Inte lätt för alla i riksdagen

STOCKHOLM: Ännu en underbar försommardag i Stockholm där snart sagt varje minut inomhus kändes som förlorad…

Ändå blev det åtskilliga sådana minuter också denna dag.

Förmiddag med partiledardebatt i riksdagen inför den sommarledighet som snart hägrar för kammarens ledamöter.

Att säga att omvärldens olika problem spelade en prominent roll i diskussionen vore kanske att begå visst våld på sanningen.

Möjligen var det när miljöpartiets Åsa Romson lite otippat plötsligt verkade framställa Kina som ett föregångsland när det gällde klimatpolitiken.

Men annars var det Sverige som dominerade.

Att i ett Europa där Sverige allmänt ses som ett av de länder som lyckats bäst ekonomiskt under senare år framställa oss som misslyckade och i kris och elände är en inte alldeles lätt uppgift för oppositionen.

Och lägg därtill att dess olika partier har tämligen olika syn på vad som bör göras åt detta påstådda elände och det blir inte så värst mycket lättare.

Men försökte gjorde de förvisso. De hade väl inte något annan möjlighet.

Så lyckat tror jag dock knappast att någon kan beskriva det som.

Annars har dagen givit möjlighet till diskussion i olika frågor som nu ligger på bordet.

Bra var en genomgång av läget när det gäller möjlighet av export av det svenska Gripen-systemet till olika länder.

I grunden gör vi ju detta inte minst för att det ligger i vårt eget säkerhetspolitiska intresse att bibehålla ett starkt luftförsvar och ett starkt flygvapen.

Att vi dessutom är en spetsnation i högteknologi tillhör dock självfallet också saken.

Och det är påfallande att Gripen-systemet möts av ett ökat internationellt intresse inte minst när det nu kommer att utvecklas ytterligare och ges påtagligt ökad framtidskapacitet.

Därtill kommer att dess kostnader – alls icke obetydliga – dock ligger på en lägre nivå än olika konkurrenters.

Men dagen gav också möjlighet att gå igenom en del av de besvärliga frågeställningar vi kommer att ställas för inom EU under det kommande året.

Inte minst tror jag att vi kommer att ha en krävande period med de olika frågeställningarna efter valet till Europaparlamentet i maj nästa år.

Och det är inte fel att förbereda för denna och vad den kan innebära. Många lyssnar på Sverige.

I morgon inleds dagen i sedvanlig ordning – det är torsdag – med regeringssammanträde och allmän beredning.

Och till dagens övriga begivenheter tillhör att jag på eftermiddagen skall tala på en konferens ordnad av The Economist här i Stockholm om olika digitala framtidsperspektiv.

Men därtill kommer att vi skall ta itu med vår Arktis-politik när vi nu lämnat ordförandeskapet i Arktiska Rådet, men under dess två år ju skaffat oss en betydligt starkare position i dessa olika frågor.

One Response to Inte lätt för alla i riksdagen

  1. Magnus Hedström skriver:

    Nedan finns att läsa på Wikipedia om miljön i Kina. Om man fokuserar på slutraderna och glömmer resten så kan man nog få det till att de är ett föregångsland även om det inte är så.

    ”In recent decades, China has suffered from severe environmental deterioration and pollution.[135][136] While regulations such as the 1979 Environmental Protection Law are fairly stringent, they are poorly enforced, as they are frequently disregarded by local communities and government officials in favour of rapid economic development. As a result, public protests and riots over environmental issues have become increasingly common.[137]

    Environmental campaigners have warned that water pollution is becoming a severe threat to Chinese society.[138][139] According to the Chinese Ministry of Water Resources, roughly 300 million Chinese do not have access to safe drinking water, and 40% of China’s rivers had been polluted by industrial and agricultural waste by late 2011.[140] This crisis is compounded by increasingly severe water shortages, particularly in the north-east of the country.[141][142][143] Additionally, numerous major Chinese coastal cities, including Shanghai, are deemed to be highly vulnerable to large-scale flooding.[144]

    However, China is the world’s leading investor in renewable energy commercialisation, with $52 billion invested in 2011 alone.[145][146][147] China produces more wind turbines and solar panels than any other country,[148] and renewable energy projects, such as solar water heating, are widely pursued at the local level.[149] By 2009, over 17% of China’s energy was derived from renewable sources – most notably hydroelectric power plants, of which China has a total installed capacity of 197 GW.[150] In 2011, the Chinese government announced plans to invest four trillion yuan (US$618.55 billion) in water infrastructure and desalination projects over a ten-year period, and to complete construction of a flood prevention and anti-drought system by 2020.[151][141]

%d bloggare gillar detta: