Knappast ljust vid Nilen

STOCKHOLM: Bland dagens olika möten var det med EU:s särskilde representant för länderna omedelbart söder om Medelhavet Bernardino Leon det viktigaste – om än inte nödvändigtvis det mest uppmuntrande.

Under de senaste månaderna har han tillbringat en betydande del av sin tid i Egypten i försök att se om det går att påverka utvecklingen där i rätt riktning.

Ett tag såg det ju också ut som om de diplomatiska ansträngningarna skulle kunna mildra spänningen i landet åtminstone något.

Nu kom han så gott som direkt från nya samtal i Kairo, delvis i samband med Catherine Ashtons nya besök där alldeles nyligen.

Inget kan dölja att situationen nu präglas av en påtaglig konfrontation mellan å den ena sidan regimen och alla dess anhängare och å den andra först och främst det muslimska brödraskapet.

Misstron är massiv, ingen är beredd att ta något första steg, repressionen är stark och under tiden fortsätter den grundläggande ekonomiska och sociala situationen i landet att försämras.

Och till bilden skall också läggas ett tilltagande våld från jihadistiska grupper främst i Sinai med allt vad detta kan komma att innebära.

Det är inte lätt att se någon snabb väg ut ur detta.

Regimen säger att den fortsätter på den utstakade vägen med en ny författning och därefter nya val, men med ökade motsättningar i samhället och tendenser till mer våld framstår detta knappast som särskilt realistiskt. Undantagstillstånd råder, och ingen vågar säga någonting bestämt om hur länge så kommer att fortsätta att vara fallet.

Jag har svårt att se att någon förändring kan komma innan man på bägge sidor inser att den nuvarande kursen riskerar att leda landet i fördärvet.

En rapport från en internationell bank i dag noterar lakoniskt att Egypten inte ens kan komma tillbaka till den ekonomiska situation man hade innan Mubarak störtades om det inte sker en fullständig politisk normalisering, och till en sådan förefaller det för dagen att vara mycket långt. Snarare håller situationen på att försämras genom de tendenser till ökat våld vi nu ser.

Utrymmet för insatser från omvärlden är nog dessvärre relativt begränsade just i den situation som råder just nu.

Men dels förblir det viktigt att vi håller kanaler öppna för det som kan komma längre fram och dels är det viktigt att vi är tydliga med vår principiella position i förhållande också till andra situationer i andra länder.

Många blickar riktas mot Egypten.

Tidigt i morgon bär det så av för några dagar i Turkiet för att från dess horisont få en bättre bild av de olika utmaningarna i den delen av världen.

Jag börjar under torsdagen i Ankara med såväl premiärminister Erdogan som olika tankesmedjor och olika bedömare, och fortsätter sedan ner till Bodrum vid kusten för mer informella diskussioner under främst fredagen.

2 Responses to Knappast ljust vid Nilen

 1. flyktingar skriver:

  Nobelpriset i kemi

  ”Chemistry in cyberspace”

  Borde vara i utrikesministerns smak…

 2. Stefan Johansson skriver:

  Som vanligt insiktsfullt delgivet till oss som står utanför.
  Idag har varit en märklig dag i svenska tidningar. Trots allt som händer i världen så har fokus varit på hur tv-avgiften betalas till Sagerska.
  Hur hanterar Ni och andra politiker det faktum att icke-nyheter får utrymme att spela på medborgares och väljares känslor. I det här fallet blir ju själva poängen löjlig om man väljer att tänka efter.
  Många tack för din fantastiska blogg.
  Stefan Johansson

%d bloggare gillar detta: