Bra och balanserad försvarsrapport

SINGAPORE: Att den parlamentariska försvarsberedningen enat sig kring den rapport de tidigare i dag överlämnade till försvarsminister Karin Enström har jag all anledning att välkomna.

Och det är en balanserad och bra bild av den säkerhetspolitiska utvecklingen och vår politiska linje som beredningen nu etablerat en bred politisk konsensus kring.

Det är självfallet en styrka i flera olika avseenden. Och det välkomnar jag.

Viktigt är att säkerhetspolitiken inte ger ett nervöst intryck. Det skall inte vara möjligt för den ena eller den andra att med enstaka händelser rubba vår linje.

Skulle ett sådant intryck skapas skulle det självfallet kunna bli destabiliserande.

Nu tecknas bilden av en utveckling som innehåller ökade osäkerheter, men där det är svårt att inom överskådlig framtid se några direkta och isolerade hot mot just oss.

Riskerna skall dock inte underskattas, och det är viktigt att vi till fullo bygger ut samarbetet såväl inom EU som med Nato för att på bäst sätt och i samverkan kunna hantera olika situationer som kan uppkomma.

Och försvarsberedningens rapport anger tydligt den inriktningen.

Här finns det fortfarande mycket att göra.

Till de mera konkreta konsekvenserna finns det anledning att återkomma.

I en tid av osäkerhet är det naturligt att beredningen också understryker behovet av en allsidig och bra underrättelsetjänst.

Vår säkerhet är inte minst en fråga om kunskap om det som händer – och kan hända – i vår omvärld.

Här har nu det stora Shangri-La mötet inletts med ett intressant middagsanförande av Vietnams premiärminister Nguyen Tan Dung.

Och det var ingen som kunde ta miste på vad han verkligen talade om i de noggrant formulerade fraserna.

Det handlade om motsättningen med Kina i de olika havsområdena i Södra och Östra Kinesiska Havet.

I morgon inleder vi så med att lyssna på USA:s försvarsminister Chuck Hagel, som anslöt redan till kvällens middag i spetsen för en talrik delegation.

Och för min del blir det också en serie av bilaterala möten, inklusive med just honom.

Men viktig är också vår relation med Singapore.

Min kontaktperson här är ansvarig för landets ubåtsvapen efter att ha tillbringat inte mindre än fyra år i Karlskrona.

Singapore:s ubåtsvapen består ju i dag av sex svenskbyggda och moderniserade ubåtar. Och han kunde knappast prisa samarbetet i starkare ordalag än vad han gjorde.

Men det var många andra möten under denna kväll.

Såväl Canadas som Australiens nuvarande försvarsministrar är ju gamla utrikesministrar, och jag känner dem väl också i dessa deras tidigare egenskaper.

Och mer blir det alldeles säkert i morgon.

3 Responses to Bra och balanserad försvarsrapport

 1. claudius49 skriver:

  Efter att ha sett SVTs nyheter om försvarsberedningens rapport i kväll blir jag ännu mer förvånad och förargad över Moderaternas kortsiktiga, inbilska inställning till Sveriges problem inom närområdet. Man är alltså inom det ledande Allianspartiet okunniga om Rysslands syn på sin omvärld, enligt vilken stora geografiska områden anses utgöra rysk ”intressesfär”, dvs områden/länder som Ryssland anser egentligen bör ingå i ett ryskt storimperium (denna syn förestavade Tsar-Rysslands politik, Sovjetunionens politik, och förestavar nu också Putin-Rysslands politik). Rysslands avsikt, i vart fall nu och fram tills att Ryssland får ett demokratiskt styre, är dessvärre att införliva ”intressesfären” med Moderlandet.

  Ack, Heliga Enfald. Att just Du skulle vara satt att styra den svenska statsskutan.

 2. Hej
  Har du läst denna rapport som kom ut i april?

  Klicka för att komma åt 1194.pdf

  Mvh
  Christian

 3. Översta hälften av vad du skriver här bidrager till just en destabilarisering, du så nervöst råder om att inte visa.
  Purple Heart har en svår tid att svälja hur någon någonsin kan ta sig in i hans eget vapenförråd.
  Hoppas våra elektroniska barrikader är starka tillräckligt för insyn.
  China småler som Mona Lisa.

  GRETA GARBO vs TURE SJOLANDER

%d bloggare gillar detta: