Hänförande vackert

REYKJAVIK: Att flyga in över Island en strålande vacker dag som denna är en hänförande upplevelse.

Och det kanske i synnerhet en årstid som denna när marken ligger vit lite högre upp men barmarken och det lilla gröna sakta börjar röra sig uppåt.

Det blev lunch och samtal i sedvanlig både öppenhjärtig och konstruktiv atmosfär med min kollega och vän Össur Skarphéðinsson .

Vi har under åren förbättrat ett redan mycket gott förhållande till Island, och för oss har det självklart varit viktigt att ge det stöd vi kunnat under först den finansiella krisen och sedan inledningen av Islands förhandlingar om medlemskap i EU.

Och till detta har sedan lagts alla de arktiska frågeställningar som ju är av snabbt ökande betydelse.

Kring dessa tillbringade vi någon timma i samtal. Islands med sin geografiska position har självfallet mycket att tillföra oss övriga européer när det gäller alla dessa frågor.

Islands som medlem i EU skulle självfallet vara av betydelse också när det gäller den ökade tyngd som det skulle ge EU när det gäller den samlade arktiska utvecklingen framöver.

På eftermiddagen hade jag också möjlighet att tillbringa någon timma på havsforskningsinstitutet här och lyssna på dess bedömningar inte minst när det gäller de olika fiskbeståndens utveckling i Nordatlanten.

När det gäller arbetet med att bevara och utveckla dessa måste nog Islands sägas vara ett föregångsland.

Med den betydelse som fiskerinäringen har är det naturligt att man ser på dessa frågor i ett längre perspektiv, och då är en politik för att bevara de olika fiskbestånden självfallet mycket viktig.

Just nu handlar mycket om frågan om makrill. Uppenbart har beståndet här utvecklats såväl vad gäller omfattning som vad gäller vart det finns på ett sätt som inte i alla delar var förutsett.

Och det förefaller nu finnas betydligt mycket mer makrill kring Island än som tidigare var fallet.

På kvällen har så Össur och jag talat på konferensen här om arktiska frågor, och de diskussionerna kommer att fortsätta under morgondagen.

Innan dess kommer jag dock i morgon att träffa olika personer för att diskutera EU-frågan ur olika perspektiv.

Island går till val den 27 april, och även om frågan om EU inte förefaller att spela någon påtaglig roll i valdebatten kan det ju inte uteslutas att utgången av valet kommer att påverka hur den hanteras.

En ny opinionsundersökning i kväll visar en tydlig majoritet för att fortsätta förhandlingarna.

Frågan om euron är en viktig del av detta.

Finanskrisen har fått många att ifrågasätta det lämpliga för en liten ekonomi i en globaliserad värld av en helt självständigt flytande valuta.

Och därför uppfattas euron här av många som den stabilitet man strävar efter.

Senare under morgondagen beger jag mig tillbaka ut till Keflaviks flygplats för att se på de olika förutsättningarna också för de operationer våra Gripen-flygplan tillsammans med Finlands F18 och Norges F16 kommer att genomföra här om ett år.

Och sedan – om vädret tillåter – hade jag tänkt att försöka att ta mig hem till Stockholm igen.

6 Responses to Hänförande vackert

 1. hkhsth skriver:

  Och litet längre söderut ligger Somalia och fiskebestånden, dvs de utfiskade bestånden och hela piratproblemet. Fisken är väl lika viktig runt Island som Somalia, förutom den fria sjöfarten och handeln, eller ska vi begränsa oss till vårt lilla eu-revir?

 2. Kerstin Broste skriver:

  Jag vill kommentera något utanför dagens text. Ghassan Hitto, en amerikansk medborgare har valts till ny PM för provisoriska Syriska Regeringen. I USA är det omöjligt för en medborgare född i ett annat land att bli President men att tillsätta en PM i ett annat land är tydligen okej. Detta liknar det som hände i Libyen och vad som hände där borde vara avskräckande. Hur ska en amerikansk medborgare ena detta land eller vad är tanken. Eftersom vår Utrikesminister är insatt i Syriens problem kunde det vara intressant med en utförlig redogörelse för händelserna.

 3. Kachina skriver:

  Jag kan kort äga att i Turkiet har man accepterat euron bättre än i Sverige, trots att de inte är med i EU.

  Euron kan användas i dagligvaruhandel fullt ut, även i små kiosker.
  Det gäller bara att hålla reda på växelkursen och eftersom mitt huvud bara räcker till för att hålla reda på en kurs, så betalar jag med Turkiska Lira. Detta hade jag bestämt före jag reste och inte kände till att euron är nästan en statsvaluta här.

  I alla fall, har tydligen ”den stora massan” förberett sig väl för ett förväntat inträde i EU, åtminstone här i Västra Turkiet.

  Västra Turkiet, ”de fria entreprenörernas förlovade land”, visar tydligt både fördelar och nackdelar med liberala entreprenader, som ibland inkräktar på statens åtaganden. Återkommer till detta.

  Vad vi, i Sverige, kan lära oss av detta är att euron är det grundläggande ”kitt” som kan hålla ihop Unionen Därför bör vi nog använda mer av euro som handelsvaluta i butiker, för att på så sätt skapa ett naturligt steg till euro som vår statsvaluta.

 4. claudius49 skriver:

  Enligt en pytteliten notis i dagens Svenska Dagbladet (19/3) kommer Herman van Rompuy och Catherine Ashton icke att kandidera för toppjobb inom EU efter 2014.

  Läge för ett avancemang, Carl Bildt!

 5. Per Fredö skriver:

  I morgon den 20 mars startade invasionen i Irak. Det det skedde sedan n Saddam Hussein vägrat avgå vilket var villkoret för att det inte skulle bli något militärt ingripande.
  Vi kan nu räkna med att masmedia i sitt kampanjande mot USA kommer att än en gång se chansen intensifiera sin kritik mot denna invasion, som för övrigt har sina likheter med den nu ännu inte avslutade i Afghanistan.
  En brutal diktator, som hade folkmord på sitt samvete, riktat främst kurderna, och som ville bli Mellersta Österns oljeschejk via sitt ingripande i Kuwait, hade därmed fullt ut motiverat störtats.
  Irak har nu genomgått en demokratisk process. Där finns en demokratisk författning, politiska partier och två val har hållits.
  Irakierna upplever för första gången en individuell frihet.
  Västvärldens kontakter med Irak har intensifierats och Irak,integreras allt mer i den globala ekonomin.
  Det gäller också våra kontakter med Irak på näringslivets område, men även via sådant som diplomati och en svensk ambassad.
  Våldet är visserligen i avtagande, men har pågått under alla dessa år och bakom det står al-Quadi och de med Saddamn Hussein ännu loja.
  Varför inte krisera detta, vara tysta som muren från olika håll och likaså understödja den demokratiska utvecklingen i Irak?

 6. Sven-Erland skriver:

  Vad är utrikesministerns kommentar till kampanjen The Delaware Referendum? Att Delaware skulle återgå till Sverige.

  http://delawarereferendum.wordpress.com/

%d bloggare gillar detta: