President Obama till Sverige

VID MEDELHAVET: Av lätt insedda skäl har det varit en del telefonerande sedan det blev offentligt att USA:s president Barack Obama kommer på officiellt besök till Sverige onsdagen den 3 september.

Vissa media försökte envist att framställa det som att han beslutat sig för att resa till Stockholm ”i stället för” att resa till Moskva.

Jag försökte påpeka för dem att detta var fel, men det dröjde anmärkningsvärt länge innan ens TT korrigerade det i sak felaktiga telegram som man sänt ut.

Sakläget, föga förvånande, är att detta besök diskuterats under en längre tid, och att beslut om det fattades tydligt innan det att man av olika skäl fattade beslutet att inte åka till Moskva.

Och när vi fick det definitiva beskedet att presidenten skulle komma till Sverige var det uppenbart att ett besök i Moskva fortfarande fanns med i planeringen. När detta sedan bortföll försköts besöket i Sverige en dag.

Att besöket i Moskva nu inställts är självfallet beklagligt, men skälet var sannolikt att man just nu inte såg förutsättningen för de framsteg i olika frågor som jag från tidigare samtal vet att man strävade efter.

Det innebär självfallet inte att samarbetet mellan Ryssland och USA i olika viktiga frågor avbrutits.

I morgon möts t ex de bägge ländernas utrikes- och försvarsministrar, och säkert är det åtskilligt som kommer att stå på dagordningen där.

Och det är viktigt att den dialogen, med alla sina svårigheter, fortsätter. Inte minst måste den handla om situationen i Syrien och förutsättningarna för den s k Geneve 2-konferensen.

När president Obama landar i Stockholm blir det första gången någonsin en amerikansk president kommer till Sverige på ett bilateralt besök.

Det innebär förvisso inte att de inte skulle ha varit välkomna tidigare, och inbjudningar har förvisso funnits. Men i de hårda prioriteringar USA:s president alltid tvingats att göra har vi decennium efter decennium fallit bort.

Andra nordiska länder har besökts, och det har också våra tre baltiska grannar.

Danmark och Norge är allierade i Nato. Finland har varit platsen för viktiga möten mellan Öst och Väst. Och de tre baltiska länderna tog ju steget in i först Nato och sedan EU.

Amerikanska presidentbesök i vår del av världen i dessa sammanhang har varit betydelsefulla för oss alla.

Men Sverige har inte hunnits med eller varit tillräckligt prioriterat.

Vi var tidigt inriktade på att försöka att få president Obama att komma till Sverige sedan han hade återvalts för sin andra mandatperiod.

Och vår inriktning var att detta lämpligast borde äga rum just detta år 2013.

Efter det amerikanska presidentvalet förra året skrev Fredrik Reinfeldt ett brev till president Obama som, förutom gratulationer till återvalet, mer explicit tog upp frågan.

När jag i början på december besökte Vita Huset för samtal i olika frågor med främst hans dåvarande säkerhetsrådgivare Tom Donilon överlämnade jag brevet och lade ut texten för Tom och de övriga i Vita Huset som sköter dessa frågor.

Men så tidigt kunde självfallet ingenting alls bestämmas.

Sedan fortsatte olika samtal och kontakter under våren.

I början av april var jag åter i Washington och Vita Huset och träffade åter bl a Tom Donilon och sade att dagarna före presidenten skulle till St Petersburg och G20-mötet borde vara en god möjlighet.

Och när utrikesminister John Kerry var i Stockholm för samtal med både Fredrik Reinfeldt och mig, för att sedan fortsätta till Kiruna och Arktiska Rådet, tog vi självfallet upp frågan.

I mitten av juni skickade så Fredrik Reinfeldt ett nytt och mer konkret brev till presidenten också med utgångspunkt i viktiga frågor som t ex förhandlingarna om det atlantiska frihandels- och investeringsavtalet och med en mer konkret inbjudan att komma till Sverige just dagarna före G20.

Då hade vi ju också bl a i Washington firat att det gått 375 år sedan de första invandrarna från dåtidens Sverige – och därmed också nutidens Finland – landsteg i Delaware.

Old Swede Church i Wilmington bara ett stenkast från platsen där de steg i land är fortfarande den äldsta i bruk varande kyrkan i USA.

Och kontakterna fortsatte under sommaren.

Vår ambassadör Jonas Hafström talade direkt med president Obama i frågan i Washington i mitten av juli – och han sade att han gärna ville komma – och jag påminde också om detta när jag skrev och gratulerade Susan Rice till positionen som ny säkerhetsrådgivare.

Våra relationer har djupa historiska rötter men självfallet handlar de först och främst om dagens och morgondagens olika utmaningar. Och jag tror att det är korrekt att säga att en redan god relation under de senaste åren blivit både djupare och bättre.

Att samtliga amerikanska utrikesministrar under de senaste åren funnit skäl att få in också Stockholm i sina lindrigt uttryckt fullastade reseprogram är bara ett av tecknen på detta.

En del av detta är självklart att Sverige i Washington ses som en intressant och relevant aktör framför allt inom EU men också i olika andra sammanhang.

Och att vi tydligt ser den transatlantiska relationens stora betydelse i en rad olika avseenden.

Men norra Europa i dess helhet är ett viktigt område.

Det är viktigt och positivt att president Obama fredagen 30 augusti har inbjudit Estlands, Lettlands och Litauens presidenter till möte i Vita Huset i Washington.

Den relationen är viktig för oss alla.

Och vi har ju ett väl fungerande och viktigt nordiskt samarbete. I år är det ju Sverige som har ordförandeskapet i det Nordiska Ministerrådet.

I en relation som denna finns det självfallet frågor där vi kan ha olika meningar. Vår dialog också om dessa är öppen. Men det är ändå tydligt hur det som förenar är det som är långt viktigare.

När jag var i Washington omedelbart efter presidentvalet förra året var mitt budskap att jag hoppades att man nu skulle ge prioritet åt två avgörande strategiska ansträngningarna – dels förhandlingar om ett transatlantiska handelsavtal och dels en fredsprocess i Mellersta Östern.

Då var ingenting av detta givet och svårigheterna var betydande, men det är självfallet med stor tillfredsställelse vi ser de kraftansträngningar som president Obama och utrikesminister Kerry nu gör i bägge dessa så viktiga hänseenden.

Det visar att vi i viktiga frågor tänker parallellt vad gäller viktiga utmaningar vi står inför.

Vad samtalen vid besöket i Stockholm kommer att handla om, och hur besöket i detalj kommer att läggas upp, är det för tidigt att säga någonting om nu.

Men för det intresse det kan ha ville jag ge lite av bakgrunden här.

18 Responses to President Obama till Sverige

 1. […] Uppdatering torsdag kväll: Carl Bildt ger idag på sin blogg en annan bild av hur Obama-besöket kom till som förändrar en de…. […]

 2. janne0808 skriver:

  Det som för mig är mest glädjande och positivt är att president Obama fredagen den 30 augusti har inbjudit Estlands, Lettlands och Litauens presidenter till möte i Vita Huset i Washington. Gentemot Ryssland och Vladimir Putin, så kan det aldrig vara tydligare, vilka USA håller som sina vänner och då med presidenter från forna Sovjet! Där får Sverige faktiskt hålla sig på sin lilla kant. Inte alls oviktigt att Fredrik Reinfeldt och Sverige får vara värd för USA’s president, Barack HUsein Obama den 3 september innan G20-mötet i S:t Peterburg. Vi måste naturlitvis glädas över det hastigt inbokade besöket i Sverige, även om Carl Bildt ändå försöker antyda tidigare ansträngningar att få välkomna Barack Husein Obama på svensk mark innan G20-mötet. Det i mina ögon överaskande statsbesöket i Stockholm kan väl inte vara mer än rätt med ett intagande Stockholm i höstfärger om en knapp månad i september.

  Alltså de tre baltiska presidenterna är personligt inbjudna till Barack Husein Obama till Vita Huset. Därefter kommer USA’s president över till Sverige för att därefter ansluta till G20-mötet i S:t Petersburg, Ryssland. En genialisk lösning från den amerikanska administrationen under rådande omständigheter!

 3. demiwotan skriver:

  Som svensk i skatte-exil så tycker jag det är bra att USAs president kommer till Sverige på besök. Skulle vilja att alla regionchefer i Välden stod på kö för att komma på besök. Kanske då, till slut, Den stora Ensamheten i norr (som Sverige, Norge och Finland kallas) blir mer känd – åtminstone till namnet. Alla dessa Statsvetare med sin idealistiska syn på världen bör, då och då, få tillfälla att få vakna upp från sin drömtillvaro. Antar många kommer att söka skydd under någon köksbord – men internationella kontakter är bra för landet; även de på hög nivå.

 4. Men vad nu samtalen i Stockholm kommer att handla om har vi ingen aning om, yet!
  Carl, ta det som det kommer!
  Bara inte en ”snara” runt Ryssland!
  Man stryper inte sina grannar!
  En ny fredsprocess skulle ta 4 generationer.
  Obama borde ”nodlanda” i London for en chat med Assange for att fa en losning pa Snowden ”fallet” forst.
  Gor honom sallskap, som jag tidigare sagt dig.
  I mina ogon ar Obama en mycket vanlig snubbe, du ocksa.
  Gor inte allt sa forbannat komplicerat, pojkar!!!

 5. jonchristiers skriver:

  Ja du Ture, vi vet inte men vi kan ju gissa att samtalen kommer att röra sig kring hur man skapar lydmedia och hur man tystar röster ur folksjälen, istället för att ta debatten.

  Sverige är ju experter på det området sedan sjuttio år, så Obama torde ha en del att lära. Sedan kommer sannolikt IB-affären och Snowden att jämföras. FRA:s och NSA:s effektivitet kommer säkert upp i samtalen.

  Detta är dock bara en gissning ur folkdjupet. De kan eventuellt komma in på hur man förbättrar tillvaron för den stora massan de styr över.

 6. Det är ytterst beklämmande för oss i synnerhet utrikesminister Carl Bildt inte tar ansvar i svenska intressen. USA har brutit mot yttrandesfrihet genom massiv övervakning i andra länder. Jag känner till USA:s övervakning på svenska regeringens inre nationell arbete genom mail. Det är inte bara övervakning utan också finansiell- och investering som gynnar USA på världens bekostnad.

  Jag har förstått att många människor i Sverige vill inte ha Obama på besök här i Sverige. Besöket medför stora kostnader för oss skattebetalare ca 200 miljoner kronor. Obama ställde in Putinmötet i protest mot Snowdens asyl.

  Sveriges regering välkomnar honom hit istället. Vad säger det om Sveriges inställning till yttrandefrihet och rätten till asyl?

  Egentligen borde Obama åka till Ryssland. Diplomati lönar sig alltid. På alla plan.

 7. Gustav Perman skriver:

  Det skulle behövas ett Obamabesök för att få fokus på Östersjöregionen och närområdet.
  Regionens politiska och säkerhetssituation är trots allt viktigare än mr Snowden

 8. un2here skriver:

  – As should be obvious, my sympathies lie with the governments that seek to provide Snowden with sanctuary, treating him in effect as ‘a prisoner of conscience’ and someone whose acts will be remembered not for their alleged criminality, but because they raised vital concerns about the nature and proper limits of democratic governance in the 21st century.

  [Richard Falk]

  http://richardfalk.wordpress.com/2013/08/09/what-if-a-russian-snowden/

 9. jonchristiers skriver:

  Gustav, det behövs ett besök av Obama för att han skall förstå vikten av det nordiska säkerhetssamarbetet och prioritera det som samarbetspartner.

 10. jonchristiers skriver:

  Det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet skall det vara. Får vi Obama att förstå vidden av detta, skulle det underlätta en hel del för den fortsatta utvecklingen.

 11. jonchristiers skriver:

  Naturligtvis kan även Östersjöområdet, Estland, Lettland, Litauen införlivas i det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet.

 12. Gustav,

  Jag håller med dig att det är oerhört viktigt att politikerna tar upp fallet Östersjön. Det har pågått i flera år utan att ingripa.

  Jag är en av dem som vill upplysa stora svårigheter som finns på Östersjön aldrig har löst. Det är beklämmande av politikerna som försöker vinna väljarnas röster för att fortsätta arbeta med utan några initiativ.

  Jag har förlorat mitt förtroende för Carl Bildt. Han har inte lyckats bra som utrikesminister. Det är väldigt tråkigt att han inte uppfyllde våra krav. Den enda som jag har förtroende för socialdemokraten Jan Eliasson och hans arbete.

  Jag är moderat och måste kritisera Carl Bildt för hans stora vänlighet till USA. Det gäller också om hans tidigare affärer med USA genom att sälja information till USA:s regering om Sveriges framtida planer.

  Obama kommer aldrig att fullfölja svensk synpunkter på miljö och finanser. Jag har lärt mig mycket av USA:s agerande när det gäller finans och miljö i världen.

  Varför är det svårt för Sverige och andra länder i världen att inte våga säga ifrån till USA?

  USA måste lyssna på oss! Det är oerhört viktigt för världen!

 13. Gustav Perman skriver:

  Jag tänker på den säkerhetspolitiska situationen där Sveriges bristande militära resurser (saknar artilleri,långskjutande luftvärn bl.a) inte utgör den stabiliserande faktor som kanske Obama önskar.
  I dessa frågor måste vi vara realistiska och inte naiva.

 14. jonchristiers skriver:

  Oskar Fredik Renvall säger;

  ”Jag har lärt mig mycket av USA:s agerande när det gäller finans och miljö i världen.”

  Kan du ge mer specifika exempel på detta?

 15. […] medborgare i det här landet och demokrativän över hur somliga av våra politiker inför besöket krumbuktar sig som en fågel i skogen när det är parningsdags inför USA, Obama och det här […]

 16. Vem vill inte hellre vara en Global Patriot an en Amerikansk, Ryss eller Svensk patriot och parrott?

 17. flyktingar skriver:

  Sverige är ett politiskt ingenmansland, en plats där en geopolitisk dragkamp mellan öst och väst pågått under långliga tider.

  ”…och på det land som kallas ingenmans växer blommor överallt”
  -Vysotskij, ”Ingenmansland”-

%d bloggare gillar detta: