Också Balkan i Tallinn

TALLINN: Nu på söndagsmorgonen gr diskussionerna här på Lennart Meri-konferensen mot sitt slut, och om några timmar kommer jag att börja bege mig i riktning Bryssel och de olika mötena där.

I går satt Serbiens f d president Boris Tadic och jag på podiet och försökte föra också sydöstra Europas olika utmaningar in i diskussionerna där.

Och i var eniga om att de förödande krigen på Balkan – ett decennium av krig mellan 1991 och 2001 – inte hade skett om regionen dessförinnan hade varit en del av en fungerande Europeisk Union.

Men nu fanns ingen stark sammanhållande struktur, och de olika delarna av gamla Jugoslavien föll ner i motsättningar som ledde till decenniet av krig.

Med en stark europeisk ram hade den nödvändiga omvandlingen av regionen med största sannolikhet kunnat ske utan den massiva blodspillan och den förödelse Europa nu kom att drabbas av.

Mot denna bakgrund är det självfallet av största betydelse att regionens europeiska integration fortsätter framåt.

Avgörande är att vi får ett snart beslut om start för EU-förhandlingar för Serbien.

Det var ju alldeles mot slutet av det svenska EU-ordförandeskapet 2009 som president Tadic kom till Stockholm och lämnade in sitt lands ansökan om medlemskap.

Och nu har inte minst överenskommelsen mellan Belgrad och Pristina gjort det än mer naturligt att gå över till konkreta förhandlingar.

Såväl Serbien som Kosovo behöver nya och konkreta steg på den europeiska vägen. Det har betydelse för regionens säkerhet och Europas stabilitet.

I en annan panel diskuterade vi de europeiska utmaningarna mer generellt, och jag tror att vi car eniga om att även om de akuta hoten med all sannolikhet att mindre i dag är riskerna desto mer påtagliga.

Och att dessa bara kan hanteras om vi arbetar än närmare tillsammans. Uppbyggandes av den gemensamma europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken är av fundamental betydelse för våra möjligheter att klara de risker som nu förefaller att bli allt för.

Samarbetet med USA är av största betydelse, men samverkan inom Europa är grundläggande.

Innan jag lämnar här skall jag också träffa Mart Laar – vi var ju kollegor som statsministrar under tämligen avgörande år i början av 1990-talet – för att diskutera olika saker.

Men sedan bär det av till Bryssel där för middag med Nato:s olika frågeställningar i fokus och i morgon är det så dags för mötet med EU:s utrikesministrar.

One Response to Också Balkan i Tallinn

 1. Jag föreställer mig då att NAT0 ställer följande fråga i fokus;
  Om England nu lämnar EU skall då de övriga 27 länderna i EU antaga svenska språket i stället för det engelska språket för att regionens europeiska integration skall fortsätta framåt, även om det gör saken något svårare för USA.
  ———————————————————————
  Det kanske ligger närmare till hands att ombilda EU till EUR, där Ryssland ingår som en given partner. Därmed kunde alla EU-länders försvarkostnader gå ner till i det närmaste 0*

  Tänk dig va fint det vore om alla talade svenska och anpassade sig lite mer.
  Det e klart de kan väl tala sina egna dialekter när de kommer hem till sitt eget hus under kvällskvisten.

%d bloggare gillar detta: