Dagens diskussioner

LUXEMBOURG: Det har varit en dag här som började med dubbla frukostar – först med kollegor från EPP och sedan med de nordiska och baltiska kollegorna inom EU.

På allmänna rådet blev det så en längre diskussion där alla prisade överenskommelsen mellan Serbien och Kosovo och inte minst Catherine Ashtons insatser för att nå fram till den.

Under förmiddagen publicerade så EU-kommissionen sina rekommendationer om Serbien och Kosovo, och rekommenderade start av anslutningsförhandlingar med Serbien och förhandlingar om ett SAA-fördrag med Kosovo.

Och rådets diskussioner uttalade jag mitt tydliga stöd för dessa kommissionens rekommendationer.

Genomförande av överenskommelsens olika delar kommer inte att bli enkelt. Vi skall t ex inte underskatta den faktiska rädsla som finns hos många serber i norra Kosovo.

Men avgörande för att allt skall kunna föras framåt tror jag är att vi hörsammar kommissionens rekommendationer och tydligare öppnar EU:s dörr för såväl Serbien som Kosovo.

Det egentliga mötet med EU:s utrikesministrar inleddes med en lunchdiskussion med energikommissionären Öttinger.

Han hade ett imponerande brett anslag, men mycket av den följande diskussionen kom att handla om olika versioner av den s k södra korridoren när det gäller Europas försörjning med gas.

Tveklöst har ankomsten av skiffergas börjat att rita om kartan på ett mycket påtagligt sätt, och det kommer at ha allt tydligare såväl ekonomiska som politiska konsekvenser.

Viktigt är självfallet att klimatfrågan finns med mycket tydligt i alla dessa diskussioner. Vi måste utforma vår gemensamma politik så att vi under de kommande decennierna verkligen kan minska våra klimatutsläpp.

Gas är förvisso inte den slutgiltiga lösningen på det problemet, men om den ersätter kol och på det sätt får ber utsläppen ger det ju en brygga till en bättre framtid.

Det är ju detta vi nu börjar att se i siffrorna från USA.

Dagens diskussioner innebar också en fortsättning på gårdagens diskussioner om Syrien, och jag upprepade med brett och starkt stöd från många kollegor vad jag skrev här efter dessa.

Vi får se vad detta möjligen kommer att leda till. Jag hoppas att det också i FN:s säkerhetsråd i dess helhet skall finnas stöd för denna tanke.

Till dagens ämne hörde också en genomgång av läget i det Östliga Partnerskapets olika länder – och den frågan kommer vi att fortsätta att diskutera i lite mindre formella former under kvällen.

5 Responses to Dagens diskussioner

 1. spanaren skriver:

  Märkligt nog lyckas utrikesministern undvika den ”dagens
  diskussion” som är den helt dominerande i Sverige –
  Sveriges obefintliga luftförsvar..

  Tänk om det verkligen gällt eller kommer att gälla
  -trots att Sverige ensidigt utlyst den eviga freden-
  ett strategiskt överfall med syfte att ”återintegrera”
  de baltiska utbrytarprovinserna och införliva Gotland i
  ett nytt ”Storryssland” i vardande? Jmf 19148-1940 och 1808.
  Georgienkriget utgick från manövern ”Kavkaz 2008”.
  Varför kan inte något liknande ske i samband med ”Zapad-13”
  om det ur rysk synpunkt anses gynnsamt?

  Glöm det östliga partnerskapet. Syns inte skriften på väggen?
  Att EU/USA under utpressningsliknande former tvingat
  Serbien till underkastelse vad gäller Kosovo är inget man
  som alliansfri svensk har anledning att jubla över….
  Även den nuvarande militärledningens undanflykter verkar
  för många svenskar mycket märkliga – eller?

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

 2. carler skriver:

  Klimatutsläpp är ett politikbegrepp som innebär skattepålägg för att lösa ett icke existerande problem.

 3. spanaren skriver:

  Rättelse till mitt 23 april kl. 04:18

  Läs: Jmf 1918-1940 och1808.

  Tillägg:

  Ber att få ansluta mig i alla stycken till den analys
  om Ryssland som gjordes idag 23/4 kl 0640 på SvT 1.
  av en säkerhetspolitisk analytiker.
  Även undertecknad tror inte att ”ryssen kommer” imorgon
  men hur ser det geopolitiska läget ut 2020 eller 2025
  med USA borta från Europa och NATO mycket försvagat
  och ett militärt starkt återupprustat (Stor)Ryssland i en ny
  Euroasiatisk Union ledd av Moskva med en gemensam krigsmakt.
  Glöm det sk ”Östliga Partnerskapet”
  Polen får nog med att värja sitt eget territorium och
  Sverige tillsammans med de idag självständiga Baltstaterna
  saknar i stort militär förmåga med enbart en betydelselös
  ”snubbeltråd” från USA/NATO i Baltikum.
  I ”Zapad 13” kommer ryska/vitryska krigsmakterna samöva
  tillsammans med trupp från CSTO.(Hotbild USA:s missilförsvar)
  Möjligen kommer nu ukrainsk LL-trupp att delta i manövern.
  Georgien är på väg åt samma håll liksom Moldavien och Lettland
  vad tiden lider och det nya (Stor)Rysslands militära förmågor
  stärks framförallt i ryska västra MILO och i Vitryssland.

 4. claudius49 skriver:

  Jag gläder mig åt vår försvarsministers försäkran om att de ryska övningsflygarna absolut inte flög in i det svenska luftrummet. Således slapp vi att påverkas av deras avgasutsläpp. För de lär väl inte köra ”klimatkompenserat”?

 5. Kachina skriver:

  Vad gäller baltländerna, så kommer Ryssland i konflikt med EU om de invaderar. En sådan konflikt gör att Ryssland inte vill utkämpa slaget till sjöss, utan helt enkelt invaderar hela Sveige och tar en landstrid mot Norge/NATO.

  NATO är inte längre amerikaniserat och vi måste göra den europeiska delen europeiskt. Det handlar inte om att enbart bygga upp Sveriges försvar. Vi måste bygga upp ett EU-försvar ur resterna av NATO.

%d bloggare gillar detta: