Till minne av Wilfried Martens

NORRKÖPING: Mycket sent fredag kväll kom jag således hit till den moderata arbetsstämman efter mina dagar med cyberfrågorna borta i Seoul.

Tyvärr missade jag därmed stämmans diskussion om Europa- och utrikespolitiken, vilken hade varit spännande att lyssna på.

Det finns också här ett betydande och viktigt engagemang i dessa frågor.

Men debatter även i övrigt har förvisso inte saknats.

När jag skriver detta på förmiddagen är det miljöfrågorna som är föremål för debatt.

Och det är imponerande att lyssna inte minst på alla dem som konkret och kommunalt arbetar med dessa frågor.

Och snart är det dags för Fredrik Reinfeldt att summera upp, ange riktlinjer för arbetat fram till det dubbla valåret 2014 och avsluta en stämma som utmärkts av osedvanligt god och trevlig stämning.

Tyvärr innebar stämman här att jag inte hade möjlighet att vara närvarande vid jordfästningen i går i Gent av Wilfried Martens.

Långvarig premiärminister i Belgien var han ju under lång tid engagerad och aktiv som ledare för allt viktigare European People’s Party.

Han var en sann europé som kom att bli en av sitt lands allra viktigaste politiker i modern tid.

En gång i världen var partisamarbetet på den borgerliga kanten i Europa splittrat mellan en mer kristdemokratisk och en mer liberal och konservativ tradition, och klyftorna mellan dessa var historiskt tämligen djup.

Wilfried Martens kom från den kristdemokratiska traditionen, men var en av de drivande i arbetet på att överbrygga klyftan för att därmed kunna skapa ett starkt och slagkraftigt borgerligt alternativ i det europeiska politiska arbetet.

Lätt var det inte.

Jag minns engagerade middagar på 1989-talet i den s k kanslersbungalowen i Bonn där främst Helmut Kohl och Wilfried Martens diskuterade vägar framåt i detta arbete.

Men resultat blev det, och ser vi på det europeiska partisamarbetet i dag och arbetet i t ex Europaparlamentet är EPP den tydligt ledande politiska kraften.

Mycket av detta går tillbaka på det arbete som Wilfried Martens utfört.

Under de senaste månaderna har han varit engagerad inte minst i arbetet att förbereda för valet till Europaparlamentet i maj nästa år, och att inför det skapa ett närmare och bättre samarbete mellan EPP-partierna för att också få inflytande på de viktiga beslut som måste fattas därefter.

Senast sågs vi när jag ersatte Fredrik Reinfeldt på ett extra partiledarmöte med EPP i Wien strax före sommaren. Men jag vet att han var aktiv ända in i det sista på EPP-högkvarteret i Bryssel.

I Gent i går fanns i alla fall Tobias Billström som ju tillhör presidier i EPP, och som därmed naturligt representerade oss alla svenska moderater som under åren samarbetet med och uppskattat Wilfried Martens.

One Response to Till minne av Wilfried Martens

  1. danielaxel91 skriver:

    Mycket kloka ord Carl. Fredrik Reinfeldt är en naturlig ledare- gedigen i sin politik och intelligent statsminister. Löfven är för mig mig nästintill ordblind och har vid ett flertal tillfällen framstått som oklar i sina resonemang- samt tänkande gällande sin vision för Sverige politiskt. Moderaterna är vad som behövs framöver för detta lands politiska välmående…

%d bloggare gillar detta: