Bra att KU kommer att granska Ekots uppgifter

NEW YORK: Låt mig först, med anledning av saker hemma, säga att jag mycket varmt välkomnar att de uppgifter som Ekot fört fram om ”Gunilla Carlssons lön” nu kommer att granskas av riksdagens konstitutionsutskott.

Även om jag kanske inte har några större illusioner om att Ekot kommer att ge den redovisning vi ser fram mot att göra för KU samma braskande uppmärksamhet välkomnar jag självfallet denna möjlighet.

Systemet med avräkningar mot biståndsbudgeten är i sina huvuddrag väl känt, öppet redovisat och i överensstämmelse med det internationella regelverket.

Just denna sak har dock inte i någon större utsträckning varit föremål för uppmärksamhet i New York.

Här har min dag handlat om IMF:s bedömningar av den globala ekonomin, FN:s arbete med att eliminera Syriens kemiska vapen, Henry Kissinger:s syn på världsläget, diskussioner om Afghanistan inför presidentvalet, samarbete med USA om olika frågor i Europa, stöd till stadsbyggande i Palestina och dessutom en serie av bilaterala överläggningar där Afrikas Horn och Irans nye utrikesminister Zarif måhända förtjänar att noteras speciellt.

Rimligt hektiskt, kan man kanske säga.

Och i morgon fortsätter det i samma tempo.

Då lämnar dock Fredrik Reinfeldt New York för sitt viktiga bilaterala besök i Mexico. Han landar i Mexico City fram mot kvällen, och då kommer redan Ewa Björling att vara på plats.

Innan dess hinner dock Fredrik Reinfeldt och jag på morgonen träffa Atlantic Council och dess olika experter för att lyssna på deras bedömningar av olika framtidsfrågor, och jag kommer sedan att fortsätta med en del av dessa frågor under lunch.

Men på programmet står också mycket annat, och bland detta inte minst ett viktigt möte med vängruppen för Syriens demokrati under eftermiddagen.

Inte minst handlar det mötet om vårt stöd till Syriens demokratiska opposition. Där kommer jag att tala på vägnar av alla de nordiska och baltiska länderna.

På kvällen har vi i EU-kretsen sedan middag med USA:s John Kerry för att diskutera olika gemensamma globala utmaningar.

Samtalsämnen kommer ty följande inte att saknas.

2 Responses to Bra att KU kommer att granska Ekots uppgifter

  1. Error pa en av dina rapporter, inga kommentarer!!
    Uppdatera dem!

  2. nubbe skriver:

    Glöm då för guds skull inte att ta upp den kristna minoritetens situation i Mellanöstern när du sitter på middagen

%d bloggare gillar detta: