Åter till vackra Visby

VISBY: Så var jag då anlänt hit till Visby för den konferens som Hjalmarsson-stiftelsen ordnat här tidig höst under de senaste decennierna.

Och det är mycket som hänt under dessa decennier.

Konferensens började långt innan Sovjetunionen hade gått hädan och det blivit möjligt att tala om Sverige som full deltagare i det europeiska samarbetet.

Och har sedan dess haft intensiva diskussioner när våra östliga grannar efter inledande motstånd kunnat ta sina viktiga steg in såväl Nato som EU.

I år är det arbetet med EU:s Östliga Partnerskap som kommer att stå i centrum för våra diskussioner. Det är ju ingen tvekan om att detta blir en stor fråga på höstens europeiska agenda.

Utmaningarna har jag diskuterat här vid åtskilliga tidigare tillfällen, och det finns ingen anledning att revidera vad jag skrivit då.

Men nu hoppas jag att vi kommer att få anledning att diskutera utmaningar och möjligheter också i perspektivet bortom toppmötet i Vilnius i november.

Det kommer att handla om perspektivet fram mot toppmötet därefter, som ju kommer att äga rum i Riga hösten 2015 under det lettiska ordförandeskapet.

I Dubrovnik handlade mina diskussioner av lätt insedda skäl främst om regionens olika frågor, även om det var energipolitik som stod på den officiella dagordningen.

Inte minst diskuterade vi möjligheterna för Bosniens politiska ledare att komma samman om lösningar på de frågor som i dag blockerar såväl genomförandet av Bosniens SAA-avtal med EU som landets möjligheter att lämna in en trovärdig ansökan om medlemsskap i EU.

Den kommande veckan blir viktig. Lyckas man då i samtalen i Bryssel komma fram till en lösning kan plötsligt också Bosniens europeiska perspektiv ljusna på ett mycket påtagligt sätt.

Och det tror jag skulle vara mycket viktigt inför det bosniska valåret 2014 liksom inför alla de diskussioner som kommer att föranledas av att det då gått 100 år sedan de skott i Sarajevo den 28 juni 1914 som kom att inleda den stora europeiska katastrofen.

Det kommer att bli intensiv diplomati kring Bosnien under den kommande veckan, men vad det hela kommer att sluta i återstår att se.

Vi har nog alla lärt oss att osvuret är bäst.

Men nu har jag då växlat från Adriatiska havets strand till Östersjöns dito med de förändrade perspektiv dom ligger i detta.

Och här planerar jag nu att stanna till någon gång under söndagen.

Det var inte så länge sedan jag var här i Visby senast, men det gör inte återkomsten mindre angenäm.

2 Responses to Åter till vackra Visby

 1. mrmhalland01 skriver:

  Eftersom kommentarsfunktionen stängs snabbt på varje inlägg måste jag ställa en fråga här som inte relaterar till dagens inlägg.

  När ni diskuterar frihet och säkerhet på nätet; tar ni någonsin upp frågan om hur data ska lagras på ett säkert och beständigt sätt ?

  Vi har passerat hålremsor, magnetband, disketter i många format, DAT-band, hårddiskar, minneskort, CD-skivor, DVD etc.

  De flesta av dessa media kan inte läsas med dagens utrustning.

  Idag lagras det mesta på servrar med div. ride-system och till och med i ”molnet”.
  Detta har ju visat sig väldigt olämpligt för känsliga data eftersom initierade människor kan använda och sprida uppgifter på ett oönskat sätt.

  Det vore nog önskvärt om man kunde komma överens om ett lagringsmedia som är beständigt så länge som vi kan se idag.
  Det gäller ju inte bara att skydda för dagen känsliga uppgifter utan inte minst att spara data för eftervärlden.

 2. Urban, Dalarna skriver:

  @mrmhalland
  det är mkt värre än så. det är inte bara fråga om fysiska media, som du nämner. det gäller även filformat, fysiska gränssnitt, filsystem, och operativsystem. jag räknar kallt med att behöva konvertera mitt eget elektroniska arkiv, media och format mm, minst en gång per 10 år. det enda säkra är det optiskt läsbara…

%d bloggare gillar detta: