Bra med FN:s säkerhetsråd

STOCKHOLM: Alldeles självklart har det varit situationen kring Syrien som fortsatt att dominera mina timmar också denna dag.

Men bra var att mitt i detta tillsammans med bl a Birgitta Ohlsson hinna med några timmars diskussion med den församlade skaran av våra svenska ambassadörer om utvecklingen inom EU just nu och inför de kommande åren.

EU-politik är ju numera knappast utrikespolitik utan i växande grad inrikespolitikens förlängning med den växande betydelse som samarbetet har på ekonomins och samhällslivets alla övriga områden.

Men vid sidan av det faktum att vi är aktivt pådrivande för en starkare och mer aktiv gemensam utrikes- och säkerhetspolitik inom EU spelar ju våra ambassader inom och utom EU en viktig roll när det gäller arbetet med alla andra frågor.

Så det blev en livaktig, trevlig och påtagligt framåtsyftande diskussion. Som det skall vara.

Men annars har det varit Syrien. Kontakt med kollegor. Värdering av det folkrättsliga läget. Stöd till FN för dess arbete just. Och inte minst en del media – intresset är, på goda grunder, stort.

Viktigt i dag var att den brittiska regeringen sade att de nu går till FN:s säkerhetsråd med frågan, och det var ett besked som jag välkomnade.

Vi har ett allvarligt övergrepp, och vi har en allvarlig regional och internationell situation. FN:s säkerhetsråd har ett tydligt ansvar.

Men, som jag kom att uttrycka saken i Aktuellt i kväll, FN:s säkerhetsråd är ingen doa-doa-kör, utan en institution där 15 stater seriöst har att överväga om seriösa utmaningar och gemensamt försöka komma fram till slutsatser.

Och det är långt ifrån säkert, för att uttrycka mig försiktigt, att det kan klaras av på bara någon minut. Än har rådet i dess helhet inte ens sammanträtt i frågan.

Viktigt är självfallet att FN:s inspektörer kan fortsätta sitt arbete. I dag har de åter varit ute i de berörda områdena.

Rimligt är väl att de, när de är klara med detta arbete i Damaskus, återvänder. De övriga platser de kom till Syrien för att undersöka kan nog i ett akut läge som detta vänta.

Och sedan är det självklart en förhoppning att de har möjlighet att redovisa sina slutsatser så fort det går.

Jag har inte haft anledning att rubba de bedömningar jag tidigare redovisat här om vad som faktiskt inträffade morgontimmarna den 21 augusti.

Men det finns aspekter av detta som kräver tydligare svar. Och dessutom är det viktigt att det kommer bedömningar med en sådan trovärdighet att de kan övertyga en så stor del av det internationella samfundet som möjligt.

Oavsett vilka slutsatser man kommer fram till vad gäller konsekvenser och åtgärder är det självfallet viktigt att dessa omfattas av en så stor del av det internationella samfundet som möjligt.

Det är först då det man kommer fram till, eller som görs, kommer att ha en kraft som sträcker sig bortom det omedelbara.

Just nu spekuleras mycket om ensidiga militära åtgärder av vissa stater.

Jag har svårt att se att sådana är möjliga innan säkerhetsrådet ens har haft möjlighet att diskutera frågan. En sådan inledande diskussion behöver inte invänta slutrapporten från inspektörerna.

Det ideala vore självfallet att det inträffade kan leda till ett gemensamt internationellt agerande som ökar möjligheten för den politiska lösning som är det enda sättet att börja få slut på dödandet och lidandet.

Jag säger detta, och avser arbeta i den riktningen, trots att jag är plågsamt medveten om riskerna för att vi får en utveckling som kommer att leda åt det motsatta hållet.

I morgon inleds min dag med att för regeringen mer i detalj redovisa situationen och de frågor som den kan komma att ställa också oss inför längre fram.

Och sedan kommer det med all sannolikhet att fortsätta med Syrien…

19 Responses to Bra med FN:s säkerhetsråd

 1. bildterberg skriver:

  ”Jag har inte haft anledning att rubba de bedömningar jag tidigare redovisat här om vad som faktiskt inträffade morgontimmarna den 21 augusti.”

  Nej, eftersom du vet precis lika lite nu som du visste då.
  Helt logiskt och fullständigt självklart.
  Bevis är onödiga att invänta.
  Planerna måste hållas.

  http://rt.com/op-edge/us-war-iran-begins-syria-096/

 2. nubbe skriver:

  Jag hoppas att du ni även tar upp frågan gällande skyddet av den kristna minoriteten då det i högsta grad berör Sverige och framförallt Södertälje. Internationellt så bör du även föreslå att man gör en konsekvensanalys på hur man ska skydda minoriteterna i mellanöstern. Man kan inte negligera detta såsom man gjorde i Irak. För mig finns det egentligen en enda lösning nämligen en frizon för den kristna minoriteten. Här är ytterligare en väldigt bra artikel på denna problematik:

  ”Nuri Kino om hotet mot Syriens minoritetsgrupper (svt debatt)

  Amerikansk attack kan slå tillbaka mot Syriens kristna

  SYRIENKRIGET Efter gasattacken i Damaskus rapporteras att ett amerikanskt angrepp mot Assads styrkor kan komma redan i morgon. Men samtidigt strömmar vittnesmål in om den religiösa rensning som al-Qaida-kopplade rebeller nu ägnar sig åt i Syrien. ”Konvertera till islam eller fly” är budskapet. Hur ska USA skydda de kristna och alawitiska minoriteter som riskerar drabbas av fundamentalisternas terror? undrar mellanösternexperten Nuri Kino.

  I måndags ringde min vän Maria och väckte mig. Hon är född i Syrien och bor sedan tolv år i Sverige. Hon ville att jag skulle kolla min Facebooksida. Nour, en ung syriska, hade skickat en vänförfrågan och det var viktigt att jag accepterade.

  Någon minut efter att vi blivit ”vänner” skickade Nour det första meddelandet. Hon hade bilder från Tabqa, en stad i Syrien som sedan den togs över av rebellerna helt har tömts på sin kristna assyriska befolkning. Nour hade också telefonnummer och mejladresser till personer som drabbats av fundamentalistisk islam. De, offren, ville att omvärlden skulle bli medveten om deras öde.

  En grupp icke-syriska mujahedins hade drivit dem ut ur sina hem och sin hemstad. Förövarna hade ett mantra: ”Konvertera till islam eller fly”. Jag ringde upp det ena av offren för förföljelsen. Så var den morgonen totalförstörd. Vidriga historier om etnisk och religiös rensning.

  Kristna i Syrien är en utsatt mindre känd minoritet. De utgör ungefär 12 procent eller 2 miljoner av befolkningen. Tabqa är ett bra exempel på varför de har flytt från stora delar av Syrien. Staden brukade vara modern med biografer, hårfrisörer, modebutiker och restauranger. Nu när män med långa skägg och en fundamentalistisk tolkning av islam har tagit över staden är allt sådant strikt förbjudet, förklarade en flykting från Tabqa.

  Någon timme efter min intervju med flyktingen höll USA:s utrikesminister John Kerry ett tal som närmast kan liknas vid en krigsförklaring. Kerry hävdade i sitt tal att USA måste agera mot Syrien och Assad för de utsattas skull – för den grupp människor som hade drabbats av gasattacken utanför Damaskus. Och idag rapporterar NBC att USA kan komma att genomföra ett missilangrepp mot Syrien redan i morgon, torsdag.

  USA:s regering påstår sig ha bevis för att det var den syriska regimen som låg bakom det fruktansvärda illdådet. John Kerry sa i sitt tal att Läkare utan gränser hade givit USA information om patienter som led av att ha attackerats av kemiska vapen.

  Men i ett pressmeddelande förnekar Läkare utan gränser verifierad information om kemiska vapen: ”Läkare Utan Gränser kan varken vetenskapligt bekräfta orsaken till dessa symtom eller fastställa vem som är ansvarig för attacken” skriver Bart Janssens, ansvarig för Läkare Utan Gränsers verksamhet i Syrien.

  Tidigare i veckan intervjuade jag en annan syrisk flykting. Ninos har flytt till Libanon sedan några månader. Han ville veta om jag tror att NATO kommer att bomba Syrien. Han har hela sin familj kvar i landet. De flydde från rebellkontrollerade Homs till förorter som fortfarande styrs av regimen. Kristna känner sig tryggare i sådana områden, på platser där inte al-Qaida-kopplade al-Nusra-fronten eller någon annan fundamentalistisk grupp ser alla icke-sunniter som fiender.

  Ninos är rädd för en NATO-inblandning i kriget. Han tror att kristna i så fall kommer att lida ännu mer. Dubbel förföljelse. Ninos tror att kristna i så fall kommer att bli bombade tillsammans med alawiterna som utgör 15 procent av befolkningen. Kristna och alawiter, en muslimsk sekt som den syriske presidenten själv tillhör, lever sida vid sida i många delar av landet.

  Nour i sin tur fortsatte att sända mig material, mer bevis på religiös rensning. Det gör att jag undrar om John Kerry eller Barack Obama har ägnat någon tanke åt Syriens kristna befolkning, som förmodligen befinner sig på Assad-kontrollerad mark – platser som USA kan tänka sig att bomba.

  I slutet av sitt tal sade John Kerry att USA måste skydda de mest utsatta. Men kommer de lyfta ens ett finger för dem som faktiskt är de mest utsatta, med andra ord Syriens kristna?

  Om en amerikansk attack blir verklighet, eller om Syrienkriget på annat vis trappas upp ytterligare, kommer även alawiterna behöva skydd – Al-Nusra-ledare har nyligen deklarerat att alawiterna ska slaktas. Islamisterna identifierar dem med presidenten, och ser dem därmed som fienden.

  Vad tänker USA göra för att stoppa detta från att hända?

  Nuri Kino, journalist och mellanösterexpert”

 3. gruelse skriver:

  ”Jag har inte haft anledning att rubba de bedömningar jag tidigare redovisat här om vad som faktiskt inträffade morgontimmarna den 21 augusti.”

  Vad är det för bedömningsunderlag du har? Vi är många i konungariket Sverige som vill veta det.

 4. ”Motsatta hallet”
  Alla hall ar motsatta! Finns inga ideala losningar.

  100.000 som fatt sina liv forkortade och miljoner som flyr.
  Termen ”Syrien” ar redan forbrukad.
  Nya termer och beskrivingar av varldens mentala klimat, och politiska/ekonomiska tillstand maste bekannas innan ”folk pesten” blir lavinartad runt globen.
  Military ”solutions” will not change epidemic insanity.

  Obama have not yet decided, he said today, few hours ago.
  What he have not decided about is totally unclear.
  He don’t know, like the rest of the world!
  The Prime Minister Kevin Rudd of Australia have decided the very same thing, ”not decided yet what to do”, more than to be of help.
  The International News Media will decide for them within 72 hours!

  If I was in your shoes, Carl – I would not sleep for the next 72 hours.
  On the other hand I would look like a zombie 4th of September while talking to Osama in Stockholm, and so would he look like too.

  PROPOSAL:
  A huge massive Red Cross Army of 200.000 lead under a similar sized F.N. Emergency army could make a difference in the region.

  That would be another NEW take on the current insanity, never done before.
  A Peace Force, supported even by China and Russia, I would guess.

 5. But now few hours later Obama is convinced like a submarine that he have the answer how to act from below while William is tap dancing in London.
  Carl may eat banana…halka inte pa skalet!

 6. Den ryske vice premiärministern Dmitrij Rogozin twittrade att Västvärlden hanterar den islamiska världen som en apa hanterar en granat.

  Vilket jag instämmer i.

  Rysslands intresse för Syrien är strategiskt eftersom de har sin Medelhavsflotta i Syriska hamnar. Dessutom är en stor del av den syriska befolkningen rysk ortodoxa. Man vill definitivt inte släppa loss islamisterna.

  USA har inte förstått hur viktigt det är för Syrien att kämpa emot islamisterna. Om USA lyckas hjälpa oppositionen i Syrien att utmanövrera makten kommer islamisterna att ta över. Terrorgrupper som Al-Quaida får en ökad makt. Det ger enorma konsekvenser för västvärlden.

  Jag tycker att Carl Bildt ska titta noga på videon som tillhör vardagsliv för islamiska gruppen.

  http://www.youtube.com/watch?v=zF35a5E0uss

  FN ska ha makt när det gäller allvarliga situationer i världen. USA måste fullfölja FN-regler.

  Till sist vill jag rekommendera Dig som utrikesminister. Inställ Obama-besöket den 4-5 september 2013. Vi vill inte betala stora kostnader för det lilla kalaset som saknar betydelse.

  Med vänliga hälsningar,
  Oskar Fredrik Renvall

 7. tompasss skriver:

  ”Jag har inte haft anledning att rubba de bedömningar jag tidigare redovisat här om vad som faktiskt inträffade morgontimmarna den 21 augusti.”

  Ska man skratta eller gråta?
  Vad är syftet med en FN-undersökning eller en rättegång när Bildt & Co agerar domare, bödel och världspolis i ett?

 8. Now Obama water down his submarines and Russia place ”anti submarines” in the same aquarium and air space…what we gonna do now?
  This is not a computer game for kids any more!
  Sure, it is time now to invite (grannen) Putin to Stockholm or cancel the meeting with Obama on Wednesday next week, for very than obvious reasons.
  Everybody are occupied of more serious things, and so would Carl be.
  http://www.studio76.homestead.com/

  Refresh. Square One: F.N. (Rewind)
  Actually, Obama should visit Putin instead next week, instead of Reinfeldt, as a much more important conversation could take place.

 9. metusalem skriver:

  Hur kan man komma fram till en något så när vettig bedömning av Syrien.För drygt två år sedan gällde en folklig protest mot en överhöghet som inte visade antydan till demokratiskt sinnelag.

  De protesterande fick efterhand bistånd av diverse rörelser som minst av allt stod för demokrati. Detta har inneburit att man är rätt tveksam om vilken sida man kan ”hålla på”. Hade presidenten med anhang accepterat samtal med de demonstrerande kunde måhända ett rimligt inflytande kunnat skapas. Nu verkar detta vara för sent.

  Nu frågar man sig, skall omvärlden acceptera att rebellerna gasas eller skjuts ihjäl, eller vad vill vi rekommendera? Ett stort problem är möjligen att rebellerna har tämligen svårt att enas om en gemensam linje. En islamistisk stat utan rimligt utrymme för tex. kristna grupperingar vore en rätt otäck följd av 2,5 års barbariska strider.

 10. Bo Persson skriver:

  Att det har varit en gasattack tror jag att alla kan vara överens om. Men det mesta pekar på att det är de Al Qaida-anknytna rebellerna som ligger bakom. Att då straffa regimen för detta (som säger sig inte ha använt kemvapen) är naturligtvis fel. Slutsatser som att rebellerna inte har kompetens för att använda kemvapen eller att en regimrepresentant upprört ringt upp någon militär för att fråga vem som ligger bakom kemattacken som bevis för att det är Assad som ligger bakom är enbart löjliga. Al Qaida har ju t.o.m. uppgifter på sin hemsida både hur man kommer över sarin och hur man använder kemvapen så allt talar snarare för att Al Qaida-anslutna rebeller ligger bakom.

 11. WAR is The Crime!
  Nobelpristagaren verkar nu ha fattat det, far man hoppas.
  Forst utbildar man ungdomarna till professionella mordare och de som kommer hem levande (Soldiers of Fortune) utfordrar man med knark. Det ar den senaste forskningen i Amerika som kallas MDNA science.
  Lyckogasen.

  Stryk termen ”War Crimes” ur uppslagsboken.

  http://www.internet2012.homestead.com/AUSTRALIAN-POLITICS.html
  Har G20 underhuvudet tagit nagra Avant-Guard politiker eller ar detta gang av thugs bara manniskans ”demokratiskt” valda Gestapos, och identified enemies.
  Jag gissar att Obamas hotellovernattning i Stockholm bara handlar om en sakerhetsatgard for honom innan $ konferensen 6 September i St Petersburg.

  Ser med spanning fram mot din nasta skriving, Carl!
  Rubrik: Political Avant-Garde in St Petersburg 2013?

 12. flyktingar skriver:

  Läste nyligen att Norge efterfrågar större utomeuropeisk invandring p.g.a. arbetskraftsbrist. Var ”Arabiska våren” startskottet på en arabisk Exodus från det heta torra Orienten till ”det förlovade landet” i Norden för att bistå bl.a. Oslos restauranger, kaféer, barer och sjukhus med billig arbetskraft? Är det sådana överväganden som ligger till grund för Västs passivitet rörande exempelvis Syrien? Samtidigt flyttar Israels barn lämpligt nog i motsatt riktning – från Väst till Judéen och Samarien.

 13. Kachina skriver:

  Bo Persson

  Att använda nervgas har tydligen blivit legalt för regimer och rebeller. Ingen reagerar när nervgasen används i folkmordens himmelrike, MENA-området.
  Rent logiskt kommer ingen att reagera om jag som ensam rebell använder nervgas här, mot ett samhälle på ca 2000 personer som irriterat mig en längre tid. Så, om du ger mig länken till Al Quaida där jag lär mig hur jag får tag i nervgas och hur den används, kan jag eliminera detta irritationsmoment. Jag är även irriterad på talibaner, så om första angreppet lyckas kan jag fortsätta.

  OBS. Ovanstående är skrivet som SATIR!

  Hur vi än gör i MENA-området, gör vi fel. Det betyder att vi i resten av världen står schack matt. Skall vi verkligen erkänna det? Finns det inget sätt att lösa upp situationen när diplomatin är överspelad?

 14. Kachina skriver:

  Jag menar fortfarande att de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet måste, i en gemensam aktion, gå in och avväpna landet, totalt. Sedan skall de agera polismakt till kontrollerade demokratiska val hållits där det syriska folket själva avgör sin framtida politik och livsförhållanden.

 15. Skandinaviska halvon till salu, Ryssland omringat.
  Atlantic trade done deal. Krigsbyte Syrien.
  Nu skall vi leka krig igen men bara inte i narheten av Amerika.
  Visst, sager Kungen, Statsministern och Utrikes experten. Deal done. Putin exploderar ett stenkast darifran.
  Kalla kriget ar tillbaka…
  England skiter knack..och Frankrike sjunger nationalen. Tyskland ler i mjugg.

  Stackars faen, att han inte kan ta en promenad for sig sjalv i Kungstradgarden sa har pa sensommaren, och ta en ol pa Operabaren, och en biff Rydberg utan en arme runt sig.
  Vilket djavla liv! Vilken kultur!

 16. Ralph Haglund skriver:

  Assad är smart. Det meddelas nu att han transporterar massor av fångar för att sätta på taken på de ställen Obama har berättat att han tänker sikta mot, precis som Hamas brukar göra i Gaza när Israel berättat vilka Hamaskontor de ska bomba.

  http://www.mirror.co.uk/news/world-news/syria-human-shields-president-assad-2237439

 17. bildterberg skriver:

  Kachina: Är det legitimt att invadera ett land genom att
  först skicka in terrorister i landet vilka ställer till med elände där
  och sen tar detta som förevändning för att invadera landet och
  tillika med största sannolikhet starta ett världskrig?

%d bloggare gillar detta: