Värna vårt moraliska kapital

BRYSSEL: Sedan i går kväll sitter jag så här i EU:s centrum i en serie av olika möten om en serie av olika frågor.

Efter trevlig middag i går med olika medarbetare – en del nu på väg till semester, en del här mitt i semestern – har så nu det formella mötet med EU:s utrikesministrar dragit igång.

Och det kommer att dröja till i början av september innan vi ses igen, och då på det informella mötet i Vilnius under värdskap av det litauiska ordförandeskapet.

Mycket står på dagordningen, som jag tidigare skrivit om.

Efter viss diskussion har vi lyckats att enas om ett formellt uttalande också om situationen i Egypten, och det var viktigt.

Vi har varit angelägna om att se till att Europas kapital när det gäller demokratiskt styre versus militärkupper inte devalveras, eftersom det skulle riskerar ha negativa effekter långt utöver Egypten just nu.

Det var alltid uppenbart att den arabiska våren – minns den! – skulle bli en utdragen och alls inte okomplicerad process.

Och det är viktigt att vi genom dess olika faser bibehåller en tydlig linje när det gäller de principer längs vilka vi är övertygade om att också arabvärldens samhällen måste utvecklas om de skall kunna motsvara förväntningarna hos sina medborgare.

Vi har aldrig trott dem som försökt hävda att det finns någon motsättning mellan islam och demokrati, eller för den delen mellan demokrati och någon annan religiös övertygelse.

Det som hänt har hänt, och nu handlar det om att försöka få Egypten att återvända till ansträngningarna att skapa ett demokratiskt system som ger rättvis plats åt alla delar av det egyptiska samhället.

Senare under dagen kommer vi att ha en videokonferens med USA:s utrikesminister John Kerry om det preliminära genombrott som han åstadkommit när det gäller förhandlingar mellan Israel och Palestina.

När jag skrev om detta senast var det osäkert om han skulle lyckas, men strax därefter noterades det framsteg som vi sedan välkomnat.

Och olika media rapporterar amerikanska företrädare som säger att EU:s beslut att vara tydlig vad gäller ekonomiskt stöd till illegala bosättningar på ockuperat område var viktigt när det gäller att åstadkomma det.

EU:s beslut var i sig knappast sensationellt – det var en formalisering av en position som vi har uttryckt med stor tydlighet sedan mycket lång tid tillbaka.

Viktigt nu är att vi ger ett så starkt stöd vi kan till den process som nu måhända kommer att bli möjlig.

Svårigheterna är mycket stora – men detta är kanske den sista möjligheten att åstadkomma en tvåstatslösning.

Kommer förhandlingar att inledas? Kommer de att leda till något resultat? Kommer detta resultat att accepteras och kunna genomföras?

Frågorna är stora, och svaren kommer att ha enorm betydelse för hela regionens framtid.

Efter videokonferensen med John Kerry möter vi så utrikesministrarna för de olika länderna i det Östliga Partnerskapet, och där kommer deras förberedelser för toppmötet i Vilnius senare i år att stå i centrum.

Och sedan är jag kvar här i Bryssel för olika ytterligare möten under morgondagen.

23 Responses to Värna vårt moraliska kapital

 1. Gustav Perman skriver:

  Jag undrar hur kul det är att representera Sverige ute i världen.
  En finsk försvarsminister pratar om den svenska oredan i försvaret och ett ansett engelskt institut kom fram till samma slutsats.
  Försvaret hör väl ändå till landets basverksamhet och borde engagera även landets utrikesminister.
  I höst lär den första artilleripjäsen levereras till landets försvar.
  Hur kunde det bli på detta viset.

 2. Urban, Dalarna skriver:

  @Gustav P
  Det är lugnt, vi har full koll på fjärran länder och behöver inte bekymra oss om närområdet och egen importerad intern villervalla. Fast det kommer tyvärr surt efter… fast då har vi en ny regering och en fm från Dalarna. Herregud…

 3. flyktingar skriver:

  Är enig med utrikesministern om att detta kan vara sista tillfället att åstadkomma en tvåstatslösning. Dock är situationen inte så ödesdiger som han utmålar den. Det finns åtminstånne en andra utgång rörande västbankens framtid, som också skulle resultera i två jämbördiga parter.

  Om palestinaaraberna inte accepterar en judisk stat med arabisk minoritet vid sidan av en arabisk stat med judisk minoritet på Västbanken (glöm för en stund Gaza), så återstår att Palestinska Administrationen inkorporeras i Jordaniens administration, liksom den judiska befolkningen på västbanken administreras av Israel. (Minns att redan idag är majoriteten av Jordaniens befolkning palestinsk.)

  Vore jag ung palestinier/israel, så skulle jag dock ge Kerry’s Fred Nu initiativ en chans och ha jordanienalternativet, som en helt ok reservplan. Huvudproblemet är att övertyga de osmidiga kamporganisationerna Fattah och Hamas. Att acceptera ett ”minipalestina” och fred med Israel är mot deras ”affärsidé”. Jag tror att det skulle bli lättare med israelerna, trots bosättarrörelsen. Mitt grundtips är dock att vi om ca 20 år ser jordanienalternativet de facto förverkligat.

 4. Kapital och moral borde inte ens skrivas i samma sentens.
  http://www.unitednation.homestead.com/

 5. Ursakta om jag inte anvander prickar ovanfor bokstaverna A a O i det svaneksa spraket da jag misstanker att FRA anvander just dessa bokstaver for signalspaning.
  Nu till saken. Jag har skummat dina tankar i ovanstaende skrivning och funnit att mycket verkar vara inte mer an drommar.
  Du sager ”vi” har aldrig trott, ”vi” har varit angelagna, ”vi” ar overtygade, ”vi” ger ett sa starkt stod…”vi” genom ”dess” olika faser
  Vilka vi?
  Du sager ”ett demokratiskt system”, menar du 1 (ETT) demokratiskt system eller, bara ett demokratiskt system?
  …som ger en rattvis plats at alla delar av…samhallet.
  Vem ger? Vilket system ar det?
  Monarki och demokrati ar varandras totala motsatser. Vaticanen och demokrati ar varandras motsatser. Bara for att namna 2 av samhallets manga delar.
  Vems rattvisa syftar du pa?
  Det ar oforenligt det hela. Det ar faktiskt lattare att dela ett samhalle med kommunism och kapitalism som huvudkomponenter.
  Israel och Palestina har ju aldrig kommit varandra narmare de senaste 30 aren genom nagonting som skulle kunna kallas for demokrati.
  Att ge ”plats” for alla delar av ett samhalle? Hur stor plats da?
  Vad menar du? Vet du sjalv vad du menar? Jag vet inte vad du menar!
  Om folk forhandlar en hel livstid over problem som t.ex. Palestina och Israel sa ar ju det det absolut och mest klargorande beviset att nagon demokrati av nagot som helst slag kan losa krisen.
  Det ar m.a.o. inte onskvart med en demokrati.
  Folk har det hellre som de har det pa gott och ont, mest ont.
  Denna typ av moten och diskusioner ar bara forevandingar och oppenbarligen endast en fodkrok for vissa grupper inom dessa olika lander. Till och med en fodkrok for internationell press.

  Det handlat mest om MIND CONTROL.
  Sa lange ”forhandlinga” pagar kan viss konfrontation mellan parter delvis undvikas.
  I en liten skala: Titta bara pa Sverige. Det ar ingen demokrati!
  Det ar i stort sett bara 2 halvor som helst skulle vilja deportera varandra ut ur landet. ”Rattvis PLATS at alla delar”
  Det later battre om du syftar pa att skapa ett flertal demokratiska system inom samma land…da kommer du verkligheten narmare, som den redan forhaller sig.
  INBILLNINGENS DEMOKRATIER.
  Vilken satanisk demokrati av alla de som erbjuds pa smorgasbordet ska vi nu rosta pa?

  Den roda, den bla eller den grona… gud eller satan, fattig eller rik svart eller vitt o.s.v.
  Ar folk verkligen sa puntade fortfarande och for all evighet amen?
  Sa ar det nog med hjalp av mind kontroll.
  Skulle val anda kannas verkligt befriande att fa behalla hela panoramat eller 360 grader minst, av det totala synfaltet.
  Att tillhora en enda grupp av alla dessa delar av ett samhalle ar ju redan detrimentalt som t.ex. att vara medlem i ett politiskt parti.
  I mina ogon skulle det vara jamforbart med bedrageri, oavsett vilket parti. Samma sak ma galla religion.

  Kom att tanka pa Royal Baby idag i London som fick mig att tanka pa min son nar han foddes och som jag gav namnet Kung.
  Ett av tre fornamn han fick.
  Svenska Skatteverket av alla lojliga myndigheter, forbjod honom att bara detta namn och pa hans svenska pass togs det bort.
  Pa hans Australienska Pass blev det godkant, No problem!
  Sonen ar av Asiatisk/Europeisk bakgrund och alla kanner ju till Kung Fu som inte var en kung.
  You know what I mean!!
  Han vagde vid fodseln 3.7 kg och Prinsen i London nu 3.8 kg.
  Ingen storre skillnad m.a.o.
  http://www.newstime2010.net/AUSTRALIAN-ELECTION-2010.html

  Monarkin ar som people smugglers, de smugglar genom generationer, in time and space.

 6. The Golani Snowman skriver:

  Man önskar man kunde tala ansikte mot ansikte med Bildt någon gång.

  http://www.danielpipes.org/13054/egypt-coup skriver i detalj om det fejkade valet i Egypten, ett val som var lika klart i linjerna som en bild av ett fullt Tahrir Sq.

  Islam KAN vara demokratiskt (även om Indonesien är det enda muslimska land som klassas som ”fritt”) men islamism KAN DET INTE. Ser man inte skillnaden har man missat mycket.

  Sex av MB:s toppar i Egypten har flytt till Gaza för att försöka förstöra världen därifrån,
  http://www.debka.com/article/23139/Six-Egyptian-Muslim-Brotherhood-highups-flee-to-Gaza-set-up-command-post-for-uprising
  samtidigt som armén i Egypten har stängt gränsen till Gaza och håller på att rensa Sinai från Morsis anhängare.

  Varför vill Bildt att dessa islamister, som är totalt anti-Väst, ska vara med och styra och göra ekonomin än sämre? Egypten har olja för nån vecka, bröd för någon månad. Tills en del Gulfstater hjälpte dem med $13 miljarder så fort MB försvann. Bildt tror att Egypten ska lämna tillbaka dessa pengar, ta in islamisterna och svälta ihjäl huh.

  Hade Kerry börjat med att se till att Abbas eliminerar de värsta paragraferna i hans grundlag, Fatahs Konstitution:

  Artikel (12) Fullständig befrielse av Palestina, och utrotande av den sionistiska ekonomiska, politiska, militära och kulturella existensen.

  Artikel (19) Väpnad kamp är en strategi och inte en taktik, och det palestinska arabiska folkets väpnade revolution är en avgörande faktor i befrielsekampen att utrota den sionistiska existensen, och denna kamp kommer inte att upphöra innan den sionistiska staten rivs och Palestina är helt befriat.

  hade där varit en möjlighet, men…..

 7. janne0808 skriver:

  Carl Bildt: Det är inte alls sensationellt att du tillsammans med andra inom EU-eliten, stött en islamiseringen av MÖ i spåren av den s.k. arabiska våren. Demokrati i MÖ med en ny grundlag, som i sig innefattar sharia-lagstiftning, låt vara i den takt, som allmänheten tål ska då jämföras med vår egen grundlag, som kräver bifall av vår riksdag med mellanliggande riksdagsval vart 4:e år. Den grundlag, som nu med all hast skall skrivas, liksom den som föregick Mursis val, som president och företrädare för den Muslimska Brödraskapet, tidigare bannlyst under Mubaraks era, den grundlagen ska alltså ställas ut för en ny folkomröstning. Det Egypten behöver, det är en regim, som skapar en positiv spiral när det gäller utbildning och arbete för den unga majoriteten. Muslimska Brödraskapet tycks mer vara intresserade av niqab och andra muslimska symboler med begränsningar av personlig frihet och integritet.
  Att du Carl Bildt kan slå dig för bröstet för att försvara EU’s senaste hugg i ryggen för den Israeliska hållningen visavi Judea, Samaria och den östra delen av Jerusalem, där judarnas mest heliga platser ligger, förvånar inte alls. Du har aldrig någonsin på något sätt förstått judarnas utsatthet och behov av respekt och integritet. På sätt och vis stödjer du arabernas hållning – att förneka judarnas rätt till sitt urgamla hemland och att Abu Mazaen, vald president från Fatah och i Ramallah att förvägra att Israel är judarnas hemland. Hur kan du någonsin hoppas på en fredsuppgörelse mellan Israel och palestinaaraberna, om denna grundläggande hållning gentemot judarna inte tillgodoses???
  Vilket moraliskt kapital är det som du och EU-eliten företräder?

 8. janne0808 skriver:

  Carl Bildt: It is not sensational to you together with others within the EU elite, supported the Islamization of ME in the wake of the so-called Arab Spring. Democracy in ME with a new constitution, which itself includes Sharia law, albeit at a pace that the public tolerates should be compared with our own constitution, which requires the consent of our parliament with intervening general election every 4 years. The constitution, now with haste to be written, as well as the preceding Mursis election, as president and representative of the Muslim Brotherhood, previously banned under Mubarak’s era, the Constitution should thus be selected for a new referendum. The Egypt need, it is a regime that creates a virtuous cycle in terms of education and employment for the young majority. Muslim Brotherhood seems more interested in the niqab and other Muslim symbols with restrictions on personal freedom and privacy.
  That you Carl Bildt can beat up your chest to defend the EU’s latest stab in the back for the Israeli stance versus Judea, Samaria and the eastern part of Jerusalem, where the Jews most holy sites are, not surprising at all. You never ever somehow understood the Jews’ vulnerability and need of respect and integrity. In a way, you are supporting the Arab stance – to deny the Jews’ right to their ancient homeland and that Abu Mazaen, elected president from Fatah in Ramallah to deny that Israel is the Jewish homeland. How can you ever hope for a peace agreement between Israel and the Palestinians, if this fundamental attitude to the Jews not being met??
  What moral capital is what you and the EU elites represent?

 9. Kachina skriver:

  Jag läser Per Lundgrens trilogi om det globala finansiella bedrägeriet. Den är lite trögläst de första 30 sidorna, men han är MYCKET insatt och de första trettio sidorna är behövliga. När man väl kommit vidare tar det fart och man blir bara mer och mer FÖRBANNAT ARG.

  Privata banker måste förbjudas att trycka nya pengar. Det räcker inte med att klaga på närmaste bankkontor, utan ”storspindeln” (några få finansfamiljer) måste skiljas från sin makt över hur pengar skapas och sin makt över politiken. Före sidan 100 får du klart för dig orsaken till hur Sverige plundras och hur man avsiktligt skapar de politiska åtstramningar som drabbar skattebetalarna, sjuka, pensionärer och konkurser i friska företag.

  Allt våra förfäder byggt upp plundras just nu av finanshydran, med våra politiker som lydiga redskap. Tyvärr domineras finanshydran av extrema sionister och vi är rädda för fel -ism. Vi har gått på världens största illusionstrick. Jag är för att EU bildar en federation, men först måste den privata bankmaffian rensas ut Läs:

  http://www.nyaekonomiskasystemet.se/index.php/gratis-nerladdning

 10. Kachina skriver:

  Det är i huvudsak extrema amerikanska sionister som bygger på ockuperade mark. Att judiska familjer svälter i Israel, beror på att sionismen är ett Feodalsystem som inte tar hänsyn till sitt eget folkslag. De är enbart ute efter global makt. De erövrar inte med svärd, utan genom att sätta folk och nationer i skuld. De lånar ut pengar de inte äger, elektroniska pengar skapade ur luft och tar ränta därpå. Läs de första hundra sidorna, så förstår du.

  Alla -ismer är extrema mutationer ur olika folkslag, så blanda inte ihop judar med sionister och araber med islamister.

 11. Carina Rydberg skriver:

  Hoppas allt är lugnt på UD. Här är min vardag och verklighet:
  http://www.boktipset.se/blogg/carinarydberg/2013/07/24/ozz-nujen-om-overvakning-men-sjalv-ar-jag-orovackande-avtrubbad/

  Jag tycker inte du ska publicera detta.

  Mvh

  Carina Rydberg

 12. janne0808 skriver:

  Kachina: Det du skriver är som ett eko av den bok, som nazisterna och efterföljare i andra länder använde för att kunna plädera för en utrensning av det judiska folket. Den påstått ”sanna” boken ”Sions vises protokoll” tycks här uppträda i ny en skepnad, men med målet att rensa ut.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sions_vises_protokoll

 13. Kachina skriver:

  lion0808

  Det kan bli så, men förhoppningsvis har vi vid den här tiden lärt oss att skilja på -ismer och folkslag. Det är tyvärr så att finanshydran domineras av sionister, som i sig inte behöver vara genetiska judar.

  Sionism är en tro som delas av dem som tror på den. De har esoteriska kunskaper, men använder dem i onda syften.

  Per Lundgerns bok, andra författare, bloggare och artiklar i samma ämne, kan förhoppningsvis leda till en fredlig revolution i världsekonomin. Jag företräder starkt förslagen om EU som en federation, men i samband med detta måste det ekonomiska systemet helt göras om.

  Privata bankirer skall inte kunna skapa pengar ur tomma intet, genom att skriva in några siffror i Exel. Man kan inte låna ut det man inte äger, och dessutom ta ränta på det. Det är ett gigantiskt bedrägeri som håller folk, politiker och länder fångar i en illusion.

  Det är hur lätt som helst att ta sig ur den fångenskapen, genom att i lag förbjuda privata bankirer att skapa pengar och att staterna står för utgivningen av pengar och anger folket som ägare.

  Skulder som stater och personer har i detta nuvarande system blir i samma ögonblick ogiltiga, eftersom de lånat ut under förspegling att de ”äger” pengarna, som det inte har täckning för. Avtalet är juridiskt ogiltigt.

  Grekland har nu lånat mer luftpengar för att betala räntor både på det nya illegala lånet och de gamla lånen, som bankirerna avskrivit till viss del (De har med ett pennstreck skickat tillbaka siffrorna till luften), men Grekland fortsätter att betala ränta på de pengar som tagits ur luft och i bankens balansräkning återbördats till luften.

  Världsfinansen är ett gigantiskt bedrägeri, styrt av Feodalherrar där vi folk, politiker och stater, är slavar som lever i en illusion av att vi är fria. Det är ett pyramidspel (som är olagligt) och Feodalherrarna kan när som helst, genom en klausul i avtalet, säga upp det direkt och du får flytta ut ur ditt hus eller företag inom två veckor.

  Vi kan inte bygga en Europeisk Federation på de villkoren. De privata banikerna måste UT ur systemet.

 14. Kachina skriver:

  För att vara övertydlig. De privata bankirerna måste UT ur det EKONOMISKA systemet. Jag pratar inte om någon fysisk förintelse från den här världen.

 15. janne0808 skriver:

  Kashina i Byske: Du har tidigare gjort stora åthävor om att du skulle ha haft ett förtroligt samtal med Israels förste premiärminister, David Ben Gurion. Du påstår något om sionism, som jag uppfattar, som ren historieförfalskning. Drömmen om Sions berg (Jerusalem), som bildligt handlade om drömmen för judarna i förskingringen att en dag få återkomma till Jerusalem och judarnas hemland, får du absolut inte förvanska på det sätt du gör med dina påståenden.

  Den referens till en i skymundan, Per Lundgren, och med ett påstått stöd från en okänd professor, gör inte din eller hans agenda bättre, när det gäller att lösa världens ekonomiska problem. Tvärtom väcker det ett slags löjets skimmer över det hela.

 16. janne0808 skriver:

  Kachina: Det är nästan så att jag kan få uppfattningen om att du är ett fan av Hamas stadgar!? Se deras skrivning i Article Thirty-Two: … ”Their plan is embodied in the ”Protocols of the Elders of Zion…” http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp

 17. I Australian just nu ser det ut som om ett nytt Egypt projekt haller pa att ta en eller annan form.
  Militaren kallas in for att anfalla flyktingbatar pa Indian Ocean.
  En slag ”Final Solution” borjar ta form.
  It stinks!
  Jag tror jag stjal en gammal fiskebat och seglar ”hem” till Sverige med risken att bli sankt av en US drone.

 18. janne0808 skriver:

  Kachina: Den skrift, som du refererar till, bygger på ett idag väldokumenterat ekonomiskt problem, som Per Lundgren och du påstås ha en lösning på. Ni pekar med hela handen – det är ”extrema sionister”, som vi först ska rensa ut. Då blir det frid och fröjd. Så tänkte också Adolf Hitler m.fl. Det som följer därefter är att du Kachina längtar efter att EU bildar en federation – Gud förbjude enl. min mening. Vad skulle du vinna med en Europa-federation? Var god förklara!

 19. Kachina skriver:

  janne0808

  Jag har aldrig påstått att jag har lösningen. Jag köper aldrig hela paket och Per Lundgrens förslag till lösning har många oskrivna sidor.

  Jag pekar med hela handen på problemet. När det är identifierat och vi isolerar det från världsekonomin, kommer frågan om hur vi skall bygga upp det nya systemet.

  Judar i förskingringen handla inte om biologiska människor i den här fysiska dimensionen. Det vet de insatta sionisterna mycket väl.
  Det Jerusalem som nämns i skrifterna är inte en geografisk plats på den här jorden. Jag tillhör ingen världsreligion och reagerar på deras vantolkningar och ur dem kommen extremism, inkl. Hamas, islamism, sionism, katolicism, luherism……etc.

  Federationen EUS är på sikt oundviklig. Världen krymper var dag socialt genom kommunikation och nationer skapade under den tid vi hade postryttare, får numera betraktas som ”kommuner” i Europa.

  Det kallas utveckling. Vi kan inte envist hålla fast vid nationalstater som skapades på och för 1600-talet.

 20. Kachina skriver:

  lion 0808

  Jag har aldrig påstått att mitt korta samtal med Ben Gurion var förtroligt. Han lyssnade tålmodigt medan jag öste ur mig min aggression mot invasionen av amerikanska sionister.

 21. Kachina skriver:

  För att du inte skall förvrida eller vantolka händelsen, lion0808.

  Vi möttes, genom en slump, en sen kväll på en gata i Tel Aviv. Han tog kontakt med mig genom att fråga var jag kom ifrån och hur jag trivdes i Israel. Då lättade jag på det jag hade i hjärtat. Samtalet tog högst en -två minuter.

 22. Gu va fjuttigt! Det paminner mig om mitt mote med Tage Erlander eller Ike Eisenhower med 10 minutes respektive 2 minutes..
  Bada ganska ointressanta opersonligheter.

 23. metusalem skriver:

  Historien förflyttas oupphörligt till ruta 1. Egypten har uppenbart två ungefär jämnstarka grupperingar. När 51% röstetal hotar att driva landet mot en islamistisk shariastat får man förstå att man på nytt på gatorna vill visa att man känner till något som heter demokrati.

  Israel-Palestina lägger båda fast villkor som gör framgång omöjlig. Och tsar Putin härskar som man alltid gjort i hans vidsträckta kejsardöme. Alla ni som stretar på för att möjligen skapa förbättring är värda stöd och tacksamhet i en rätt hopplös situation.

%d bloggare gillar detta: