Vackert i Visby

VISBY: En vacker morgon i den vackra staden mitt i Östersjön och dess värld.

Och i går kväll hade vi åtta utrikesministrar och våra medarbetare först kort rundvandring och sedan både trevlig och viktig arbetsmiddag mitt bland de gamla bildstenarna i Gotlands Fornsal.

Här kanske mer än någon annanstans ser man hur Östersjövärlden handlat och levt tillsammans under årtusenden, och under en betydande del av denna tid var det just Gotland som var centrum i denna värld.

Men våra diskussioner i går kväll handlade inte främst om historien utan om de utmaningar vi står inför under de kommande dagarna, veckorna och månaderna.

Med Stefan Füle från EU-kommissionen diskuterade vi utvecklingen i det Östliga Partnerskapets olika länder och vad som kan förväntas i olika avseenden under de kommande månaderna.

Alldeles uppenbart är att man från Rysslands sida nu utvecklar en aktiv politik för att försöka att stoppa de länder som förklarat att de vill gå vidare med associerings- och frihandelsavtal med EU.

Vi har sett det med stor tydlighet gentemot Ukraina, men retoriken mot Moldavien har också skruvats upp på ett anmärkningsvärt sätt, och just nu är det uppenbart att man också försöker pressa Armenien att bryta den samarbetskurs med EU som man sagt sig vilja följa.

Den alternativa visionen är att få dessa länder att gå in i den tullunion som Ryssland skapar, men att det knappast är någon harmonisk hamn visar de konflikter vi sett under den senaste tiden mellan ryska och vitryska intressen.

Även om situationen i den region vi kallar EU:s sydliga grannskap är dramatisk just nu är det kanske i detta östliga grannskap som vi faktiskt står inför våra viktigaste uppgifter under de närmaste månaderna.

Betydelsen av det som nu sker får alls inte underskattas.

Vi ser brutalt maktspråk av en art vi inte sett på länge riktat i grunden mot självständiga staters möjlighet att själva välja sin politiska och ekonomiska kurs.

Och naturligt nog hade vi en rätt inträngande diskussion om detta.

Men alldeles självklart har vi också diskuterat situationen i Syrien.

Användande av kemiska vapen är ett utomordentligt allvarligt brott mot internationella åtaganden, och det säger sig självt att alla länder har en skyldighet att reagera.

För oss är det naturligt att se FN som den främsta ramen för de reaktioner som är en nödvändighet, och för att på ett eller annat sätt ställa de ansvariga för det som med all sannolikhet har hänt, till ansvar.

Och vi diskuterar olika tankar i det avseenden.

Nu på förmiddagen fortsätter vi våra diskussioner också om andra frågor, inklusive vårt mer konkreta samarbete mellan de olika utrikesförvaltningarna.

Också energisamarbetet i Östersjö-regionen, med de stora investeringar vi gör för att knyta samman de baltiska och de nordiska elmarknaderna, kommer vi att beröra, även om detta arbete ju i allt väsentligt går framåt enligt plan.

Efter lunch med landshövdingen i hennes residens återvänder vi så till våra respektive nordiska och baltiska huvudstäder.

Och i alla fall sex av oss ses ju redan på fredag i Vilnius i Litauen.

Innan dess har vi dock besöket av president Obama i Stockholm och delvis också det viktiga G20-mötet i St Petersburg.

8 Responses to Vackert i Visby

 1. tompasss skriver:

  Och i morgon kommer krigsförbrytaren Obama Sverige…

 2. Ja ja, stanna dar du ar och sag till Obama att han kan overnatta pa Oland i Kungens slott istallet for stallet, eller i Stockholm.
  Du och Fredrik kan nastan simma over for en pratstund.
  KTH kan video mejla sitt stuff till Obama.
  Kungen kan ta sista sommarbadet pa Oland.

  http://www.turesjolander.com/ELECTRONIC-SPACE.html

 3. Carina Rydberg skriver:

  Det finns nu bevis för att det var Barack Obama som stal Julian Assagens datorer. Se min blogg: http://www.boktipset.se/blogg/carinarydberg/2013/09/03/julian-assange-barack-obama-stal-mina-datorer/

 4. Verkar kalkylerat: Royal Baby.
  och herr O’Neil + Madde

  Just nar miljoner Syrier invandrar permanent.

 5. Leo Occam skriver:

  I stället för en färgglad dalahäst, som vi så ofta presentar utländska dignitärer så vill jag rekommendera Gunnar Myrdals bok ”An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy”, 1944.

  Arbetet bakom boken är ett bra exempel på hur Sverige många gånger har hjälpt omvärlden med förnuftiga råd och anvisningar. Studien var även finansierad av Carniege Institution of Washington vilket påminner om våra länders historiskt goda samarbete.

  Boken behandlar uppenbart frågor som ännu engagerar president Obama. De är ju självfallet hjärtefrågor för honom.

  Kanske går det att få tag i ett signerat ex från socialdemokraternas arkiv ? Det vore fint.

 6. Al Jazeera sager 14.000 Syrier till Sverige.
  Sverige maste nu vara mycket mer transparent betraffande resten av overenskommelser av vad som nu kommer ut efter USA visiten.
  Min instinkt sager bl.a. att fortsatta samtal med de Baltiska staterna nu sannolikt kompliceras och riskeras som vart forhallande med Ryssland redan ar sa brackligt.
  Obama behover ”ges” mer tid for for en battre strategi. Sveriges Riksdag skall ges demokratiskt utrymme och omedelbart tillfalle att samverka i detta mycket
  hastigt tillkomna politiska ”experiment” Obama skisserar, dar alla lander kommer att blir inblandade.
  Den storre majoriteten av de flesta landers befolkning ar emot de planer som presenteras om ett militart anfall i Syrien.
  Det ar F.N. huvudsakliga uppgift att lyssna till folkviljan och inte till enskilda makthavare.
  Det finns faktiskt en mangfald av effektiva sanktioner som kan ersatta den har typen av militara vald aktioner med sitt ursprung fran redan ”blodad tand”.

 7. bildterberg skriver:

  Israeliska uppgifter om syriska regimens användning av
  kemiska stridsmedel blir mer och mer ifrågasatta även i USA:

  http://www.businessweek.com/news/2013-04-23/israeli-intelligence-says-syria-using-chemical-weapons#rshare=email_article

  Skärpning, Obama! Vi vill inte ha krig, speciellt inte baserat
  på imbecilla, lättgenomskådade lögner!

 8. bildterberg skriver:

  Ryktena om den saudiske mossadagenten Bandars
  inblandning i den kemiska psy-open i Syrien har inte avtagit.

  http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MID-01-030913.html

%d bloggare gillar detta: