Nätfrihet – och bra dag för FN

NEW YORK: Ny morgon här, och en ny dag fulladdad med frågor och möten.

Och det börjar med ett seminarium som vi ordnar tillsammans med International Peace Institute kring frågan hur vi skall föra vårt arbete med nätfrihet framåt.

Vi vann ju en betydande seger genom resolutionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter, men de som har en annan syn fortsätter att försöka påverka global syn och globala principer på ett sätt som inskränker nätfrihetens möjligheter.

Och det gör de inte minst genom olika tankar på någon form av global styrning som skulle förändra karaktären på nätet i en riktning som öppnar upp mera för de stater som vill inskränka och censurera.

Så kring dessa frågor sitter vi ner för en diskussion någon timme denna morgon.

Sedan blir det dags för mig att rusa över gatan till FN-byggnaderna för att tillsammans med Mexico leda mötet kring fördraget för att förbjuda varje form av kärnvapenprov, det s k CTBT-fördraget.

Detta är ju en mycket viktig byggsten i arbetet att förhindra ytterligare spridning av kärnvapen och därmed också bereda vägen för en successiv minskning av de existerande arsenalerna.

Och här har vi ju haft en ledande roll under de senaste åren.

Mycket under denna dag här kommer annars att kretsa kring Syrien.

Förhoppningen är att det efter beslut i OPCW i Haag skall vara möjligt att få ett beslut i FN:s säkerhetsråd under eftermiddagen om hur förstörelsen av Syriens kemiska vapen kommer att gå till.

Samtidigt diskuteras nu intensivt möjligheten att sätta ett datum för den fredskonferens som ju går under beteckningen Geneve 2. Jag skulle tro att också det arbetet kommer att lyckas framåt kvällen.

Då träffar jag också FN-medlaren Lakhdar Brahimi för närmare diskussioner om detta.

Och under dagen träffar jag också FN:s humanitäre chef Valery Amos för att fortsätta diskussioner om möjligheten till starkare skydd för det rent humanitära arbetet i Syrien.

Vi stöder ju ansträngningarna att få till stånd en separat resolution av säkerhetsrådet om just detta.

Och kanske kan också det arbetet röra sig lite framåt under dagen.

Det har förutsättningar för att bli en bra dag för FN – och i alla händelser en hektisk dag för mig.

2 Responses to Nätfrihet – och bra dag för FN

 1. Jag forstar mycket val att du har valdigt mycket att sta i! Aven fatt en minute over att aktivera dessa kommentarssidor!
  Men det har vi alla att ‘sta i’, i de mest skilda omraden som borde anga alla.
  Jag kanner en brinnande lust att halla ett balanserat ”brandtal” i F.N, och helt utan manuskript, och pa en rad olika amnen som du anger.
  Allt hanger faktist ihop.

  Jag har med all sakerhet alla credentials nodvandiga for det fria ordet i denna hogborg i N.Y som att fragmentarisk ge uttryck for dessa pa Natet i Cyberrymden och med ett ”internetsprak” som manga bok, radio och den fortfarande so orattvist dominerande televisionsaldern borde lara sig att ”lasa” i detta sprakforbistringens tidevarv av The Medium is The Message.
  Jag ar nu i min alder och visdom beredd att bli medlem i vilket politiskt parti som helst, sa lange ordet ar fritt dar.
  http://www.swedish.homestead.com/ASK_SJOLANDER.html

  (DAGENS JURIDIK)

 2. Det som att kasta parlor pa svinen om du inte uppdaterar kommentarsidorna!

%d bloggare gillar detta: