Bråda dagar stundar

STOCKHOLM: Efter en spännande, trevlig och intressant dag i Linköping i går är vi nu tillbaks i huvudstaden.

Och i dag är det minnet av Raoul Wallenberg som kommer att stå i centrum. Vid en ceremoni i Rosenbad senare i dag kommer vi att tala om hans gärning och vad den betyder också i dag.

Samtidigt fortsätter den syriska situationen att kräva uppmärksamhet.

Den nu starka retoriken också från den amerikanska administrationen visar att man där nu är på väg mot någon typ av också militärt svar.

Oroande i den samlade bilden är dock att man skjutit upp det möte som var planerat i Haag mellan USA och Ryssland och som skulle diskutera förberedelserna för en fredskonferens.

Viktigt är nu att vi låter FN:s inspektörer slutföra sitt arbete och redovisa sina slutsatser.

Även om det inte ingår i deras mandat att avgöra ansvaret kan deras rapport innehålla information som kastar ytterligare och viktigt ljus över det som hänt.

Och viktigt är också att situationen förs upp i FN:s säkerhetsråd för diskussion och avgörande.

Om det är tydligt att kemiska vapen använts – och det är utomordentligt svårt att se att någon annan slutsats skulle vara möjlig – är det mycket svårt att tänka sig att någon av dess medlemmar bara skulle vilja blunda för detta.

Den slutsatsen borde rimligtvis också gälla för Ryssland.

Vid beslut om ett militärt svar är det alltid det första steget som är det relativt sett enkla, men avgörande är att det finns en uppfattning om vad som bör komma därefter.

Och det gäller inte främst i mer militär bemärkelse, utan framför allt i politiskt hänseende, i alla fall så länge vi förblir övertygade om att det bara är en politisk lösning som kan skapa i alla fall vissa förutsättningar för stabilitet och slut på dödandet i Syrien.

Alla dessa frågor ligger nu på bordet, och det är inte svårt att se att vi står inför bråda dagar i den politiska dialogen kring alla dessa frågor.

20 Responses to Bråda dagar stundar

 1. leonardo34 skriver:

  Krigshetsarna gläfser allt högre. Borde inte fiaskot med den ”arabiska våren” stämma till eftertanke?

 2. Kachina skriver:

  Ja, nu gäller det att jobba intensivt. Jag hoppas att även Ryssland och Kina inser allvaret och konsekvenserna för dem själva, om inte säkerhetsrådet agerar gemensamt.

 3. Jag far en glasklar bild av dig att du ser USA som fullkomligt oklanderbar i motsats till dina standiga slangar mot Ryssland, och i alla fragor minsann!
  Har det nagonsin intraffat att du kritiserat USA?
  Are they completely impeccable for you?
  Som du vet ar jag A-political!

 4. tompasss skriver:

  Krigslögnerna forsätter hagla av USA/NATO.

  Bildt stöder krig igen, vem är inte förvånad?
  Men enligt Bildt är Ryssland den som har fel, Ryssland stöder ju inte krig.

  Krig = positivt
  Fred = negativt

 5. Kachina skriver:

  tom pass

  Stöder inte Ryssland krig? Vilken planet bor du på?

  Ture,

  Jag kan inte erinra mig att Carl Bildt, under de 45 år jag känt till honom i politiken, någonsin kritiserat USA. Vad han däremot ”orsakat” under sin tid är att han satt Sverige som aktiv och erkänd part i EU-politiken och världspolitiken. Det senare har dessutom gett svensk industri och svensk ekonomi fördelar på världsmarknaden.

  Jag delar definitivt inte hans inrikespolitiska åsikter, men eftersom jag är ”karl för min hatt”, är jag beredd erkänna att han är en tillgång för Sverige i nuläget.

 6. Claes Elowsson skriver:

  Erfarenheterna från insatser i olika delar av världen har knappast entydigt visat sig ge bättre villkor før de drabbade folken eller visat vägen till demokratiska løsningar efter vår uppfattning? USA`s tvekan att kasta sig in i ny konflikt är förståelig och borde väl hellre rosas av de som tidigare varit ivriga kritiker av landets aktiviteter. Men till slut kan västvärlden inte fortsätta att passivt se ett folkmord utvekla sig.Att Ryssland och Kina inte tvekar att låta folkmord pågå är bara ytterligare ett bevis på deras syn på människoliv. Dessa lands historia skrives i millioner människors blod helt från interna revolutioner, 1a världskriget och framåt. Synen på individens värde skiljer skarpt väst från öst. 20 millioner döda ryssar i WW2 var inte bara ett offer för landet men en ofattbar kyniskhet från ledarna, och motsvarande synsätt präglade också Maos Kina. Historien kan i efterhand skrivas hur som helst, och också skrivas om igen ju längre tiden går , om eventuella alternativa konsekvenser. Men faktum kvarstår; priset i människoliv kan inte bortförklaras och tyvärr får aldrig de som aksepterat priset stå fram och ta anvart är.
  Därför måste väst agera – det är helt enkelt direkt omoraliskt att bara sitta på sidan och stillatigande se på.

 7. metusalem skriver:

  Många kommentarer konstaterar att det är olyckligt med ett ingripande i Syrien. Naturligtvis önskar de flesta att en fredlig uppgörelse är möjlig. Men hur når vi denna situation. I 2,5 år har Syriska armén sökt att kväsa upproret. Man ser framför sig ytterligare år av ett förfärligt krigstillstånd.

  I denna situation kan en insats med tex. kryssningsmissiler få det Syriska etablissimanget att välja att sätta sig i förhandlingar, givetvis med assistans av världssamfundet. Är detta naivt eller vettigt?

 8. Man frågar sig varför fick Obama Nobels fredspris? Samma person vill attackera Syrien.

  Nu vill jag att Sveriges regering tar ordet diplomatiskt. Inställ Obamas besök i Sverige. Allt för stor risk för Sverige under tiden USA:s attack mot Syrien.

  Obama ska flyga direkt till Ryssland för ett samtal med den ryske presidenten Putin. Alltså diplomatisk på alla plan!

 9. Krig är fred och okunnighet är styrka, skrev Orwell. Aldrig har väl de orden stämt bättre än nu.

  Varför skulle man inte kunna blunda för kemiska stridsmedel när man blundar för drönare?

  Flera namnkunniga experter är skeptiska till att kemiska stridsmedel har använts och pekar istället ut andra, minst lika rimliga förklaringar.

  Varför får vi inte se bevisen? Ska det bli på samma sätt som inför Irak-invasionen att vi får svaret först efteråt?

  På hur lättvindiga grunder kan man idag dra i krig? Ribban har sänkts betydligt under de senaste årtiondena och ingen ifrågasätter.

  Vad blir konsekvenserna av ett militärt ingripande i Syrien för Mellanöstern och stabiliteten i världen – med Irak och Afghanistan i backspegeln borde man ha lärt sig någonting.

  När tänker USA sluta? Nästa stat att attackeras blir Iran. Förspelet blir detsamma – bevis om massförstörelsevapen kommer att användas som ursäkt för ett militärt ingripande, bevis som vi i vanlig ordning bara ska på orden, aldrig få granska värdet i själva.

  Varför ifrågasätts inte Kerry och det amerikanska hyckleriet av svenska politiker – är det det hägrande presidentbesöket som inte får störas? När USA fördömer användandet av klusterbomber av den syriska regimen säljer de samtidigt samma typ av bomber till Saudi-Arabien.

 10. Kachina skriver:

  ”Varför ifrågasätts inte Kerry och det amerikanska hyckleriet av svenska politiker ”

  Det har ifrågasatts alltsedan 2003.

  Vilka namnkunniga experter som är skeptiska hänvisar du till, Joakim.

  Det kollektiva medvetandet har redan identifierat det uppgifter som kommit, till användandet av sarin eller annan kemisk gas som dödar, plågsamt.

  Om du vill ändra det kollektiva medvetandet, vänligen ange källor och rapporter med namn.

 11. Direkt efter Obama’s och Kevin Rudd’s privata hemliga telefonkonversation for 12 timmar sedan beslutar Australians nuvarande Premiarminister Rudd att forflytta Flottan av krigsfartyg fran Sydney till Norra Vast- och Norra Ostkusten i Australien, och detta 14 dagar innan riksdagsvalet har den 7 September.
  Ett Australienskt krigsfartyg ar redan pa vag till havsomraden nara Syrien.

  Det kan vara mer lampligt att Putin bjuds in till Sverige infor motet med Obama om nagon vecka for att bada nationerna samverkar till denna konfliktlosning i samrad med Sverige.

  Om detta inte sker bor val USA snarare forlagga sin krigsmaskin runt Ryssland istallet.

  Problemet i Syrien skall sannerligen inte belastas ett land pa andra sidan av ett varldshav. De Europeiska landerna kan val i samma utstrackning som USA fatta ett eget beslut utanfor F.N.s lagar som nu USA (igen) antyder att trampa in i Syrien, denna gang.
  Det ar minst av allt en amerikanskt angelagenhet att leda Europas krigsmakter olagligt.

  ”Storebror” borde vara helt uttrottad och utblottad harvidlag.

  Tank pa det Carl!
  Sitt vid samma bord nu med herrarna Putin/Obama och gor ditt livs basta jobb!
  Du har chansen – one in a life time, just nu.
  (Tror inte att de forsitter denna chans!)

  Om sa trots allt sker tycker jag personligen att ni alla tre bor finna er en annan sysslesattning.

 12. nubbe skriver:

  Jag hoppas verkligen att ni har den kristna minoritetens fråga också på ert bord…Nu måste ni på allvar ta upp denna diskussion. Det går inte längre ducka för att den kristna minoriteten behöver internationell skydd och den enklaste lösningen är en frizon med stöd av internationella krafter. Mycket bra artikel och sammanfattning av Olle Wästberg och Ninos Maraha

  Islamisternas våld kan leda till kristen exodus från Mellanöstern

  MELLANÖSTERN När islamister kommer till makten i Mellanöstern svävar regionens kristna i fara. Men vi i Västvärlden är dåliga på att utkräva ansvar av regimerna. Skydd för minoriteter måste bli en central del i USA:s och EU:s politik för Mellanöstern och Nordafrika. Dessutom är det hög tid att Sverige lyfter frågan om etnisk rensning i Irak. I inbördeskrigets Syrien har den kristna utvandringen redan börjat – något vi ser i Södertälje som blivit en fristad för Mellanösterns kristna, skriver Olle Wästberg och Ninos Maraha, båda Folkpartiet.

  När islamister kommer till makten i Mellanöstern svävar de kristna i fara. Och när det sekteristiska våldet väl bryter ut, då flyr de kristna. Vi har sett det i Irak, vi ser det i Syrien och det är stor risk att vi även kommer att se det i Egypten. Västvärlden måste agera kraftfullt för att förhindra att redan utsatta minoriteter blir ännu mer lidande.

  Egyptens kristna minoritet hade allt att förlora på en islamistisk majoritetsseger i landets första demokratiska val. Och mycket riktigt, när Mursi kom till makten flydde över hundratusen kopter landet. Så har det varit i urminnes tider i Mellanöstern – kristna förlorar när islamister, sekterister, terrorister och jihadister fått utrymme.

  Den 6 juli 2013 sköts en präst till döds i Egypten, i det som kan vara upptrappningen av ett sekteristiskt inbördeskrig och i så fall starten på en koptisk exodus. Det är ett högst sannolikt scenario, med tanke på hur det har gått för de kristna varje gång kaos brutit ut i Mellanöstern.

  Under första världskriget utplånades över en miljon armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och greker och hundratusentals fördrevs i dagens Turkiet. Sedan 1980-talet har två tredjedelar av Iraks kristna befolkning lämnat landet, merparten på grund av det sekteristiska kriget efter Saddams fall. Iraks ursprungsbefolkning, assyrierna, är numera försvinnande få i det som har varit deras landområden i tusentals år – långt före såväl kristendomens som islams inträde.

  Den omänskliga Assaddiktaturen plågar Syrien. Samtidigt finns en risk för blodiga förföljelser av de kristna om diktaturen faller. Den kristna utvandringen har dock redan påbörjats som en följd av det sekteristiska inbördeskriget. Vi ser det i statistiken och vi ser det i Södertälje som har blivit en fristad för Mellanösterns kristna. Södertäljebor inhyser släktingar på flykt från krigets Bagdad, Mosul, Qamishli och Damaskus. Än värre kommer det att bli i takt med att de jihadistiska grupperna flyttar fram sina positioner.

  Kopterna har i snart 2000 år kunnat leva i det av islam dominerade Egypten. Det är först nu, när islamisternas position stärkts som de närmare 15 miljoner kopterna i Egypten på allvar hotas till sin existens. Vi kan räkna med ytterligare en flyktingvåg till Södertälje om krig utbryter i Mellanösterns största land.

  Folkpartiet presenterade nyligen en rapport om de kristnas utsatthet i Mellanöstern. Där konstaterar vi att de tre monoteistiska världsreligionerna föddes i den här regionen och att två av dem – judendom och islam – frodas i sina ursprungsområden, medan kristendomen hotas av utplåning. Förföljelse, lägre födelsetal än majoritetsbefolkningen och emigration är de tre främsta faktorerna till att kristna för varje år som går utgör en allt mindre del av befolkningen i Mellanöstern.

  Att kopterna är en förföljd minoritet i deras eget hemland är numera ett känt faktum. Lika klarlagt är att de allra mest fundamentala islamisterna skulle vilja rensa Egypten på dess kristna ursprungsbefolkning. Precis som de har gjort i Irak. Det kan de fullborda om ingen stoppar dem.

  Vi i Västvärlden har tyvärr varit dåliga på att utkräva regimerna på svar. Skydd för minoriteterna måste därför bli en central del i USA:s och EU:s politik för Mellanöstern och Nordafrika. Dessutom bör Sverige lyfta frågan om etnisk rensning i Irak i internationella organ.

  Det skulle sända en skarp signal till diktaturer att Västvärlden inte blundar när människor förföljs, fördrivs och förintas.

 13. bildterberg skriver:

  Korrelationen mellan att inte känna till vad som menas med
  ”false flag” och att vara helt omedveten om vad ett väst-anfall
  mot Syrien skulle innebära är 1.000 (100%).

 14. Per Sundin skriver:

  Hej

  Varför är alla så säkra på att det är regeringssidan som använt kemiska stridsmedel? Enklast vore väl att stillsamt fråga sig själv – vem har att tjäna på detta? Regeringssidan måste ju ha vetat om att omvärlden skulle reagera med uppmaning till militär intervention. Detta tjänar ju oppositionen på. Att se detta i förväg kräver ju inga djupare strategiska insikter direkt. Varav, är det inte mer troligt att oppositionen på något sätt kommit över kemiska stridsmedel och sen använt dem för att på så sätt få omvärlden att ställa sig militärt på deras sida?

  Mvh, Per

 15. tompasss skriver:

  kachina

  Ja Ryssland stöder inte krig som bildt och uppenbarligen du själv.

  metusalem

  Det är inte bara olagligt det du förespråkar men även lögnaktigt. Det är inte Assad utan rebellerna/USA/EU som vägrar diplomati.

 16. tompasss skriver:

  Cleas Elowsson

  ^^ Ännu än krigshetsare som vill ha krig. Vad är det med folk?

 17. Kachina skriver:

  tompass

  Ryssland pumpar in vapen till Assad. Stöder inte det kriget?

 18. metusalem skriver:

  Nubbe har här fört in de kristna minoriteternas situation. Mycket befogat. Man frågar sig hur vi i västvärden kan hjälpa till i den situation som råder i norra Afrika och Mellanöstern.

  Många förespråkar att inte göra någonting. Men att stå vid sidan av och låta människor dödas och lemlästas är inte mänskligt. Diplomati är givetvis bäst, men hur kan denna process startas?

 19. tompasss skriver:

  Kachina

  Vadå stöder kriget? Syrien/Ryssland har affärsrelationer och Syrien har all rätt till försvarsmateriell.

  metusalem

  Om du hade läst kommentarerna så ser du att rebellsidan vägrar diplomati.

 20. Kachina, borde inte bevisbördan ligga på den som hotar med militära insatser? Jag har fortfarande inte sett några konkreta bevis från krigshetsarsidan, bara en okritisk mediakår som propagerar ut samma budskap med hänvisning till auktoriteter som vi blint ska sätta vår tilltro till.

%d bloggare gillar detta: