Akropolis i vårens klara ljus…

STOCKHOLM: Välbehövlig arbetsdag i Stockholm i allt väsentligt tillbringad bakom skrivbordet vid Gustaf Adolfs torg.

Mot slutet av dagen hann jag dock med att åka förbi Utrikespolitiska Institutet för att hälsa på en del av deltagarna vid mötet där i dag och i morgon om arbetet med European Global Strategy.

Arbetet skall ju resultera i ett förslag från de fyra tankesmedjorna i Sverige, Polen, Spanien och Italien mot slutet av våren.

Vad som hitintills kan sägas om initiativet är ju i alla fall att det genererat mycket stort intresse. Och det var inte minst uppenbart under de diskussioner jag förstår att man haft i Stockholm under dagen.

Till frågor som varit föremål för diskussioner i dag har också hört frågan om möjlig användning av kemiska stridsmedel i Syrien.

Att det internationella samfundet skulle se med det yttersta av allvar på varje sådan användning, och utkräva ansvar av den eller de som var ansvariga, kan det inte råda någon tvekan om.

De anklagelser om användning av kemiska vapen som nu kommit kommer sannolikt nu att bli föremål för en undersökning tillsatt av FN:s generalsekreterare.

Och alldeles självklart vore det bra om det på det sättet kunde bringas större klarhet i vad som möjligen skett.

En sådan undersökning skulle ju dessutom visa det allvar med vilken det internationella samfundet ser på frågan.

Sverige har viss expertkompetens i dessa frågor, och det är självklart att vi är beredda att ge hjälp i sådana utredningar i den utsträckning det efterfrågas.

Till dagens mycket trevliga upplevelser hörde att spendera en tid med de som nu går genom det s k aspirantprogrammet på UD och därmed förbereder sig för en framtid i svensk, europeisk eller internationell tjänst.

Och det blev en stimulerande diskussion som spände över vida fält.

Nattens uppgörelse om ett hjälppaket till Cypern på sammanlagt ca 10 miljarder Euro var självfallet av stor betydelse, liksom de insatser som Cypern själv kommer att göra för att få ordning på sin ekonomi.

I morgon ger jag mig av på bilateralt besök i Grekland som under onsdagen kommer att omfatta samtal med president, premiärminister, utrikesminister och självfallet en rad andra.

Landet har förvisso fortfarande en mycket besvärlig ekonomisk situation, men den där inte utan vissa begynnande ljuspunkter.

Landets export ökar påtagligt, och jag hör att turismen till landet också ökar på ett mycket bra sätt.

Att se Akropolis i den klara vårsolen är alltid – hur många gångar man än gjort det – en upplevelse.

Att det finns dessa små tendenser till ljuspunkter är självfallet glädjande.

Förhoppningsvis underlättar det också ansträngningarna att göra vad som återstår i olika avseenden.

Efter överläggningarna i Athen i morgon kväll och under onsdagen far jag så fram mot kvällen vidare till Cypern och dess huvudstad Nicosia.

Också där kommer det ju att finnas mycket att diskutera.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: