Nätvärldens nya och viktiga frågor

STOCKHOLM: Så är jag tillbaka här igen efter diskussionerna på Bilderberg-konferensen strax utanför London.

Alldeles uppenbart är att olika nät- och cyberrelaterade frågor raskt håller på att få allt större betydelse.

När USA:s Barack Obama och Kinas Xi Jiping träffades för informellt toppmöte i Kalifornien förefaller frågan om olika kinesiska cyberoperationer ha tillhört de frågor man från amerikansk sida var allra mest angelägen att ta upp.

Samtidigt ser vi i media olika uppgifter om amerikanska digitala övervakningsprogram som lett till betydande diskussioner också i Storbritannien.

Och frågorna kring det som kallas Big Data – att analysera stora mängder data för att få fram mönster och informationer – och vilka olika konsekvenser de teknologierna kan få blir allt fler.

Vad som är sant och falskt i de senaste mediauppgifterna om amerikanska övervakningssystem återstår att se. Jag noterar att ledande företrädare för Google mycket tydligt dementerar tidningarnas uppgifter vad gäller dem.

Viktigt är att de system för övervakning som kan finnas är tydligt förankrade i rättsordning och lag. Det har vi ju varit mycket noggranna med i Sverige, och jag vet ingenting annat än att det fungerat väl.

Detta gäller vad stater gör. En lite annan sak är ju den bearbetning av information som ligger i begreppet Big Data, och som ju i allt väsentligt sker i den privata sektorn, även om statlig användning säkert också kan förekomma.

Att det här öppnas betydande också positiva möjligheter, t ex när det gäller att bekämpa sjukdomar, är alldeles uppenbart.

Men samtidigt finns det bekymmersamma aspekter när det gäller integritet av olika slag. I vår allt mer digitala vardag avsätter vu ju ständigt allt fler avtryck, och det säger sig självt att det sätt på vilket dessa används inte är likgiltigt.

Till det som kommit ut i dessa dagar hör ett sekretessbelagt s k presidentdirektiv från USA som lägger fast dess politik vad gäller olika former av cyberoperationer.

Och mot slutet av detta står att amerikanska UD skall fortsätta arbetet med att få tillstånd internationella normer om uppträdande i cybervärlden som minskar sannolikheten för olika former av nätattacker och nödvändigheten av att direkt agera mot sådana.

Den uppgiften kommer att bli allt viktigare.

Vi har ju varit pådrivande när det gäller just detta och friheten på nätet. Det är en utomordentligt grundläggande del av det hela.

Men även andra delar är viktiga om vi inte skall hamna i en tilltagande internationell osäkerhet på dessa områden med de allvarliga konsekvenser för våra samhällen som detta i så fall kan få.

Här ligger ett mycket viktigt område för de kommande årens internationella diskussioner. Och det vi sett och hört under de senaste veckorna har visat det med all önskvärd tydlighet.

Den nya veckan inleds för min del med besök i morgon av den Tjeckiska Republikens utrikesminister Karel Schwarzenberg.

Och det är ett besök jag ser fram emot.

Vi har ett nära förhållande som inte bara går tillbaks till en tid när vi bägge arbetade för frihet och mänskliga rättigheter för nationer och människor på andra sidan Järnridån, utan också därför att vi alltid sitter bredvid varandra på EU:s utrikesministermöten med de möjligheter till ständiga små kommentarer som detta innebär.

Men i morgon blir det så seriösa samtal om de olika utmaningar som vi gemensamt i EU står inför.

3 Responses to Nätvärldens nya och viktiga frågor

 1. Anna Larsson skriver:

  Jag skulle väldigt gärna lyssna på en föreläsning av Dig där du beskriver dina politiska erfarenheter, såväl inrikes som utrikes, och även föreställer Dig hur Sverige och övriga världen ser ut om några decennier. Vilket är ditt viktigaste budskap till kommande generationer?

  Vänliga hälsningar,
  Anna Larsson, trogen läsare

 2. *CYBEROPERATIONER*

  Det viktigaste budskapet till den nutida generation blir, som jag begriper, att ha full kontroll av maktelitens mentala och fysiska kapacitet.
  Som med allt annat blir det huvudsaken till kommande generationer.

  Det internationella politiska klimatet riskerar annars att bli en Mental Tsunami, och inte bara i Cyberrymden.

  En blygsam eller begynnande blodpropp (och mycket annat) hos en enskild individ i maktposition kan orsaka en global katastrof.
  En skyndsam och kontinuerlig utredning om nuvarande och kommande makthavares mentala balans blir en absolut prioritet.
  En demented ‘maktelite’ skall alltid bli subject, och fokuserad att ‘hacka’, alternativt *operera*.

  Nano Drones i Cyberrymden blir nu hotfullare med ‘tryckknapps
  teknologin’. Misstagen blir utan samveten.

  ”Free Speech” blir nog den mest ointressanta delen i detta sammanhang.
  Kommunikationen mellan folk har avtagit den senaste tiden och det ser tragiskt ut. Tiga e guld till det stelnar i oss, eller som i gammelsvenskan: En Svensk Tiger.

  PS/ Nyheter from Down under:
  https://sites.google.com/site/turesjolander2013/

 3. PRISM & BIG DATA

  Till saken:

  ”We” har 2 begrepp (minst). We the Inclusive och We the Exclusive.
  Var befinner sig EU i sammanhanget. We or Them?
  Passa vidare till Tjecken Karel!

  We other’s.

%d bloggare gillar detta: