På väg till Seoul

FRANKFURT: Så är jag då på väg till Seoul och den stora cyberkonferensen som börjar där i morgon kväll.

Det var 2012 som denna serie av konferenser inleddes i London, och jag tillhörde en av de relativt få som få var där på ministernivå.

Det var brittiske utrikesministern William Hague som stod värd, vi hade i någon utsträckning hjälpt till och till dem som skulle komma hörde USA:s Hillary Clinton.

I sista stund stoppade dock väderproblem hennes medverkan.

Då var det främst säkerhetsaspekterna av den snabba utvecklingen av nätet som var i fokus, även om jag och andra förde in frågan om friheten på nätet i diskussionerna.

Förra året skedde så en uppföljande konferens i Budapest, men årets konferens i Seoul blir med all sannolikhet betydligt större.

Dit kommer nu ca 1.000 deltagare från ett 80-tal länder runt om i världen. Och alldeles självklart spelar vi från svensk sida en betydelsefull roll på konferensen.

Jag skulle tro att vi nu också kommer att få en diskussion om hur det globala ansvaret för nätets utveckling egentligen ser ut. Den modell som ju fungerat väl hitintills ifrågasätts inte bara av de auktoritära staterna utan också av andra.

Innan jag satte mig på planet hit till Frankfurt hade jag möjlighet att träffa två höga företrädare för den syrisk-ortodoxa kyrkan i Damaskus för en diskussion om tillståndet i Syrien.

Deras vädjan var främst en vädjan att vi i arbetet för en snar fred också skall lyssna till alla dem som vare sig företräder regimen eller den väpnade oppositionen, och större delen av landets kristna minoritet måste med all sannolikhet räknas till denna kategori.

Med hänvisning till historien var de mycket skeptiska till tankar på utländsk intervention i den ena eller andra formen i landet, men angelägna om att en fred skulle komma så snart som möjligt. Ju längre konflikten pågår, ju svårare kommer freden ju att bli.

Det var ett mycket värdefullt samtal, och jag lovade at vi skulle se vilka möjligheter vi har till humanitär hjälp som mer direkt når också dem.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: