inte minst när det gäller den palestiska utvecklingen genom sitt ordförandeskap i den informella grupp av länder som samordnar hjälpen till Palestina. Det är en viktig uppgift, och den är inte mindre viktig i ljuset av de fredsförhandlingar som nu pågår.

Det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet mellan de nordiska länderna – inte minst Norge, Finland och Sverige – kommer vi att ha många anledningar att återkomma till. Till vintern kommer ju våra tre flygvapen dessutom gemensamt att öva på Island.

Och mellan försvarsministrarna diskuteras nu hur detta samarbete i olika avseenden kan byggas ut ytterligare.

Norge är redan i dag vår största enskilda exportmarknad, gränshandeln omsätter många tusentals personer och Börge Brende sade att det nu är ca 70.000 svenskar som arbetar i Norge.

Jag kommer säkert att träffa en del av dem i Tromsö och Oslo nästa vecka.

4 Responses to Bra samarbete kan bli än bättre

  1. Jag tycker att det nordiska samarbetet bör utvecklas på många plan.

  2. Helena Palena skriver:

    Försmädligt och skamligt att våra ungdomar måste åka till Norge för att ö h t få ett jobb!

  3. Peter Karlsson skriver:

    Helena Palena, svenskar jobbar i Norge för att det är bättre betalt. Det finns även jobb i Sverige, det har det alltid funnits.

  4. Peter Karlsson skriver:

    Carl Bildt,,Nordiskt Försvarssamarbete i all ära,,,vad är anledningen till att Alliansen fortsätter den utarmning av Svensk försvarsförmåga som S påbörjade? Finns det någon dold agenda som vi vanliga pöbel ej får känna till, eller är det bara rent ointresse?

%d bloggare gillar detta: