Söndag kväll hemma i Stockholm

STOCKHOLM: Så är jag tillbaka här igen efter dygnen med olika diskussioner först i Dubrovnik och därefter i Visby.

Hjalmarsson-stiftelsens årliga konferens i Visby samlar alltid en intressant skara tänkare och analytiker och även detta år sträckte sig kretsen av deltagare från Washington till Moskva.

I fokus i år stod tämligen självklart utvecklingen vad gäller EU:s Östliga Partnerskap och de olika utmaningar som är att förvänta i det avseendet framöver.

Här står vi nu inför avgörande dagar inte minst för Ukraina, eftersom den speciella mission som Europaparlamentet tillsatt vad gäller främst frågan om den fängslade Yulia Tymoshenko förväntas komma med sin slutrapport om lite mer än en vecka.

Och den kommer med all sannolikhet att bli avgörande för huruvida det kommer att bli möjligt att underteckna det viktiga avtalet mellan Ukraina och EU i samband med toppmötet i slutet av november.

Flygresorna under de senaste dygnen har också inneburit lästid, med Försvarsmaktens perspektivplanering liksom rapporten från Boston Consulting Group om Sveriges ekonomiska utveckling som intressanta och viktiga dokument som pekar på utmaningar som ligger framför oss i viktiga avseenden.

Den senare rapporten är ju mycket berömmande vad gäller de reformer vi i olika skeden genomfört och den utveckling av vår ekonomi som därmed blivit möjlig.

Men samtidigt pekar den på vikten av att gå vidare. Världen står, som bekant, inte stilla och vi måste fortsätta att förbättra vår position i olika avseenden.

En genomgång av olika mätningar av företagsklimatet i olika länder i senaste numret av Ekonomisk Debatt kommer till liknande slutsats i bägge avseenden.

Och perspektivplaneringen från Försvarsmakten pekar på de långsiktiga problem med avvägningar och prioriteringar som ju känns igen från försvarsdebatten i de flesta andra länder just nu. Men det gör dem självfallet inte enklare.

Men detta blir frågor som försvarsberedningen i sitt fortsatta arbete, efter den säkerhetspolitiska rapporten, måste ta tag i och försöka att leverera trovärdiga svar på.

Vikten av det tror jag är uppenbar för de flesta.

Och där skall inte den europeiska dimensionen glömmas bort. Samarbetet i försvars- och säkerhetsfrågor står ju på dagordningen när EU:s stats- och regeringschefer träffas i december.

Det blir ett viktigt möte.

Närmast stundar för mig några dagar av arbete här i Stockholm.

I morgon besöker jag t ex Business Sweden för att diskutera det viktiga arbete de gör – i nära samarbete med Ewa Björling – för att öppna dörrar för våra företag runt om i världen.

Nyss var ju t ex såväl Fredrik Reinfeldt som Ewa Björling i snabbväxande Mexico på ett besök där dessa frågor stod i centrum.

Det blir väl ett och annat övrigt under de närmaste dagarna, och mot slutet av veckan kommer jag så att resa till Turkiet för olika samtal.

Och det saknas förvisso inte frågor att diskutera där.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: