Att bygga strategiskt förtroende

SINGAPORE: Det yttersta syftet med diskussionerna och dialogerna på den stora Shangri-La konferensen här kan sägas vara att bygga strategiskt förtroende.

Detta är en region i stark ekonomisk expansion och påtaglig politisk omvandling.

I spåret av den första utvecklingen följer också, inte onaturligt, betydande militära satsningar.

Men de politiska relationerna är ofta sköra.

I den omedelbara regionen – Sydostasien – har remarkabla framsteg skett genom samarbetet inom ASEAN, men i den vidare regionen är det inte svårt att se påtagliga spänningar.

Situationen på den koreanska halvön, med en regim i Pyongyang vars agerande av alla uppfattas som farligt, är i en kategori för sig. På sikt är den ohållbar därför att den nuvarande regimen i Pyongyang aldrig kommer att kunna överleva.

Och alla har ett starkt intresse av att de förändringar som måste komma sker i fredliga former.

I många andra områden handlar det mellan ett allt starkare Kina anspråk och intressen som andra länder i regionen uppfattar som minst lika legitima.

Det var en intressant upplevelse att i går kväll höra Vietnams premiärminister närmast vädja om en stark närvaro av USA i regionen, medan antydningarna om en starkt kritisk syn på Kina var långt ifrån diskreta.

Tiderna har förvisso förändrats.

Men i allt väsentligt tror jag att diskussionerna här bidragit till att minska den strategiska misstron.

Japans försvarsminister höll ett anförande som i sin klarhet vad gäller historisk försoning med Kina säkert inte kommer att passera utan diskussion i hans hemland.

Och när vi ministrar här slog oss ner för gemensam och informell lunch var tonläget mellan USA:s försvarsminister och Kinas biträdande ÖB påtagligt öppen och konstruktiv.

Men mycket återstår.

Frågor om säkerhet för handeln och maritima avgränsningar förblir laddade. Och den starka och snabba förskjutningen av maktrelationer innebär en ny nödvändighet av öppen strategisk dialog av den art som dessa dagar innebär.

För USA är det naturligt att förskjuta allt mer av sin militära tyngdpunkt till detta område.

Ca 60% av USA:s flyg- och flottresurser kommer att finnas i det område som lite populärt kan beskrivas som från Hollywood till Bollywood. Här finns några av världens mest expansiva ekonomier och några av världens mest spända områden.

Försvarsminister Chuck Hagel lade vältaligt ut texten om detta, men ville också understryka att detta inte behövde betyda att man vill försvaga sitt engagemang i andra områden.

Och det är säkert ett budskap han kommer att vara än tydligare med när han på tisdag träffar Nato:s försvarsministrar i Bryssel.

Diskussionerna är ett uttryck inte minst för det som kallas ”defence diplomacy”, och som i många områden blir allt mer betydelsefullt. Att bygga nätverk av förtroende och samarbete mellan olika länders militära struktur är självfallet av betydelse.

I morgon fortsätter diskussionerna här under några timmar.

Och innan jag sedan sätter mig på olika flygplan i syfte att komma tillbaka till Stockholm hoppas jag kunna sitta ner med olika företrädare för svensk företagsamhet här i Singapore för att lyssna på deras bedömningar av denna spännande region.

One Response to Att bygga strategiskt förtroende

%d bloggare gillar detta: