Med Syrien i fokus

VILNIUS: I dag fortsätter vi i alla fall fram till lunch det informella mötet med EU:s utrikesministrar här.

I går det utvecklingen av det försvarspolitiska samarbetet, situationen för det Östliga Partnerskapets olika länder och självklart också frågan om Syrien som dominerade våra diskussioner.

Och när vi börjar i dag finns också USA:s utrikesminister John Kerry med oss för att diskutera situationen i Mellersta Östern.

Ursprungligen ville han komma för att diskutera fredsprocessen mellan Israel och Palestina, men det säger sig självt att dagordningen sedan dess förskjutits i riktning Syrien.

Så det är sannolikt att det blir frågan som kommer att dominera de närmaste timmarna.

Informella möten som dessa leder inte till beslut eller slutsatser, men mot slutet av vårt möte i dag kommer Catherine Ashton på sin presskonferens att ange utgångspunkterna för EU:s syn i denna fråga.

Att det finns olika nyanser i frågan är knappast sensationellt, men gårdagens diskussion visade dock hur mycket det faktiskt finns som förenar oss också i denna fråga.

När vi så är klara här flyger jag upp till Riga för att dels delta i den årliga säkerhetskonferensen där och dels i kväll ute i Jurmala i en lite mindre krets mer i detalj diskutera situationen i södra Kaukasus i allmänhet och Georgien i synnerhet.

8 Responses to Med Syrien i fokus

 1. micke.ahlborg skriver:

  Europa måste hålla ihop och stödja USA. Vi KAN inte ha en situation där stater använder gas mot sin egen befolkning utan att omvärlden agerar. Att Putin inte tycker det verkar göra något och att Khamenei nu också börjar bullra är inte så konstigt då de är ledare i länder som har en lång tradition av att staten begår våld mot sin egen befolkning. FN i all ära, men det fungerar inte, EU måste sluta upp tillsammans med USA!

 2. Om ”vi” ar allierade ar ”vi” inte neutrala langre.
  Da avstar jag fran fortsatta kommentarer, till dess vi blir neutrala.
  All the best!

 3. Claes Nilsson skriver:

  Bäste Carl Bildt,
  Om du missade tillfället vid Obamas besökt så har du nu chansen igen. Nu när du träffar John Kerry bör du ge den amerikanska administrationen det staka rådet att avstå från en attack/militär vedergällning mot Syrien. En attack gynnar absolut inte någon och . kommer med hundra procents säkerhet att förvärra situationen i Syrien och i regionen i sin helhet. En än större KATASTROF helt enkelt!
  Nu när både Ryssland och Iran hotar USA vid en militär attack mot den Syriska regimen så har USA en chans att visa den största styrkan en stor militärmakt kan visa upp. Respekt och ödmjukhet inför andras synpunkter.
  Att lyssna på den överväldigande kritiken mot ett militärt ingripande och avstå från attack är INTE ett tecken på svaghet, tvärtom!
  Det sätter då också en större press på Ryssar och Iranier att hjälpa till att få stopp på eländet.

 4. nubbe skriver:

  Hoppas du tar upp med Kerry hur de tänker lösa de kristnas situation.

 5. bildterberg skriver:

  Syrisk gasattack filmad:

 6. bildterberg skriver:

  Gasattack nr 2:

 7. nubbe skriver:

  CB när ska du blogga och dela med dig dina tankar kring de kristnas situation i mellanöstern? Denna minoriteten har lidit sedan Irak krigets början och du nämner inte en enda gång hur man skall lösa detta problem. Mitt förslag och den enda lösningen är att skapa en frizon i Irak för den kristna minoriteten såsom man har gjort för kurderna……Jag vill gärna höra dina åsikter kring detta. Nedan ytterligare en bra artikel kring denna fråga.

  Snart inga kristna kvar i Mellanöstern
  Sveriges kristna råd: Religiös samexistens förstörs när extremister tar över

  DEBATTÖRERNA: Presidiet för Sveriges kristna råd:
 Anders Arborelius, biskop, Stockholms Katolska stift.
Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop, Syrisk ortodoxa kyrkan
. Pelle Hörnmark, föreståndare, Pingst fria församlingar i samverkan. 
Anders Wejryd, ärkebiskop, Svenska kyrkan
. Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.
  Sveriges kristna råd representerar 25 medlemskyrkor som fördelar sig i fyra kyrkofamiljer. Rådet länkar samman medlemskyrkornas arbete inom flera olika områden.
  DEBATTEN: I skuggan av krig och oroligheter har förföljelsen av kristna tilltagit i Irak, Egypten och Syrien. Kyrkor förstörs, kyrkliga ledare mördas och kidnappas och människor fördrivs. Sveriges kristna råd ser med stor oro på utvecklingen och vädjar till världssamfundet att göra allt det kan för att hejda den.
  Mellanöstern polariseras och radikaliseras. Det mänskliga lidandet är oerhört i Syrien och Egypten. Kristna flyr sedan flera år Irak. Framtiden intecknas och förstörs. Den samexistens som funnits mellan olika etniska och religiösa grupper omöjliggörs.
  Egyptens kristna har i århundraden levt sida vid sida med sina muslimska grannar. Många har kämpat tillsammans för demokrati under den arabiska våren. Upptrappningen av våldet i det politiskt destabiliserade Egypten förlamar nu samhällets alla viktiga funktioner och skördar offer av döda och skadade människor. För extremistiska grupper har landets kristna befolkning, inte minst den Koptisk ortodoxa kyrkan, blivit en måltavla för hat och förakt. Samtidigt nås vi av uppmuntrande exempel som berättar om muslimer som under oroligheterna skyddat kyrkor med sina egna kroppar.

  Den koptisk ortodoxa kyrkan har under 1 900 år varit en självklar del av det egyptiska samhället, oavsett statskick och politiska omständigheter. Koptisk betyder helt enkelt egyptisk. Kyrkan och folket har gett mänskligheten ett rikt kulturellt och andligt arv. Genom kyrkans rika bön- och klosterliv har man burit fram böner för sitt samhälle, samtidigt som man haft ett starkt socialt engagemang för de allra fattigaste. De senaste veckorna har kyrkor med ett kulturellt arv från 200-talet förstörts och oroligheterna har begränsat kyrkans sociala arbete avsevärt. Religiös och etnisk samlevnad sitter allt trängre när moderata krafter förlorar mot extremister och när gamla oförätter och obalanser ska rättas till med hat och vedergällning.
  Det har gått mer än 100 dagar sedan två biskopar i Aleppo i Syrien kidnappades. De är fortfarande försvunna. Efter detta har ytterligare kidnappningar och mord skett av präster i landet, vilket kan ses som en varning och ett hot för att fördriva den kristna minoriteten från sina hem och sitt land. Enligt en rapport från Agenzia Fide fanns det endast 1 000 kristna kvar i Homs (februari 2012) jämfört med 160 000 kristna tillhörande olika kyrkor innan kriget i Syrien började. Detta är bara en av ett stort antal rapporter.

  Vi gläds över beslutet att öppna Sverige för flyktingar från Syrien och vi kommer att genom samarbetspartners söka påverka fler europeiska länder att göra detsamma. Genom våra olika kyrkliga flyktingorgan stödjer vi flyktingmottagandet i bland annat Jordanien och Libanon och vädjar om fortsatta gåvor.
  Den arabiska våren har förbytts i höst. Kristna i Mellanöstern behöver vår solidaritet.
  Vi utmanar världssamfundet att spela sin roll fullt ut för fred och demokrati i området.

  Vi vädjar till de permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd att söka lösningar som inte blockeras av veton för att stoppa våldet och sönderfallet av länder i Mellanöstern.
  Vi ber för alla drabbade och om att de som kan hjälpa eller påverka inser sitt ansvar.
  Anders Arborelius
  
Dioscoros Benyamin Atas
  Pelle Hörnmark
  
Anders Wejryd
  Karin Wiborn

%d bloggare gillar detta: