Krister Wahlbäck

När Krister Wahlbäck nu gått ur tiden har vårt land mist sin i vår tid bästa kännare inte bara av Finland och vår närmast genom historien viktiga relation, utan också sin kanske kunnigaste expert på hur Nordens säkerhetspolitiska mönster och relationer utvecklats under halvseklet sedan det andra världskrigets slut.

Själv började min relation med Krister när jag som ung student hade att läsa någon av hans första böcker om Finlands politiska utveckling.

Om jag inte visste det förr, gjorde Kristers arbete det kristallklart hur både nära och viktig denna relation var för Sverige.

När Krister sedan i mitten av 1970-talet knöts till UD var det ett drag som var lika ovanligt som det var briljant.

Med nödvändighet är mycket av utrikeförvaltningens arbete operativt och inte alltid så långsiktigt, och till dess arbete med Nordens säkerhetspolitik och relationen till Finland knöts nu djupet i Kristers historiska kunnande och det analytiska perspektivet i hans tänkande.

Och det behöver väl inte tillfogas att det då som nu handlade om kärnfrågor i Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik.

Krister kom att tjänstgöra inte bara på UD i Stockholm utan också på ambassaderna i London och – alldeles självklart – Helsingfors.

När jag som statsminister åren efter 1991 behövde expertis i dessa frågor nära mig var det naturligt att jag frågade Krister, och han blev en mycket central medarbetare i mitt lilla kansli för säkerhetspolitiska frågor.

Och detta var ju år när mycket hände och mycket kom att förändras – för Sverige, men faktiskt än mer för Finland. Relationen var ytterligt viktig. Krister betydde mycket. Med kunskaper, kontakter och kompetens.

Under åren har Krister växlat mellan UD:s och den akademiska forskningens världar, och han bads inte sällan att reda ut olika mer eller mindre besvärliga, ibland t o m plågsamma, frågeställningar i vår utrikespolitik under främst efterkrigstiden.

Det finns få skrymslen och mörka hörn under dessa decennier som inte Krister kom att kasta sitt skarpa ljus mot. Resultatet var inte alltid smickrande, men sanningen var alltid viktigare.

Under många år arbetade han med det som skulle komma att bli hans stora och verk och också hans sista bok.

I slutet av 2011 kom han ut med ”Jättens Andedräkt – Finlandsfrågan i svensk politik 1809 – 2009”. Den är och förblir ett måste för var och en med seriöst intresse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik under denna långa epok.

Men Krister kommer inte att minnas enbart som var den eminent kunnige akademikern.

Han hade en strålande humor och ett rasande gott minne, och en kväll med honom var alltid underhållning i den högre skolan av skratt, kritik, ironi och djup bildning. Även idrottsresultat tillhörde av någon anledning hans outsinliga förråd av kunskaper.

Vi är många som är Krister djupt tack skyldiga inte bara för de intellektuella bidrag han gett vårt lands utrikespolitik och moderna historia i avgörande frågor under lång tid, utan också för vänskap, umgänge och glädje under många och varierande år.

6 Responses to Krister Wahlbäck

 1. Carina Rydberg skriver:

  Det är intressant det du säger om att Sanningen är det viktigaste. Det tycker jag också och Krister verkar ha varit en väldigt klok person.

  Vad gäller Sveriges hantering av begreppet Sanning är jag för närvarande en smula bekymrad. Det är inte ont om folk som anser att Edward Snowden gjorde det rätta när han avslöjade NSA:s hemligheter vad gäller övervakning. Men när man känner dem lite på pulsen – och då talar jag om människor verksamma inom rättsväsendet – så visar det sig att Snowden dessvärre inte har något större val än att stanna i Ryssland – av alla ställen.

  DN publicerar idag en ledare i ämnet Snowden.
  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/vem-synar-overvakaren/

  Men i nuläget inte ut som om Snowden skulle ha det bättre i Sverige än i Ryssland – och det tycker jag är synd.

 2. The Golani Snowman skriver:

  http://www.algemeiner.com/2013/08/02/lawyers-eu-has-no-right-to-determine-israel%E2%80%99s-borders-video/ Läs här hur mer än 1000 advokater experter på internationell rätt, ambassadörer och professorer har skrivit under en petition till EU som förklarar att deras attack mot Israel är totalt illegal.

 3. un2here skriver:

  TGS,

  Israel deklarerade sina gränsor i samband med kuppen -48 vilka också är vad som ligger till grund för det internationella erkännandet av den nya staten. Västbanken, Jerusalem samt Gaza (upp till Ashdod) ingår inte. Stora delar västar om Gröna linjen ingår inte heller. På det viset måste man ge Baker rätt, men konklusionen blir en annan:

  EU har all rätt att be er hålla er i skinnet.

 4. Carl B Hamilton skriver:

  Bra, riktigt och inkännande skivet om Krister. Sänd till dagstidning?Carl B Hamilton

 5. flyktingar skriver:

  Hur svenska UD:s pekpinnar knäcktes av realpolitik för 72 år sedan, liksom kanske även idag:

  ”Historikern och ambassadören Krister Wahlbäck avslöjar ett hittills okänt krigsdokument: Finansminister Ernst Wigforss godkände hemliga svenska krediter till Nazi-Tyskland. Den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss är känd för sitt moraliskt färgade motstånd mot eftergifter till Hitler-Tyskland. Men i själva verket gav han redan i april 1941 i hemlighet klartecken för en stor bankkredit till tyskarna, vilket under kommande år skulle bli en följetong.”

  ”Att ge lån till tyskarna innebar ju att subventionera deras folkhushåll, det vill säga grunden för deras krigföring. Tyskarna skulle inte behöva leverera lika mycket av de varor som både de och vi hade brist på för att kompensera vår export till dem av järnmalm och annat.”

  http://www.dn.se/debatt/hemlig-svensk-kredit-till-hitlers-tyskland/

  Forskaren professor Krister Wahlbäck, salig i åminnelse

%d bloggare gillar detta: