Efter lång dag och natt

BRYSSEL: Gårdagens möte med EU:s utrikesministrar här kom dessvärre att helt domineras av en diskussion om vapenembargot mot Syrien som till slut kom att sträcka sig över inte mindre än tio timmar.

Och det var beklagligt, därför att det inte blev mycket tid att diskutera den vidare situationen i Syrien och regionen och vad EU kan och måste göra för att stödja olika politiska processer för konfliktlösning.

Förhoppningsvis går vi nu mot vad som kallas en Geneve2-konferens med försök till en politisk process för Syrien.

Gårdagens samtal i Paris mellan USA:s och Rysslands utrikesministrar förde förhoppningsvis den frågan framåt.

Och då handlar det om vad EU kan ta till den konferensen i olika avseenden.

Löst tal om att ett par medlemsstater kanske skall leverera vapen till vissa i oppositionen räcker ju inte långt som konstruktiv fredspolitik.

Jag hoppas att vi så snart som möjligt har möjlighet att ta upp den diskussionen.

Det alldeles överväldigande antalet EU-utrikesministrar var djupt skeptiska till visheten av att nu omedelbart häva vårt vapenembargo.

Det fanns en känsla av att detta var fel steg vid fel tidpunkt – all kraft borde ligga på den politiska processen.

Men detta hjälpte föga när ett par medlemsstater helt enkelt inte var beredda att gå med på en förlängning, och eftersom det beslutet krävde enhällighet föll embargot.

Någon aptit på att nu leverera vapen fanns dock knappast ens hos dessa stater, och till slut gjordes ju ett uttalande som såväl uttryckte detta som indikerade de restriktioner som eventuella leveranser kommer att vara omgärdade av.

Hur detta nu kommer att påverka den politiska processen återstår att se. Att denna är den viktiga var vi dock alla alldeles överens om.

Det blev således en lång dag, och tyvärr hade vi inte heller den tid vi borde ha haft för diskussionen över middag med utrikesministrar från de olika kandidatländerna.

Men ni är det en ny dag, och den har för min del inletts med en stor konferens i Europaparlamentet i samarbete med det irländska ordförandeskapet om hur vi skall stärka vår gemensamma kapacitet för medlings- och försoningsarbete.

Och här spelar självfallet vårt förslag om ett European Institute of Peace en betydelsefull roll.

Strax lämnar jag dock Bryssel för att fara hem och ansluta till det viktiga besök vi har i Stockholm i dag av Indonesiens president.

6 Responses to Efter lång dag och natt

 1. claudius49 skriver:

  UK Hurray! Vive la France!

 2. stig2entreprenoren skriver:

  När man läser Europa 2020 – strategi för Europa (fortsättning på Lissabonagendan) så finns allra överst tre hållpunkter:
  1. smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation,
  2. hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi, samt
  3. tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

  Hur ofta diskuterar ni åtgärder för att möta dessa då ni ändå träffas rätt ofta i stora sammanhang?
  Känns det som att alla lever och verkar efter de överenskomna principerna?
  Påminner ni varandra om vikten av att dra igång program och stimulera i rätt riktning?
  Hur står det till med stridsviljan för att öka de strukturella reformerna inom EU?
  När nås målet om 3% av BNP till FoU inom hela EU?
  Läget har väl knappast varit bättre någongång tidigare för att dra igång en massiv och omtumlande kampanj?
  Spanien verkar förbereda sig på en offensiv liksom Tyskland.
  Italien och Frankrike verkar dock ej ha koll på läget, enär kostnaderna där kraftigt har försämrats?
  Sverige, Finland, Polen, Baltikum, Tjeckien, Slovakien, Slovenien och snart Kroatien borde slå vantarna i bordet och göra något verkligt radikalt tillsammans!
  Tio små, vitala och ivriga länder tillsammans skulle lätt kunna få fart på resten av kopplet.
  Om du kan fixa till detta så får du Nobelpris i Oslo eller så blir du nästa FN-chef.

 3. Kachina skriver:

  OK, att vapenembargot mot fortsätter, så får den extrema islamismen visa sitt innersta väsen, utan inblandning från omvärlden.

  Du Carl Bildt, som anses ha fotografiskt minne och stoppade kommentarerna i ditt tidigare inlägg, där min kommentar om Thathcerismen i inrikespolitiken fanns. Vad är din bild av hur Thatcherismen, av hur denna -ism förändrat världen, politiskt och ekonomiskt?

 4. Kachina skriver:

  Det är tydligen skillnad på när kommentarerna stängs och när de publiceras. Min kommentar i Bildts tidigare inlägg är publicerad. Det ser jag nu.

 5. Samuel Johansson skriver:

  Assad är en folkmördare och du tror att det lönar sig att förhandla med honom? Det enda han är intresserad av är kunna fortsätta sitt terrorvälde.

  Har du alls några demokratiska reflexer kvar?

 6. Per Fredö skriver:

  Möjligheterna till en fredskonferens, vilken Carl har sina förhoppnigar om, är nog dessvärre mycket begränsade.
  Vare sig Assad eller rebellerna vill ställa upp,
  Assad vill som han sagt gång på gång att dö på sin post är bättre än alla andra lösningar.
  Men att förgöra rebellerna, terroristerna, för att behålla makten är samtidigt hans målsättning och han skyr inga medel.

  Ryssarna är därtill en pålitlig partner alldeles oavsett att den ryske utrikesministern Lavros påstår att
  Ryssland förespråkar diplomati som alternativ till inbördeskrig med alla dess negativa konsekvenser.

  Att kritisera EU- utrikesministrarna för deras beslut att eventuellt häva vapenembargot, vilket Rysslands vice utrikesminister gjort, samtidigt som Ryssland nu förser Assad med långdistansmissiler trotsar all logik.

  Det är naturligtvis Putin som bestämmer och för honom ska Ryssland ska inte enligt Putin överge sitt samarbete med Assad, vilket hittills inneburit att Ryssland haft ett geopolitiskt inflytande i denna region.

  Optimismen om fredsförhandlingar och att nå en fredsuppgörelse med en övergångsregering blir inte infriad ännu en gång.

  I stället får man räkna med en spridning av denna konflikt.
  Hizbollahs militära ingripande i Syrien visar på det.

%d bloggare gillar detta: