Ambitionen för 2014 – men…

STOCKHOLM: Medan statsbesöket i Kroatien fortsätter med besök i vackra Zadar under morgondagen har jag nu återvänt hem för andra uppgifter som också måste klaras av.

Min dag inleddes med ett större symposium om EU:s utvidgningspolitik med naturligt fokus på utvecklingen på Balkan.

Och jag uttalade den mycket starka förhoppningen att vi 2014 skulle kunna ha en situation där samtliga regionens länder har kommit in i konkreta anslutningsförhandlingar.

Vice premiärministern Neven Mimica erinrade om att jag för ett antal år sedan argumenterat starkt för målet att alla regionens länder skulle vara medlemmar av EU 2014 – detta symboliskt betydelsefulla år 100 år efter de skott i Sarajevo som startade det tjugonde århundradets serie av världskrig.

Men så blev det dessvärre inte, och för det finns det åtskilliga skäl.

Ambitionen att få samtliga länder in i konkreta förhandlingar är även den krävande.

Alldeles avgörande är vad som händer i just dessa timmar i samtalen i Bryssel mellan premiärministrarna från Serbien och Kosovo.

Det är av utomordentligt stor betydelse att de kan föras fram till en överenskommelse – men i skrivande stund ter sig bulletinerna från Bryssel dessvärre något blandade.

Skulle de föras i hamn kommer det med all all sannolikhet att bli möjligt att inleda förhandlingar med Serbien, och det kommer i sin tur att mycket påtagligt öka trycket på att lösa utestående frågor i de övriga fallen.

Men skulle de misslyckas är det dessvärre nog ofrånkomligt att ambitionen om 2014 måste överges mer eller mindre i sin helhet.

Och i kombination med andra faktorer ser jag då en risk för att ekonomisk stagnation och politisk håglöshet kommer att leda till instabilitet i olika länder i regionen med de risker som kan ligga i detta.

Så det är åtskilligt som står på spel just nu.

Efter denna diskussion anslöt jag till statsbesöket i övrigt med besök på framgångsrika Ericsson Nikola Tesla och lunch med också företrädare för svenskt och kroatiskt näringsliv.

Det är viktigt att Kroatien nu fullt ut utnyttjar den möjlighet som inträder i EU innebär.

Jag underströk i olika sammanhang att inträdet fullt ut i den inre marknaden förvisso innebär förbättrade möjligheter, men att man nogas borde ta del av erfarenheterna från andra länder, absolut inte vila på lagrarna och snarare intensifiera arbetet med reformer och för konkurrenskraft.

Överlag var det ett mycket lyckat statsbesök som än tydligare satte Sverige på kartan i Kroatien och ytterligare fördjupade det goda samarbetet mellan våra bägge länder.

Att Kungen och Drottningen genom dessa statsbesök gör oersättliga insatser för Sverige tror jag är alla som haft möjlighet att följa något av dem kan intyga.

Torsdagen blir så arbetsdag i Stockholm med sedvanligt regeringssammanträde som inledning.

3 Responses to Ambitionen för 2014 – men…

  1. […] samband med det pågående statsbesöket till Kroatien intervjuades Sveriges utrikesminister Carl Bildt av den Sarajevo-baserade tv-stationen Al Jazeera […]

  2. flyktingar skriver:

    Då och då möts svensk inrikes- och inrikespolitik. Snart ska schlagerfestivalen gå av stapeln med israeliskt deltagande. I Sverige. Envar inser att det kommer att bli problem. Spark-på-Israel är ju en nationalsport i Sverige liksom i många andra länder, främst dock i Mellanöstern. Nu har de svenska beslutsfattarna, visa av erfarenheten från Davis Cup matchen mot just Israel härförleden, förlagt årets sångtävling till just Malmö. Annars hade ju ytterligare en fin svensk stad tvingats medge det pinsamma – att exempelvis Stockholm ”inte är bättre än Malmö” tycks man ha tänkt. ”Låt Malmös innevånare istället få sin självbild bekräftad” dvs den att somliga smutsar ner stadens rykte medan resten drar för gardinerna. Schlagerentusiaster i hela Europa kommer snart att bänka sig framför TV-apparaterna. I Sverige tycks man istället uppmana sina TV-tittare ”huka er i bänkarna för nu laddar Malmö om” för andra halvlek i nationalsporten spark-på-liten-israeliska. Undrar ni hur det gick i Davis Cup matchen? Israel vann förstås, eftersom spelarna visste vad som väntade dem i Sverige. Det gjorde inte hemmalaget.

  3. observer61 skriver:

    Är det någon som hört Carl Bildt eller EU uttala sig mot den omfattande förföljelsen av judar, kristna, kopter m fl utsätts för av islamisterna?

%d bloggare gillar detta: