Nätets snabbt växande utmaningar

STOCKHOLM: Möten, genomgångar och diskussioner från dagens början till dagens slut.

Så blir det när man varit borta en vecka.

På eftermiddagen samlades vi i det strategiska råd vi bildat för att diskutera en del av de snabbt växande utmaningarna på cyberområdet.

Rådet samlar ju olika tankesmedjor, myndigheter och forskare kring en dialog om olika strategiska utmaningar som vi står inför.

Och på cyberområdet är de sannerligen betydande.

Nätfrihet har ju varit en fråga där Sverige gått i spetsen för det internationella arbetet under de senaste åren, och där vi ju också haft betydande framgångar.

Det arbetet kommer vi alldeles självklart att fortsätta.

Till detta kommer så alla de viktiga frågor som faller under rubriken cybersäkerhet.

Och nu handlar ju den internationella debatten allt mer såväl om hur vi skall skydda oss mot olika former av avlyssning som om vad som händer om olika stater börjar planera för offensiva nätoperationer som kommer det öppna kriget mycket nära.

Allt detta visar på det snabbt växande behovet av en internationell diskussioner om möjliga normer och regler för staters uppträdande på nätet.

En del av detta kan mycket väl vara ett konstaterande av att regler som gäller i övrigt gäller också här – allt från skyddet av medborgerliga fri- och rättigheter till allt det som ryms inom krigets lagar.

Med med all säkerhet finns det utmaningar som inte helt ryms inom dessa ramar, eller där det i alla fall kan behövas uttrycklig bekräftelse på att det är just dessa som gäller.

Till detta kommer så diskussionerna om det sätt på vilket nätet administreras och dess regelverk växer fram. Den modell som ju varit eminent framgångsrik under de gångna decennierna har ju kommit att ifrågasättas allt tydligare av olika stater.

Tillsammans är det ingen tvekan om att detta ger bilden av ett nytt och snabbt växande område också för utrikespolitiken.

Om Sverige är väl rustat för detta eller inte kan säkert diskuteras, men alldeles uppenbart är att det är ett område som vi också med utgångspunkt i våra egna nationella intressen måste ägna starkt ökad uppmärksamhet åt under kommande år.

Diskussionerna i strategiska rådet under eftermiddagen visade också att olika aspekter på denna fråga nu ses som viktiga för de olika institutioner, myndigheter och andra som vi hade företrädda.

Om lite mer än två veckor kommer jag att vara i Seoul i Korea för den stora internationella konferens om nätfrågor som ordnas där som uppföljning på tidigare års konferenser i London och Budapest.

Då kommer det att vara möjligt att ta temperaturen på den internationella dialogen, och då kommer det också att vara möjligt att peka på vägar framåt i den.

4 Responses to Nätets snabbt växande utmaningar

 1. Forget The World Wide Internet for a while, and concentrate on the International Main Mass Media, Television, Radio and News Paper.
  The main news media dominate our world, and is still the Power tool No 1.
  ”Journalism” is a myth and in most cases the real culprit, triggering the world problems.
  The Main International News Medias impact should be the subject for scrutiny.
  It is not what we think it is or dream what it is.

 2. Gustav Perman skriver:

  En stor nyhet är att UD skickar in 5 miljarder årligen till FN utan att man vet att de gör nytta.Det vore trevligt att få en liten kommentar kring detta.
  Tänk om man kunde ta en liten del av dessa pengar och stärka säkerheten i Östersjön genom att komplettera de hemvärnsmän som nu skall försvara Gotland.Våra baltiska grannar skulle nog uppskatta detta.

 3. Hur skulle det vara om du Carl Bildt någon enda gång erkänner att du har fel som t.ex. i fallet med biståndsministerns lön. Det är inte alls regel att lönen tas från biståndspengar som du påstår.

 4. claudius49 skriver:

  En fråga till Utrikesminister Carl Bildt: Vilken kommentar vill Du ge med anledning av Israels PM Netanyahus tal i FN, den 1 oktober? Främst med anledning av vad han sa om Iran, och Irans president Hassan Rouhani.

%d bloggare gillar detta: